Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Освітній ступінь "БАКАЛАВР"

 

 

Освітній ступінь "МАГІСТР"

 

 

Друга вища освіта

 

 

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форми навчання

І етап

І етап

ІІ етап (за кошти фізичних і юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 р.

13 серпня 2020 р.

15 вересня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

о 18.00 годині

22 серпня 2020 р.

о 18.00 годині

22 серпня 2020 р.

о 18.00 годині

22 вересня 2020 р.

Строки проведення вступних іспитів

25–30 серпня 2020 р.

23–30 серпня 2020 р.

23-24 вересня 2020 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 31 серпня 2020 р.

не пізніше 12.00 години 31 серпня 2020 р.

не пізніше 12.00 години 25 вересня 2020 р.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 години 8 вересня 2020 р.

до 18.00 години 8 вересня 2020 р.

за умов договору – до 30 вересня 2020 р.

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб

за умов договору – до 18.00 год.

14 вересня 2020 р.

за умов договору – до 18.00 год.

14 вересня 2020 р.

за умов договору – до 30 вересня 2020 р.

Перелік конкурсних предметів та сертифікатів ЗНО для вступу на визначену спеціальність

на 2020-2021 н.р. 

Спеціальність Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань)

051 - Економіка

071 - Облік і оподаткування

073 – Менеджмент

242 - Туризм

 
 
 

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія / Іноземна мова

101 - Екологія

1. Українська мова та література

  2. Біологія
3. Географія / Історія України
   
 122 - Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика / Іноземна мова

 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія / Іноземна мова

015.07 - Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія / Іноземна мова

133- Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія / Історія України

205 - Лісове господарство

206 - Садово-паркове господарство

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія / Біологія
   
208 - Агроінженерія 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика / Географія

Мінімальна кількість балів сертифікату ЗНО для допуску до участі в конкурсі - 100 балів

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: денна форма – 4 роки;

                              заочна форма – 4 роки 5 місяців.

Терміни прийому документів, вступних випробувань та зарахування на програми підготовки фахівців ступень «Магістра» 

(крім спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»)

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
І етап І етап ІІ етап
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р 10 липня 2019 р 15 серпня 2019 р
Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

26 липня 2019 р

о 18.00 годині

26 липня 2019 р

о 18.00 годині

29 серпня 2019 р

Фахові вступні випробування проводяться 29 липня  – 3 серпня включно 2019 р 29 липня  – 3 серпня включно 2019 р 1–5 вересня 2019 р
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

5 серпня 2019 р

не пізніше 12.00 години

5 серпня 2019 р

не пізніше 12.00 години 6.09. 2019 р
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги за умови договору – до 13 серпня 2019 р за умови договору – до 13 серпня 2019 р за умови договору – до 16 вересня 2019 р
Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня 2019 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня 2019 р.

 за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 18 вересня 2019 р

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр»

за спеціальністю 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»

Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 травня – 18.00 години 03 червня 2019 р
Складання додаткових фахових вступних випробувань 13 травня - 31 травня 2019 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться з 02 липня відповідно встановлення Українським центром оцінювання якості освіти
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р
Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

23 липня 2019 р

Фахове  вступне випробування проводяться 23 липня  – 26 липня включно 2019 р
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

5 серпня 2019 р

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги за умови договору – до 13 серпня 2019 р
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня 2019 р.

Галузь знань Ліцензовані обсяги
Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
Освітній ступінь "МАГІСТР"
051 Економіка 60 0
071 Облік і оподаткування 50 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 50 20
208 Агроінженерія 50 20

Освітній ступінь "Бакалавр"

на базі повної загальної середньої освіти

015.07 Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка 25 0
051 Економіка 15 10
071 Облік і оподаткування 15 20
073 Менеджмент 25 0
101 Екологія 15 10
133 Галузеве машинобудування 40 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20 25
206 Садово-паркове господарство 15 10
208 Агроінженерія 25 20

Освітній ступінь "Бакалавр"

на базі диплому ОКР "Молодший спеціаліст"

015.07 Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка 25 0
051 Економіка 25 20
071 Облік і оподаткування 25 20
101 Екологія 15 20
133 Галузеве машинобудування 30 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 55 75
206 Садово-паркове господарство 15 20
208 Агроінженерія 50 30

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною