A
A
A
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» запрошує майбутніх студентів – випускників шкіл, гімназій,  технікумів і коледжів

на День відкритих дверей!

Інститут гостинно прийматиме всіх бажаючих ознайомитись з нашим навчальним закладом 12 квітня 2018 року.

ПРОГРАМА

10:00

Зустріч учасників «Дня відкритих дверей».Презентація факультетів, лабораторій, кафедр.

к.е.н., доц. Ярема Л.В., 
к.т.н., доц. Чвартацький І.І., 
к.т.н., доц.  Бунько В.Я.

м.Бережани, вул.Академічна,20

головний корпус

10:30

Практичні заняття за програмою STEM освіти.

Навчальні корпуси факультетів
11:30

Зустріч з директором інституту

д.е.н.,проф. Жибаком М.М.

Конференц зал (ауд.304)
11:45

Зустріч з кращими випускниками інституту

Конференц зал (ауд.304)
12:00

Подання правил прийому на навчання до ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

к.іст.н., доц. Луговий Б.В.

Конференц зал (ауд.304)
12:15

Презентація консультаційно-підготовчих курсів до вступу у ВП НУБіП України «БАТІ»

к.пед.н., доц. Островська Н.Д.

Конференц зал (ауд.304)
12:30

Вітальний концерт

Конференц зал (ауд.304)

        

Майбутні абітурієнти та Ваші батьки, Ви матимете можливість ознайомитись з умовами вступу й організацією навчального процесу в нашому інституті, з його структурою, матеріально-технічною базою, умовами навчання та відпочинку студентів.

 

 PO 015 07

 

Загальна характеристика               

Рівень вищої освіти - Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

Галузь знань  - 01 «Освіта»

Спеціальність - 015 «Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)»

Освітня кваліфікація - 015 Фахівець в галузі електротехніки та електромеханіки, педагог електротехніки та електромеханіки

Кваліфікація в дипломі - 015 Фахівець в галузі електротехніки та електромеханіки,  педагог

 

Опис предметної області

Об’єкти вивчення – принципи, методи та засоби розроблення, впровадження та супроводження процесів проектування, створення, управління педагогічних та технічних систем і процесів, з використанням фундаментальних знань педагогічної науки і електротехніки та електромеханіки.

Цілями навчання є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі професійної освіти та електротехніки і електромеханіки, що відповідають сучасному рівню науки і практики.

Теоретичний зміст предметної області включає основні поняття, концепції, принципи педагогічної та технічної науки в галузі електротехніки і електромеханіки та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів.

Здобувач вищої освіти має оволодіти для застосовування на практиці психолого-педагогічними і галузевими підходами, методиками та технологіями, а також графічними, математичними, лінгвістичними та іншими засобами  в своїй предметній області.

Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати сучасні технічні засоби навчання, а також сучасне промислове та дослідне електротехнічне та електромеханічне обладнання.

Академічні права випускників - Продовження навчання на другому рівні вищої освіти.

Працевлаштування випускників (для регульованих професій – обов’язково)

 

Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускники призначені для наступних професій

Фахівці: Технічні фахівці в галузі прикладних наук і техніки в галузі електротехніки та електромеханіки.

Фахівці в галузі освіти: Інші фахівці в галузі електротехніки та електромеханіки.

 

Основні первинні посади випускників в галузі освіти:

  • викладач загально-професійних та професійно – практичних дисциплін в професійних навчальних закладах згідно спеціалізації;
  • викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах згідно спеціалізації;
  • майстер виробничого навчання;
  • старший майстер;
  • старший лаборант;
  • завідувач лабораторії;
  • технолог-наставник.

Основні первинні посади в галузі електротехніки та електромеханіки:

  • фахівець з обслуговування обладнання, споруд, будівель в закладах освіти та на виробництві в галузі електротехніки та електромеханіки;
  • фахівець з технології виробництва в галузі електротехніки та електромеханіки;
  • фахівець з проектування та конструювання в галузі електротехніки та електромеханіки.

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

на 2018-2019 навчальний рік

Спеціальність (Спеціалізація) Вартість одного року навчання, грн.
Денна форма Заочна форма

 

ОС «БАКАЛАВР» на базі ПСЗО

1 051 Економіка (Економіка підприємства) 9000 6000
2 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 9000 6000
3 073 Менеджмент (Управління об’єднаними громадами) 9000 6000
4 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 9000 6000
5

133 Галузеве машинобудування

(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

9000
6 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Техніка та енергетика аграрного виробництва) 9000 6000
7

206 Садово-паркове господарство

(Зелене будівництво та садово-паркове  господарство)

9000 6000
8 208 Агроінженерія (Агроінженерія) 9000 6000

 

ОС «БАКАЛАВР» на базі ОКР "Молодший спеціаліст"

9 051 Економіка (Економіка підприємства) 8500 6000
10 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 8500 6000
11 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 8500 6000
12

133 Галузеве машинобудування

(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

8500
13

141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка (Техніка та енергетика

аграрного виробництва)

8500 6000
14

206 Садово-паркове господарство

(Зелене будівництво та садово-паркове господарство)

8500 6000
15 208 Агроінженерія (Агроінженерія) 8500 6000

 

ОС «МАГІСТР»

16 051 Економіка (Бізнес планування виробничої діяльності в АПК) 12000 8000
17 071 Облік і оподаткування (Облік, контроль та аналіз в управлінні суб’єктами господарювання) 12000
18 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Техніка та енергетика аграрного виробництва) 12000 8000
19 208 Агроінженерія (Технології і техніка у рослинництві) 12000 8000

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр»

за спеціальністю 051 «Економіка»

Етапи вступної компанії Денна та заочна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

14 травня 2018 р. –

18:00 год. 05 червня 2018 р.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня –

31 травня 2018 р.

Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів 09 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 26 липня 2018 р.
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 11 липня 2018 р.
Строки проведення фахових вступних випробувань 27-29 липня 2018 р.
Надання рекомендацій для зарахування до 13.08.2018 року
Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00 год. 18.08.2018 року
Наказ про зарахування

за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 23.08.2018 р.

 

Терміни прийому документів, вступних випробувань та зарахування на програми підготовки фахівців ступень «Магістра»

(крім спеціальності 051 «Економіка»)

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
І етап І етап ІІ етап
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р. 12 липня 2018 р. 14 серпня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 годині

26 липня 2018 р.

о 18:00 годині

26 липня 2018 р.

28 серпня 2018 р.
Фахові вступні випробування проводяться 27 липня  – 3 серпня включно 2018 р. 27 липня  – 3 серпня включно 2018 р.

29 серпня

– 6 вересня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 години

4 серпня 2018 р.

не пізніше 12:00 години

4 серпня 2018 р.

не пізніше

12:00 години

7 вересня 2018 р.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги

за умови договору –

до 11 серпня 2018 р.

за умови договору –

до 11 серпня 2018 р.

до 12:00 години

13 вересня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних

та юридичних осіб

не пізніше

14 серпня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

14 серпня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

14 вересня 2018 р.

 

 

 

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
І етап І етап ІІ етап (за кошти фізичних і юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р. 12 липня 2018 р. 13 серпня 2018 р
Закінчення прийому заяв та документів від осіб

о 18:00 годині

24 липня 2018 р.

о 18:00 годині

24 липня 2018 р.

27 серпня 2018 р.
Строки проведення вступних іспитів 25–31 липня 2018 р. 25–31 липня 2018 р. 28.08 – 31.08 2018 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12:00 години 01 серпня 2018 р. не пізніше 12:00 години 01 серпня  2018 р. не пізніше 12:00 години 03.09. 2018 р.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 12:00 години

7 серпня 2018 р.

до 12:00 години

7 серпня  2018 р.

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб

до 12:00 години

10 серпня 2018 р.

 до 12:00 години

10 серпня 2018 р.

до 12:00 години

12 вересня 2018 р.

 

 

Сторінка 1 із 22

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

БАТІ

БАТІ