Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Бакалавр із агроінженерії підготовлений як для продовження навчання на другому рівні вищої освіти (магістр) так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

 • Випускник повинен бути готовий до вирішення таких задач професійної діяльності є:
 • вибирати раціональну схему технологічного процесу для конкретних умов;
 • вибирати технічні засоби для основних і допоміжних операцій;
 • узгоджувати параметри і режими роботи машин у технологічному процесі та технологічній лінії;
 • розробляти операційні карти на виконання операцій і процесів;
 • проектувати транспортні процеси;
 • розробляти технологічні карти ремонту машин та відновлення деталей;
 • проектувати оснащення виробничих зон і об’єктів;
 • проектувати з’єднання і механізми машин та обладнання;
 • виконувати типові конструкторські розрахунки деталей та з`єднань машин і нестандартного обладнання;
 • виконувати збірні креслення машин та обладнання на базі стандартних деталей, вузлів і агрегатів;
 • розробляти і коригувати план-графіки використання комплексів, машин, обладнання;
 • організовувати технічне обслуговування і діагностування машин;
 • підбирати матеріали та режими для ремонту і відновлення деталей;
 • розраховувати та оцінювати показники використання машинного парку в галузях підприємства;
 • контролювати якість виконання механізованих робіт та продукції;
 • визначати відповідність режимів роботи машин їх конструктивним особливостям;
 • підбирати машини та комплектувати машинні агрегати у наявних типових технологічних лініях виробництва продукції рослинництва і тваринництва;
 • визначати технічний стан тракторів, автомобілів та агрегатів складної техніки.

Бакалавр  із агроінженерії може обіймати наступні посади, що відповідає Державному класифікатору професій:

інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку;

інженер з експлуатації машинно-тракторного парку;

інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;

інженер з механізації трудомістких процесів;

інженер-конструктор (механіка);

інженер-технолог (механіка);

інженер з організації експлуатації та ремонту;

інженер з охорони праці;

інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва.

 

Галузь знань Ліцензовані обсяги
Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
Освітній ступінь "МАГІСТР"
051 Економіка 25 35
071 Облік і оподаткування 50 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 50 20
208 Агроінженерія 50 20

Освітній ступінь "Бакалавр"

на базі повної загальної середньої освіти

015.07 Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка 20 0
051 Економіка 20 100
071 Облік і оподаткування 30 30
073 Менеджмент 25 25
101 Екологія 15 15
133 Галузеве машинобудування 30 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 55 75
206 Садово-паркове господарство 15 15
208 Агроінженерія 50 75

Освітній ступінь "Бакалавр"

на базі диплому ОКР "Молодший спеціаліст"

015.07 Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка 30 0
051 Економіка 20 100
071 Облік і оподаткування 30 30
101 Екологія 15 15
133 Галузеве машинобудування 30 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 55 75
206 Садово-паркове господарство 15 15
208 Агроінженерія 50 75

1)  Заява на вступ до інституту;

2)  Документ про освіту в оригіналі або його ксерокопія (ксерокопія завіряється згідно з оригіналом інститутом або нотаріально);

3)  Сектифікати Центру незалежного тестування за 2017, 2018, 2019 роки (для вступників на основі повної загальоної середньої освіти);

4)  4 фотокартки розміром 3х4 см.;

5) Копія паспорта (1, 2 сторінки та реєстрація);

6) Копія ідентифікаційного коду;

7) Військовий квиток (приписне свідоцтво) та документи, що надають право на пільги (посвідчення громадянина, що потерпів внаслідок Чорнобильської катастрофи, АТО та інші).

Предмети ЗНО та коефіцієнт обчислення конкурсного балу

Код Спеціальність 2 предмет ЗНО З предмет ЗНО Коефіцієнт обчислення конкурсного предмету
К1 К2 К3 К4 К5
015.07 Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка) Математика

Іноземна мова

Фізика

0,33 0,32 0,25 0,1 0
051 Економіка Математика

Іноземна мова

Географія

0,33 0,32 0,25 0,1 0
071 Облік і оподаткування Математика

Іноземна мова

Географія

0,33 0,32 0,25 0,1 0
073 Менеджмент Математика

Іноземна мова

Географія

0,33 0,32 0,25 0,1 0
101 Екологія Біологія

Хімія

Географія

0,3 0,3 0,25 0,1 0,05
133 Галузеве машинобудування Математика

Іноземна мова

Фізика

0,33 0,32 0,2 0,1 0,05
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Математика

Іноземна мова

Фізика

0,33 0,32 0,2 0,1 0,05
206 Садово-паркове господарство Математика

Хімія

Біологія

0,3 0,3 0,25 0,1 0,05
208 Агроінженерія Математика

Іноземна мова

Фізика

0,33 0,32 0,2 0,1 0,05

Примітка:

К1 - ЗНО українська мова і література (обов'язковий для усіх спеціальностей);

К4 - середній бал атестата.

 Терміни прийому документів, вступних випробувань та зарахування на програми підготовки фахівців ступень «Магістра»

208  Агроінженерія; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 071 «Облік і оподаткування»; 051 «Економіка»

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

4 серпня 2017 року

о 18.00 годині

11 серпня 2017 року

 

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

 

 

Фаховий додатковий іспит 

 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7 серпня  2017р. 12 серпня  2017р.
 208 – Агроінженерія 7 серпня  2017р. 12 серпня  2017р.
 071 – Облік і оподаткування 7 серпня  2017р. 12 серпня  2017р.
 051 – Економіка 7 серпня  2017р. 12 серпня  2017р.

 

Фаховий іспит 

 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 8 серпня  2017р. 14 серпня  2017р.
 208 – Агроінженерія 8 серпня  2017р. 14 серпня  2017р.
 071 – Облік і оподаткування 8 серпня  2017р. 14 серпня  2017р.
 051 – Економіка 8 серпня  2017р. 14 серпня  2017р.

 

 Іноземна мова за професійним спрямуванням

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 9 серпня  2017р. 16 серпня  2017р.
208 – Агроінженерія 9 серпня  2017р. 16 серпня  2017р.
071 – Облік і оподаткування 10 серпня  2017р. 17 серпня  2017р.
051 – Економіка 10 серпня  2017р. 17 серпня  2017р.

 

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 11 серпня 2017 року;

не пізніше 12.00 години 18 серпня  2017 року;

 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 години 17 серпня 2017 року

за умови договору – до 26 серпня 2017 року

до 18.00 години 25 серпня 2017 року

за умови договору – до 29 серпня 2017 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 19 серпня 2017 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 28 серпня 2017 року;

за державним замовленням – не пізніше  28 серпня 2017 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 31 серпня 2017 року

Терміни прийому документів, вступних випробувань та зарахування

 на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

24 липня 2017 року

о 18.00 годині

5 серпня 2017 року

  25 липня – 31 липня включно 2017 року

7 серпня –

11 серпня 2017 року

 

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

 

 

Додатковий іспит

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 25 липня  2017р. 8 серпня  2017р.
208 – Агроінженерія 25 липня  2017р. 8 серпня  2017р.
206 – Садово-паркове господарство 25 липня  2017р. 8 серпня  2017р.
071 – Облік і оподаткування 25 липня  2017р. 8 серпня  2017р.
051 – Економіка 25 липня  2017р. 8 серпня  2017р.
101– Екологія 25 липня  2017р. 8 серпня  2017р.

 

Фаховий іспит

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 27 липня  2017р. 10 серпня  2017р.
208 – Агроінженерія 27 липня  2017р. 10 серпня  2017р.
206 – Садово-паркове господарство 27 липня  2017р. 10 серпня  2017р.
071 – Облік і оподаткування 27 липня  2017р. 10 серпня  2017р.
051 – Економіка 27 липня  2017р. 10 серпня  2017р.
101– Екологія 27 липня  2017р. 10 серпня  2017р.

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року; не пізніше 12.00 години 14 серпня  2017 року;

 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 12.00 години 5 серпня 2017 року

за умови договору – до 10.08.2017 року

з 12.00 години 14 серпня  до 18.00 години 18 серпня 2017 року

за умови договору – до 25 серпня 2017 року

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною