Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бережанський агротехнічний інститут»

Білик Степанії Григорівни

На порозі третього тисячоліття вищий навчальний заклад повинен не лише передавати новим поколінням наукову і духовну спадщину та допомагати у провадженні науки і освіти, а також встановлювати інтенсивні контакти із суспільством, для якого характерна висока динаміка розвитку та інтелектуальна мобільність. Але головним завданням інституту, згідно Закону України «Про вищу освіту» є проведення на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти за відповідними ступенями та обраними спеціальностями, формування з підростаючого покоління гармонійно - розвинутої особистості, становлення її як духовної індивідуальності та кваліфікованого фахівця.

У нас потужний і амбітний колектив із високим потенціалом, але, якщо бути чесними та відвертими, нам потрібні поступові, і в той же час радикальні зміни! Наш обов’язок, наша місія – розбудувати для потреб нашого краю та наступних поколінь успішний, прогресивний, конкурентоздатний вищий навчальний заклад.

Моя програма базується на основних засадах програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України «Голосіївська ініціатива - 2020», Закону України «Про вищу освіту», інших нормативних документах, які регламентують діяльність вищого навчального закладу.

МОЄ КРЕДО: КЕРІВНИК – НА СЛУЖБІ ІНСТИТУТУ ТА КОЛЕКТИВУ, А НЕ НАВПАКИ!

 

Здійснивши демократизацію інститутського життя, забезпечивши прозорість роботи усіх ланок БАТІ, ми створимо атмосферу взаємної довіри і поваги до праці педагога і вченого, зможемо запобігти виникненню конфліктів у колективі, мотивувати до активної роботи усіх студентів та співробітників інституту.

Через механізм колективних угод, демократичну виборчу систему керівників підрозділів та студентських лідерів ми започаткуємо свій, особливий підхід до напрацювання і прийняття важливих рішень, контролю за їх виконанням, що забезпечує нестримний і постійний поступ інституту відповідно до прийнятої стратегії.

Корпуси, обладнання, лабораторії – це ще не зовсім інститут. Вони повинні бути наповнені особливим інститутським духом, духом освіти і науки, відчуттям належності до славетної історії і великих справ наших предків.

ПРОГРАМА

розвитку ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут» на 2016-2020 роки

к.т.н., доцента  Логуша Івана Володимировича

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут» розроблена з метою здійснення якісних і кількісних перетворень у закладі на виконання нового Закону України «Про вищу освіту», Програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2015-2020 роки «Голосіївська ініціатива – 2020». Яким стане Бережанський агротехнічний інститут в майбутньому – залежить від нас: колективу навчального закладу і його керівництва. Балотуючись на посаду директора інституту, пропоную програму його перспективного розвитку та життєдіяльності. Її реалізація, безумовно, не можлива без участі всіх без винятку суб’єктів: адміністрації, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, студентів і технічного персоналу.

Перед нами стоять серйозні виклики – не лише вижити в сучасних складних умовах зовнішніх та внутрішніх викликів держави,  у період реорганізації системи управління країни та вищої освіти, а й впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу та закладати майбутнє для нових поколінь студентів та науково-педагогічних працівників.

Стратегічна мета розвитку: підтвердження наданого права підготовки студентів  за  магістерськими програмами, збільшення контингенту студентів за акредитованими напрямами та спеціальностями,  ліцензування нових напрямів підготовки фахівців,  стати провідним регіональним закладом аграрного спрямування Тернопільщини.

Тактичні цілі реалізації:

– забезпечення стійкого фінансово-економічного розвитку інституту через підготовку висококваліфікованих кадрів для агропромислового виробництва нашого регіону і всієї України;

– підвищення престижу інституту в регіоні за рахунок забезпечення якісної підготовки фахівців, ефективної реалізації фінансово-економічного потенціалу, модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу, створення привабливих умов для наукової роботи, зміцнення освітніх і науково-практичних зв’язків інституту в Україні й за рубежем;

– забезпечення рівних можливостей навчання фахівців протягом всього життя з використанням інформаційних та дистанційних технологій;

– підвищення доходів від освітньої, виробничо-господарської та наукової діяльності й забезпечення реального зростання заробітної плати всіх працівників, покращення можливостей їх соціального захисту;

– надання соціальних гарантій студентам інституту, посилення навчально-виховної роботи, спрямованої на формування гармонійно-розвиненої, національно свідомої особистості.

Механізми їх досягнення:

1) спрямування діяльності Бережанського агротехнічного інституту на покращення якості навчально-виховного процесу за рахунок модернізації навчально-дослідних лабораторій, навчально-виробничих майстерень та проведення занять на базах передових агропромислових підприємств району та області;

2) створення навколо інституту системи навчальних закладів-сателітів з числа загальноосвітніх та професійно-технічних, які допоможуть проводити профорієнтаційну роботу у регіоні, здійснювати довузівську підготовку та забезпечуватимуть фахову професійну освіту молодших бакалаврів;

3) організація на паритетних засадах науково-виробничо-консультаційних  центрів (комплексів) з передовими агропромисловими підприємствами регіону для підготовки висококваліфікованих фахівців, та перепідготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

4) розширення власної навчально-лабораторної бази за рахунок співпраці з агропромисловими підприємствами регіону, районною та міською адміністрацією, роботодавцями.

Шляхи досягнення: придбання нового обладнання, модернізація , інновації й стимулювання праці до європейських стандартів в освіті, стажування науково-педагогічних працівників та студентів за рубежем.

Напрямки розвитку інституту:

Передвиборча програма кандидата

на посаду директора ВП НУБіП України Бережанського агротехнічного інституту

Павліва Олега Володимировича

Вельмишановні науково–педагогічні працівники, наукові працівники, педагогічні, адміністративні та обслуговуючі працівники інституту, студенти.

Пропоную до Вашого розгляду передвиборчу ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

В програмі стисло викладені конкретні кроки направлені на розвиток інституту, реалізацію прав учасника  освітнього процесу в розрізі програми «Голосіївська ініціатива  2020».

Принципи моєї роботи професіоналізм, прозорість, демократичність, новаторство, ефективність, щирість.

Науково-педагогічна сфера

-забезпечння акредитації ОР Магістр;

-ліцензування нових актуальних спеціальностей;

-створення техніко-економічного ліцею м.Жидачів та м. Новий  Розділ;

-організація курсів з підготовки студентів до здачі кваліфікаційних тестів

на знання іноземних мов;

-виконання  ліцензійних умов набору;

- підвищення якості навчального процессу;

- ліцензування курсів підвищення кваліфікації  працівників АПК та освітніх закладів;

-збільшення комп’ютеризації предметів;

-формування навчальних планів у відповідності до вимог стандартів;

- сприяння у виданні нових підручників та науково-методичної літератури;

-запрошення на посійну роботу необхідних докторів наук,професорів;

-створення кафедр на виробництві;

- удосконалення та модернізація дистанційної форми навчання.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

кандидата на посаду

директора Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів та природокористування України

«Бережанський агротехнічний інститут»

к.т.н., доцента, декана агроінженерного факультету

Клендія Миколи Богдановича

Передмова

Спадкоємність традицій освітньої та наукової діяльності завжди була і залишається одним із головних чинників успішного розвитку будь-якого навчального закладу. Гордість за досягнення попередників є основою для вибору оптимальних векторів розвитку і точкою відліку для нових змін.

Новий Закон України "Про вищу освіту" передбачає докорінні зміни в діяльності як навчальних закладів, так і окремих громадян. Останні події, що відбулися в нашій країні та суспільстві, вимагають нових підходів у роботі нашого інституту та переосмислення державної, громадянської позиції кожного співробітника.

Наступна програма розкриває моє бачення подальшого розвитку нашого навчального закладу. Її реалізація, безумовно, неможлива без участі всіх співробітників та студентів. Я сподіваюся на вашу підтримку, на те, що ми разом будемо і далі розвивати наш інститут у складі НУБіП України, підвищуючи його авторитет в нашому місті, області, в Україні і всьому світі.

Мета програми: подальша модернізація та розвиток Бережанського агротехнічного інституту у відповідності до програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2015-2020 роки «Голосіївська ініціатива – 2020». Кінцевою метою діяльності інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців європейського і світового рівня, творче поєднання освітянської і наукової діяльності.

Кандидати на посаду директора

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Бережанський агротехнічний інститут"

 

Список подається в алфавітному порядку


канд. тех. наук, доц. Білик Степанія Григорівна (  передвиборча програма )

д-р. екон. наук, проф. Жибак Мирон Миколайович  передвиборча програма)

канд. тех. наук, доц. Клендій Микола Богданович  передвиборча програма)

канд. тех. наук, доц. Логуш Іван Володимирович (  передвиборча програма)

канд. вет. наук, доц. Павлів Олег Володимирович (  передвиборча програма)

д-р. тех. наук, проф. Павліський Василь Михайлович(  передвиборча програма)

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ