Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

2   12.11.2019 року на факультеті енергетики та електротехніки, в групі Е-31Б асистентом кафедри енергетики і автоматики Шаршонем В.Л. проведено відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Основи автоматики» на тему: «Дослідження частотних характеристик елементарних динамічних ланок»

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 3.1 від 29.10.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію доповідача прийняти до відома.
 2. Покращити наукову роботу студентів.
 3.  Підвищити якість освіти через участь в олімпіадах й наукових тематиках.
 4.  Більш ширше залучати студентів до заходів національно-патріотичного напрямку.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів,  завідувачі кафедр, НПП.

 

 

Учений секретар, доц.                                                     Федуняк І. О.

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Стан справ і напрямки розвитку кафедри економіки підприємства»

(Протокол № 3.1 від 29.10.2019 р.).

Доповідач: зав. кафедри, к.е.н., доц. Гурська І.С.
Співдоповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.
 1. НПП кафедри завершити розробку навчально-методичних  матеріалів з дисциплін, які введені в робочий навчальний план вперше.
 2. Активізувати укладення договорів про співпрацю з комерційними установами.  

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

 

                                     Учений секретар, доц.                                              Федуняк І. О.

 

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Наукова доповідь кафедри економіки підприємства за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону»

(Протокол № 3.1 від 29.10.2019 р.). 

Доповідач: д.е.н., проф. Судомир С.М.

 1. Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри економіки підприємства прийняти до відома.

 

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри.

 

                            Учений секретар, доц.                                                             Федуняк І. О.

 

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Стан та напрямки покращення матеріальної бази інституту»

(Протокол № 3.1 від 29.10.2019 р.).

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

 1. Інформацію доповідача прийняти до відома.
 2. Завершити проведення ремонтних робіт в приміщеннях студентської ради інституту.
 3. Провести підготовчі роботи до встановлення пожежних сигналізацій.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності.

                          Учений секретар, доц.                                                                 Федуняк І.О.

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про стан справ та поточні завдання інституту»

(Протокол № 3 від 17.10.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію доповідача прийняти до відома.
 2. Провести профорієнтаційні заходи з учнями ЗОШ І-ІІІ ст., ліцеїв та коледжів.
 3. Активізувати участь НПП у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Відповідальні: директорат.

 Учений секретар, доц.                                                                                   Федуняк І. О.

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про рекомендації ліцензійних справ до розгляду і затвердження методичною та вченою радами НУБіП України:

- Щодо започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» ОС «Бакалавр»

- Щодо започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» ОС «Бакалавр»

Доповідачі: декан факультету енергетики та електротехніки, к.т.н., доц. Бунько В.Я., декан факультету економіки і природокористування, к.е.н., доц. Ярема Л.В.

(Протокол № 3 від 17.10.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію доповідачів прийняти до відома.
 2. Рекомендувати ліцензійні справи щодо започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 242 «Туризм» ОС «Бакалавр» до розгляду і затвердження методичною та вченою радами НУБіП України.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, декани факультетів.

 

                            Учений секретар, доц.                                                     Федуняк І.О.

 

Сторінка 1 із 140

Наші вітання

 

Актуальні оголошення

 • Курси водіїв

  Слухачі, які бажають навчатись на курсах водій категорії «В», «С», тракторист, електромонтажник, оператор комп’ютерного...

Підготовчі курси

Проводиться набір на підготовчі курси вихідного дня з жовтня 2019 (по мірі формування груп).

Термін навчання 3-6 місяців.

Заняття проходять в суботу та неділю з 9:00 до 15:00

Підготовка здійснюється з таких предметів:

математика, українська мова і література, фізика, біологія, хімія, географія, іноземна мова, історія України

Після успішного навчання на підготовчих курсах слухачу додається 10 балів до загальної кількості балів отриманих на ЗНО, в пріоритеті на бюджетне місце.

Більше публікацій

Погода

Корисні посилання

Політика відкритості

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В навчальних корпусах Інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції щодо покращення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

Телефон гарячої лінії (03548) 2-54-25

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ