Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Інститут здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
015.07 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
141 - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
205 - ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
206 - САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
208 - АГРОІНЖЕНЕРІЯ
242 - ТУРИЗМ
 

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (Постанова КМУ від 29.04.2015 р. №266)

ОС «Бакалавр»

ОС «Магістр»

6.030504 Економіка підприємства

051 Економіка

Експертний висновок

051 Економіка

Експертний висновок

6.030509 Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Експертний висновок

071 Облік і оподаткування

Експертний висновок

101 Екологія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Експертний висновок

6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Експертний висновок

208 Агроінженерія

Експертний висновок

206 Садово-паркове господарство

 

 

6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

208 Агроінженерія

Експертний висновок

 

 

 

Актуальності

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною