Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

В Україні щорічно нераціонально використовується біля 60 млн. тонн соломи і стебел зернових культур із яких можна виробляти біогаз. Ця біомаса не є конкурентною при виробництві харчових і кормових продуктів, і має високий вміст сухої органічної речовини. Але використання соломи і стебел для виробництва біогазу стримується порівняно низьким ступенем їх розщеплення, що обумовлено особливістю будови стінок клітин. Цей суттєвий недолік можна усунути завдяки попередній підготовці соломи і стебел до бродіння. Поки що ця підготовка соломи економічно не вигідна. Крім цього солома і стебла зернових мають низьку об’ємну вагу і тому їх переробка є не ефективною, через великі витрати на збирання, пресування, перевезення, складування і зберігання.

Над вирішенням цих проблем працюють вчені Бережанського агротехнічного інституту. Нами пропонується виробництво спеціальних універсальних пелет із соломи зернових культур, які придатні для виробництва біогазу, відгодівлі та підстилки сільськогосподарських тварин і для спалювання у котлах і печах.

Універсальні пелети повинні виготовлятися безпосередньо на полі, при цьому знижуються усі витрати на збирання, пресування, перевезення, складування і зберігання. При цьому об’ємна маса 1 м3 пелет в 3-5 разів є більшою,  ніж 1 м3 пресованої соломи, завдяки високій об’ємній вазі.

Протягом двадцяти років ми займалися вирішенням цих проблем і розробили лабораторну технологію, яка повністю задовольняє вимоги до виготовлення солом’яних пелет.

Виробництво пелет здійснюється завдяки двох технологічних операцій. Першою з них є спеціальне подрібнення соломи, яке робить її придатною для пелетування. Друга операція – це саме пелетування з добавкою різних природних полімерів та інших компонентів.

Виробництво пелет може здійснюватися  безпосередньо на полі після зернозбирального комбайну. Для цього придатний пелетувальний комбайн фірми KRONE premos 5000 (КРОНЕ премос 5000).

Цей комбайн вже випробуваний і його дуже легко модернізувати при незначних змінах пелетуючого агрегату.  Потужність його 354 к.с. Вартість його буде 250 тис. євро. Продуктивність не менше ніж 5 тонн за 1 годину. Такі комбайни можна замовити для України з модифікованим пелетуючим агрегатом виготовленим за нашими конструктивними змінами. Таких комбайнів Україні потрібно не менше ніж 5000 штук.

Виробництво пелет повинно базуватися не тільки на соломі і стеблах, але й на багаторічних травах і  дикоростучих рослинах, що ростуть на перелогових і неуживаних землях. Ці пелети за теплотворною здатністю містять 19-21 мДж/кг енергії на 1 кг, що третину менше від теплотворній здатності   високоякісного антрациту (33-35 мДж/кг). Але при цьому, це робиться не в забої, не в шахті глибоко під землею, де на кожен 1 млн. тонн вугілля приходиться 3-5 смертей.

Ми співпрацюємо з фірмою SNOW Leopard Projects GmbH по впровадженні цієї технології  у Тов «Колос» Біляївського району Одеської області.

Із 1 тонни пресованої соломи можна отримати 189 м3 біометану, а з 1 тонни солом’яних пелет можна отримати 275 м3 біометану. Це у 1,46 (≈1,5) рази більше.

Наші розрахунки показали, що вартість 1 тонни пелет порівняно із 1 т пресованої соломи практично однакова. Але при цьому менші затрати на збирання, пресування, перевезення, складування і зберігання. З кожного 1м3 метану ми одержуємо 4 кВт-год електричної і 4 кВт-год теплової енергії завдяки наявності у комплексі біогазового заводу блочної теплової електростанції. Особливе  значення для держави буде мати електрична енергія, так як американські автомобільні фірми будують величезний цех для виробництва акумуляторних батарей для електромобілів.

Теплова енергія, яка виробляється у блочній електростанції йде як на підігрів біогазового реактора так і на опалення приміщень тваринницьких ферм теплиць, водойм для вирощування риби, а також на виробництво холоду в холодильних приміщеннях і для сушильних камер.

Супутньою продукцією при виробництві біогазу є погазований шлам –  це високоефективне органо-мінералізоване добриво, яке у свою чергу за допомогою шнекових пресів розділяється на рідке і вологе (глино подібне). Волога фаза погазованого шламу сушиться і з нього виробляється сипуче і гранульоване добриво, а з відсівів – паливні гранули для спалювання у котлах.

1 тонна органо-мінералізованого добрива заміняє 40-60 тонн добрива. Це дає змогу перейти на виробництво екологічно чистих харчових продуктів, які забезпечують здоров’я і довголіття людей. Вартість таких продуктів у 3-5 разів вища від звичайних. Такі пелети із соломи і стебел у біогазових установках можуть використовуватися і як моносубстрат, так і у (поєднанні) разом з  різними відходами (гній тварин), які багаті азотом.

В Україні, завдяки щорічному збору понад 60 млн. тонн зерна і в майбутньому – 80 млн. тонн, може працювати від 2 до 3 біогазових установок потужністю 2-3 МВт-год енергії Таким чином Україна може мати стільки біометану скільки вона зараз видобуває природного газу – до 20 млрд. м3. Сільське господарство може виробити 30-40 млн. тонн сипучих і гранульованих органо-мінералізованих добрив, і завдяки цьому скоротиться виробництво мінеральних добрив. Будівництво біогазових установок буде сприяти розвитку енергетичного машинобудування та збільшенню робочих місць. Інфраструктура однієї біогазової установки може забезпечити біля 300 робочих місць. Сільське господарство із споживача енергій перетвориться у її виробника.

 

Студенти Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанського агротехнічного інституту» мають чудову можливість пройти стажування/літню практику за кордоном за своєю спеціальністю і одночасно удосконалити знання іноземної мови. Під час стажування студенти не тільки розширюють набуті знання й вдосконалюють практичні навички, але й знайомляться з культурою іншої країни, з методами ведення пацієнтів у клініках і, нарешті, зав’язують знайомства зі своїми колегами з різних куточків світу.

Всі програми стажування розраховані на те, щоб майбутні фахівці отримали необхідні знання і досвід для впровадження його потім в своїй діяльності на батьківщині.

На сьогоднішній день у ВП НУБіП України «БАТІ» діють наступні програми стажувань:

1. Стажування студентів за програмою Agrimpuls.

Agrimpuls є підрозділом швейцарського фермерського Союзу. Метою практики є сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства; оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи з нею.

Відбір студентів для проходження практики за кордоном проводився на конкурсній основі. До участі у конкурсному відборі допускалися студенти 2-3 курсів 

2. Стажування студентів у Німеччині за програмою ZAV.

Державна програма, яка дає можливість студентам очної форми навчання впродовж літніх і зимових канікул жити і працювати в Німеччині.

3. Стажування студентів у Австрії.

Програма стажування в Австрії дозволяє здійснювати діяльність у різних сферах сільського господарства.

4. Стажування студентів у Польщі.

Програма стажування  дає можливість студентам   поїхати на практики під час літніх канікул зі збирання та сортування різних фруктів (в основному, ягід) або овочів.

З 2 листопада 2016р. по 16 листопада 2016р. в Бережанському агротехнічному інституті проводилося соціологічне опитування, яке ставило за мету визначити ціннісні орієнтири сучасної молоді. 

В опитування взяли участь 101 студент денної форми навчання. 

Вам пропонується інфографіка із загального розділу анкети:

В анкетуванні взяли участь: 44 - жінки, 59 - чоловіків

 

  Розподіл учасників опитування за напрямками підготовки: технічний напрям - 32, природничий - 34, економічний - 35.

 

Інші результати розподілу за рангами будуть опубліковані пізніше після

 

Розміщено згідно з оригіналом

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»

___________Павліський В.М.

________________2016 р.

План роботи вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»

на 2016 - 2017 н.р.

Засідання вченої ради № 1 (04.10.2016р.)

1. Аналіз вступної кампанії та перспективи розвитку інституту

Доповідач: директор, проф. Павліський В.М.

 1.2      Перспективи розвитку факультетів                     

Доповідачі: декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

1.3       Навчально-виховна робота в інституті               

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О., завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.

1.4       Стан наукової роботи в інституті             

Доповідач: завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

1.5       Про підготовку матеріально-технічної бази інституту та впровадження інновацій в практичне навчання                  

Доповідач: заступника директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку

та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

1.6       Розвиток міжнародної діяльності закладу                       

Доповідач: завідувач підрозділу міжнародних відносин к.т.н., доц. Фльонц О.В.

1.7       Фінансовий стан інституту                       

Доповідач: головний бухгалтер,  ст. викладач Мигдаль Д.М.

1.8       Про план культурно-виховної роботи на І-й семестр 2016-2017 н.р.             

Доповідач: завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викладач Зайчук В.М.

1.9       Про план роботи вченої ради інституту на 2016-2017 н.р.                  

Доповідач: вчений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

1.10     Різне              


Засідання вченої ради № 2 (31.10.2016р.)

2.1       Підсумки роботи за місяць            

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

2.2       Про навчально-методичну документацію викладача                

Доповідачі: Завідувач навчального відділу, к.пед.н., доц. Островська Н.Д.,керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А.

2.3       Про стратегію розвитку навчального процесу               

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О.

2.4       Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Гуманітарних дисциплін»

Зав. кафедри

2.5       Доповідь кафедри «Гуманітарних дисциплін» за ініціативною науковою тематикою                   

Доповідач від кафедри

2.6       Різне      


Засідання вченої ради № 3 (24.11.2016р.)

3.1       Підсумки роботи за місяць                       

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.;  декани факультетів: к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій П.Б.,  к.т.н., доц. Клендій М.Б.

3.2       Міжнародна діяльність інституту             

Доповідач: завідувач підрозділу міжнародних відносин, к.т.н., доц. Фльонц О.В.

3.3       Підготовка до екзаменаційної сесії                      

Доповідач: керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А.

3.4       Про роль студентського самоврядування           

Доповідач: голова студ. ради

3.5       Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Лісового і садово-паркового господарства»             

Зав. кафедри

3.6       Доповідь кафедри «Лісового і садово-паркового господарства» за ініціативною науковою тематикою                       

Доповідач від кафедри

3.7       Різне 


Засідання вченої ради № 4 (22.12.2016р.)

4.1 Підсумки роботи за І-ий семестр 2016-2017 н.р. та поточні завдання інституту

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій М.Б.,  к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

4.2 Профорієнтаційна робота        

Доповідач: керівник відділу з працевлаштування випускників та видачі документів про вищу освіту, ст.  викладач Шумінська О.Б.

4.3 Про виконання індивідуальних планів НПП за І-ий семестр 2016-2017 н.р.

Доповідачі: завідувач навчального відділу, к.пед.н., доц. Островська Н.Д., керівник навчально-методичного відділу к.т.н., доц. Дубчак Н.А., завідувач відділу з підготовки фахівців робітничих професій та курсової підготовки, ст. викл. Камишанов В.В.,  завідувач науково-дослідним відділом, к.т.н., доц. Диня В.І., завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст.  викладач Зайчук В.М.

4.4 Інформація про виконання прийнятих рішень                    

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О.

4.5 Стан справ та напрямки розвитку кафедр «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» та «Енергетики і автоматики»

Зав. кафедрами

4.6 Доповідь кафедр «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання»  та

«Енергетики і автоматики» за ініціативною науковою тематикою                

Доповідачі від кафедр

4.7 Фінансовий стан інституту                 

Доповідач: головний бухгалтер, ст. викладач Мигдаль Д.М.

4.8 Різне                


Засідання вченої ради № 5 (26.01.2017р.)

5.1       Звіт директора про роботу за 2016 р.                   

Доповідач: директор, проф. Павліський В.М.

5.2 Профорієнтаційна робота                    

Доповідачі: декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій М.Б.

5.3 Про план культурно-виховної роботи на ІІ-й семестр 2016-2017 н.р.     

Доповідач: завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викладач Зайчук В.М.

5.4 Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування»             

Зав. кафедри

5.5 Доповідь кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування» за ініціативною науковою тематикою

Доповідач від кафедри

5.6 Різне   


Засідання вченої ради № 6 (26.02.2017р.)

6.1 Підсумки роботи за місяць                  

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.т.н., доц. Клендій М.Б.

6.2 Про наукову роботу студентів інституту                             

Доповідач: завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

6.3 Організація освітнього процесу та якість підготовки фахівців                 

Доповідачі: керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А., к.психол.н., доц. Макух О.І.

6.4 Про  публікацію  статей  в наукометричних базах даних              

Доповідач: завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

6.5 Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК»                

Зав. кафедри

6.6 Доповідь кафедри «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК» за ініціативною науковою тематикою                

Доповідач від кафедри

6.7 Різне    


Засідання вченої ради № 7 (23.03.2017р.)

7.1 Підсумки роботи за місяць                  

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.;  декани факультетів:   к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

7.2 Про стан підготовки і виконання міжнародних науково-освітніх проектів

Доповідач: завідувач підрозділу міжнародних відносин, к.т.н., доц. Фльонц О.В.,

к.психол.н., доц. Макух О.І.

7.3 Про удосконалення порядку видання навчальної літератури                   

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О.

7.4 Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Інформаційних технологій та вищої математики»                    

Зав. кафедри

7.5 Доповідь кафедри «Інформаційних технологій та вищої математики» за ініціативною науковою тематикою                

Доповідач від кафедри

7.6 Різне 


Засідання вченої ради № 8 (20.04.2017 р.)

8.1       Підсумки роботи за місяць.                       

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

8.2       Завдання з подальшого вдосконалення навчально-методичної і наукової роботиДоповідачі:заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О., завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

8.3       Підготовка до екзаменаційної сесії                      

Доповідач: керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А.

8.4       Стан справ та напрямки розвитку кафедр «Економіки підприємства» та «Обліку і аудиту»                     

Зав. кафедрами

8.5       Доповіді кафедр «Економіки підприємства» та «Обліку і аудиту» за ініціативною науковою тематикою                

Доповідачі від кафедр

8.6       Різне    


Засідання вченої ради № 9 (18.05.2017 р.)

9.1       Підсумки роботи за місяць

Доповідачі: директор, проф. Павліський В.М.;  декани факультетів: к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.т.н., доц. Клендій М.Б.

9.2       Профорієнтаційна робота

Доповідач: керівник відділу з працевлаштування випускників та видачі документів про вищу освіту, ст. викладач Шумінська О.Б.

9.3       Аналіз мистецької та спортивної діяльності інституту

Доповідачі: завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ ст. викладач Зайчук В.М., ст. викладач Буняк В.В.

9.4       Стан справ та напрямки розвитку кафедр  «Загальноінженерної підготовки» і «Машиновикористання та технологій в с.г.»           

Зав. кафедрами

9.5       Доповіді кафедр «Загальноінженерної підготовки» і «Машиновикористання та технологій в с.г.» за ініціативною науковою тематикою

Доповідачі від кафедр

9.6       Різне


Засідання вченої ради № 10 (22.06.2017 р.)

10.1     Підсумки роботи за ІІ-й семестр 2016-2017 н.р.

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій М.Б.

10.2     Аналіз навчального процесу і напрямки його покращення. Аналіз результатів сесії за ІІ семестр                       

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О., завідувач навчального відділу, к.пед.н., доц. Островська Н.Д., керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А.

10.3     Аналіз виховного процесу і напрямки його покращення

Доповідач: завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, Зайчук В.М.

10.4     Аналіз наукової роботи і напрямки її покращення

Доповідач: завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

10.5     Аналіз практичного навчання і напрямки його покращення   

Доповідачі: заступника директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку

та адміністративно-господарської діяльності к.т.н., доц. Матвіїшин П.В, завідувач відділу з підготовки фахівців робітничих професій та курсової підготовки, ст.  викладач Камишанов В.В.

10.6     Різне              

 

НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

  • Атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
  • Обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
  • Рекомендації до друку видань;
  • Рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
  • Акредитаційні та ліцензійні справи;
  • Затвердження навчальних планів та положень;
  • Зміни у навчальних планах;
  • Інші питання щодо діяльності інституту.

Схвалено й рекомендовано до затвердження на засіданні вченої ради інституту 04.10.2016 р. протокол № 1.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнятися!

Вчений секретар, к.е.н., доц.                                                                                Федуняк І.О.

 

 

ПОЛЯКОВА ОЛЕНА

Голова Студентської організації

КАЗИМИРІВ РОМАН

Заступник голови Студентської організації

ГАНИЧ РОСТИСЛАВ

Голова Студентської ради факультету агроінженерії та енергетики

ДЕМЧУК СЕРГІЙ

Заступник Голови Студентської ради факультету агроінженерії та енергетики

КИЯК ВІТАЛІЙ

Голова інформаційного комітету

КОВАЛЬЧУК ВІТАЛІЙ

Голова Студентської ради факультету Економіки і природокористування

СКРИГУНЕЦЬ ЮРІЙ

Голова соціально-виховного та культурно-масового комітету

ЗУБАЛЬ ОЛЕГ

Секретар Студентської Ради

ВАЛИГА ЗЕНОВІЙ

Голова спортивного комітету

ПІХУРА ВІТАЛІЙ

Заступник голови спортивного комітету

САГАЙ ЛІЛІЯ

Голова комітету захисту прав студентів

ГИЧКА РУСЛАН

Заступник голова комітету захисту прав студентів

СКРИПКА МИХАЙЛО

Голова наукового комітету

ФЕНЯК МАР'ЯНА

Заступник голови інформаційного комітету

ДМИТРУК ІННА

Заступник голови наукового комітету

КОПЧА ОЛЕКСАНДР

Фотограф Студентської Ради

 

Головні цілі та завдання студентської ради ВП НУБіП України БАТІ:

- забезпечення виконання студентською молоддю своїх обов’язків як громадянина i студента;
- сприяння навчальній, науковій та творчій дiяльностi студентів;
- органiзацiя дозвілля та відпочинку студентів;
- участь в охороні громадського порядку;
- сприяння i створення необхідних соціально-побутових умов для студентів інституту;
- надання рекомендацій при поселенні студентів в гуртожитки інституту;
- виховання патріотизму, потреби дотримуватися чинного законодавства, моральних та етичних норм.

 

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ