Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Вартість навчання студентів, які зараховуються у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

на 2019-2020 навчальний рік

Спеціальність (Спеціалізація) Вартість одного року навчання, грн.
Денна форма Заочна форма

 

ОС «БАКАЛАВР» на базі ПСЗО

1 015.07 Професійна педагогіка (Електротехніка та електромеханіка) 10500 -
2 051 Економіка (Економіка підприємства) 10500 9000
3 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 10500 9000
4 073 Менеджмент (Управління об’єднаними громадами) 10500 9000
5 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 10500 9000
6

133 Галузеве машинобудування

(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

10500
7 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Техніка та енергетика аграрного виробництва) 10500 9000
8 205 Лісове господарство 10500 9000
9

206 Садово-паркове господарство

(Зелене будівництво та садово-паркове  господарство)

10500 9000
10 208 Агроінженерія (Агроінженерія) 10500 9000

 

ОС «БАКАЛАВР» на базі ОКР "Молодший спеціаліст"

1 015.07 Професійна педагогіка (Електротехніка та електромеханіка) 10000 -
2 051 Економіка (Економіка підприємства) 9000 9000
3 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 9000 9000
4 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 9000 9000
5

133 Галузеве машинобудування

(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

10000
6

141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка (Техніка та енергетика

аграрного виробництва)

10000 9000
7 205 Лісове господарство 10000   -
8

206 Садово-паркове господарство

(Зелене будівництво та садово-паркове господарство)

10000 9000
9 208 Агроінженерія (Агроінженерія) 10000 9000

 

ОС «МАГІСТР»

1 051 Економіка (Бізнес планування виробничої діяльності в АПК) 14500 -
2 071 Облік і оподаткування (Облік, контроль та аналіз в управлінні суб’єктами господарювання) 14500
3 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Техніка та енергетика аграрного виробництва) 14500 12500
4 208 Агроінженерія (Технології і техніка у рослинництві) 14500 12500

 

205 Лісове господарство

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр»

за спеціальністю 051 «Економіка»

Етапи вступної компанії Денна та заочна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

14 травня 2018 р. –

18:00 год. 05 червня 2018 р.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня –

31 травня 2018 р.

Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів 09 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 26 липня 2018 р.
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 11 липня 2018 р.
Строки проведення фахових вступних випробувань 27-29 липня 2018 р.
Надання рекомендацій для зарахування до 13.08.2018 року
Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00 год. 18.08.2018 року
Наказ про зарахування

за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 23.08.2018 р.

 

Терміни прийому документів, вступних випробувань та зарахування на програми підготовки фахівців ступень «Магістра»

(крім спеціальності 051 «Економіка»)

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
І етап І етап ІІ етап
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р. 12 липня 2018 р. 14 серпня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 годині

26 липня 2018 р.

о 18:00 годині

26 липня 2018 р.

28 серпня 2018 р.
Фахові вступні випробування проводяться 27 липня  – 3 серпня включно 2018 р. 27 липня  – 3 серпня включно 2018 р.

29 серпня

– 6 вересня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 години

4 серпня 2018 р.

не пізніше 12:00 години

4 серпня 2018 р.

не пізніше

12:00 години

7 вересня 2018 р.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги

за умови договору –

до 11 серпня 2018 р.

за умови договору –

до 11 серпня 2018 р.

до 12:00 години

13 вересня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних

та юридичних осіб

не пізніше

14 серпня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

14 серпня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

14 вересня 2018 р.

 

 

 

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
І етап І етап ІІ етап (за кошти фізичних і юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р. 12 липня 2018 р. 13 серпня 2018 р
Закінчення прийому заяв та документів від осіб

о 18:00 годині

24 липня 2018 р.

о 18:00 годині

24 липня 2018 р.

27 серпня 2018 р.
Строки проведення вступних іспитів 25–31 липня 2018 р. 25–31 липня 2018 р. 28.08 – 31.08 2018 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12:00 години 01 серпня 2018 р. не пізніше 12:00 години 01 серпня  2018 р. не пізніше 12:00 години 03.09. 2018 р.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 12:00 години

7 серпня 2018 р.

до 12:00 години

7 серпня  2018 р.

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб

до 12:00 години

10 серпня 2018 р.

 до 12:00 години

10 серпня 2018 р.

до 12:00 години

12 вересня 2018 р.

 

 

 

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
І етап І етап ІІ етап (за кошти фізичних і юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р 10 липня 2019 р 15 серпня 2019 р
Закінчення прийому заяв та документів від осіб

о 18.00 годині

22 липня 2019 р

о 18.00 годині

22 липня 2019 р

о 18.00 годині

30 серпня 2019 р

Строки проведення вступних іспитів 17–22 липня 2019 р 17–22 липня 2019 р  
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 р не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 р не пізніше 12.00 години 02.10. 2019 р
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 години 31 липня 2019 р

з 18.00 години 31 липня  2018 р

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб

за умови договору – до 18.00 год.

14 серпня 2019 р

за умови договору – до 18.00 год.

14 серпня 2018 р

за умови договору – до 12вересня 2019 р

 

 

У  Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" реалізуються наступні освітні програми:

 

Освітній ступінь "МАГІСТР" за спеціальностями:

051 - Економіка (денна та заочна форми навчання);

071 - Облік і оподаткування (денна форма навчання);

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна та заочна форми навчання);

208 - Агроінженерія (денна та заочна форми навчання).

 

Термін навчання - 1 рік 6 місяців (денна та заочна форми) на базі диплома ОС "Бакалавр" та ОКР "Спеціаліст"

 

Освітній ступінь "БАКАЛАВР" за спеціальностями:

051 - Економіка (денна та заочна форми навчання);

071 - Облік і оподаткування (денна та заочна форми навчання);

073 - Менеджмент (денна форма навчання) нова спеціальність;

101 - Екологія (денна та заочна форми навчання);

133 - Галузеве машинобудування (денна форма навчання) нова спеціальність;

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна та заочна форми навчання);

206 - Садово-паркове господарство (денна та заочна форми навчання);

208 - Агроінженерія (денна та заочна форми навчання).

 

Термін навчання - 4 роки (денна форма),  4 роки та 6 місяців (заочна форма) на базі документа про повну середню освіту.

На скорочений термін навчання (2 роки - денна форма. 2 роки 6 місяців - заочна форма) за програмами ОС "Бакалавр" приймаються вступники, які мають диплом "Молодшого спеціаліста".

 

Мова викладання навчальних дисциплін: УКРАЇНСЬКА.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною