Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

  Закон України "Про вищу освіту"

  Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

 


ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. №1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

  ПОСТАНОВА від 10 травня 2018 р. №347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187"

 


ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ (Акредитація 2016)

 Експертні висновки з підготовки факівців за напрямом 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" 

 Експертні висновки з підготовки фахівців за спеціальністю 7.10010101 "Енергетика сільськогосподарського виробництва"

 Експертні висновки з підготовки фахівців за напрямом 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"

 Експертні висновки з підготовки фахівців за спеціальністю 7.10010203 "Механізація сільського господарства"

 Експертні висновки з підготовки фахівців за напрямом 6.030504 "Економіка підприємства"

 Експертні висновки з підготовки фахівців за спеціальністю 7.03050401 "Економіка підприємства за вмдами економічної діяльності"

 Експертні висновки з підготовки "Магістрів" за спеціальністю 8.03050401-Економіка підприємства 

 Експертні висновки з підготовки"Магістрів" за спеціальністю 8.03050901-Облік і аудит 

Експертні висновки з підготовки "Магістрів" за спеціальністю141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Експертні висновки з підготовки "Магістрів" за спеціальністю 8.10010201- Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємсив


 

 УСТАНОВЧІ

Положення про ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Пложення про вчену раду інституту

Пложення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Колективний договір на 2014-2018р.р.

 Положення про проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників (чинне)

 Положення про раду роботодавців

 


 

 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Положення про структурний підрозділ з навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

 


 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Положення про організацію освітнього процесу ВП НУБіП України "БАТІ"

 Положення про екзамени та заліки 

  Положення про екзаменаційну комісію

 Положення про забезезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

        Додатки до Положення про забезезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

 Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 2019-2020 н.р. 

  Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки

  Правила призначення академічних стипендій у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Положення про організацію індивідуального навчання студентів у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Про академічну доброчесність ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Етичний кодекс ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Положення про освітні програми

  Положення про підготовку магістрів

 Положення про підготовку і захист магістерської роботи

 Положення про академічну мобільність

 Порядок формування вибіркової складової навчальних планів

 


 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Положення про наукову діяльність та порядок виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт 

 Положенння про науково-технічну раду 


 

ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА

 Положення про порядок проведення пісумкової атестації випускників відділу довузівської підготовки 

 Положення Всеукраїнські олімпіади ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” для професійної орієнтації вступників 


 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Положення про науково-методичну раду ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” 


 

ВІДДІЛИ

 Положення про навчальний відділ ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” 

  Положення про відділ навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” 

  Положення про відділ гуманітарної освіти, виховання та студентських справ ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”


 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

  Положення про студентське самоврядування

 

За переліком спеціальностей 2015 року

 

Сертифікати про акредитацію ОС "Бакалавр"


Сертифікати про акредитацію ОС "Магістр" 


 

За переліком спеціальностей 2007 року

 

Сертифікати про акредитацію ОС "Бакалавр"

 


 

 

Сторінка 2 із 2

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ