Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Інститут здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
015.07 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
141 - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
205 - ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
206 - САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
208 - АГРОІНЖЕНЕРІЯ
242 - ТУРИЗМ
 

Стандарти вищої освіти ОС Бакалавр

Стандарти вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Затверджені Міністерством науки і освіти України стандарти вищої освіти для освітнього ступеня «Бакалавр».

 Галузь знань   Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
10 Природничі науки 101 Екологія
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
208 Агроінженерія
24 Сфера обслуговування 242 Туризм

 

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Актуальності

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною