A
A
A
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
І настане час 
коли один скаже
СЛАВА УКРАЇНІ!
І міліони відповідатимуть
ГЕРОЯМ СЛАВА!
 Степан Бандера 

Тематика наукових досліджень

  Науково-дослідна та інноваційна діяльність здійснюється силами науково-педагогічних і педагогічних працівників, штатних наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і студентів, згідно стратегічного плану розвитку ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут»  на 2016-2020 роки.

   У 2015 році в УкрНТІ зареєстровано 16 ініціативних наукових тематик, які представили завідувачі кафедр і науково-дослідних лабораторій

На агроінженерному факультеті науково-дослідна робота у 2015 році виконувалася за чотирма тематиками:

1. Дослідження процесу спалювання агропелет (номер державної реєстрації № 0115U003379), науковий керівник – к.т.н., доц. Клендій М.Б.;

2. Вивчення сучасних енергозберігаючих технологій в сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні (номер державної реєстрації № 0115U003380), науковий керівник – к.т.н., доц. Білик С.Г.;

3. Дослідження роботи дизельного двигуна на альтернативних видах палива (номер державної реєстрації № 0115U003381), науковий керівник – к.т.н., доц. Нікітін М.М.;

4. Оцінка старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з покращення їх стану (номер державної реєстрації № 0115U003384), науковий керівник – к.с.-г.н., доц. Кузьович В.М.;

  На факультеті енергетики, автоматики та енергозбереження науково-дослідна робота у 2015 році виконувалася за трьома тематиками:

1. Дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в АПК (номер  державної  реєстрації  № 0115U003382),  науковий  керівник  –  к.т.н.,  доц.  Клендій П.Б.;

2. Розробка нових та удосконалення існуючих електротехнологій підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону (номер державної реєстрації № 0115U003383), науковий керівник – д.т.н., проф. Нікіфорова Л.Є.;

3. Спосіб та пристрій лазерної активації насіння томатів в умовах захищеного ґрунту (номер державної реєстрації № 0115U003389), науковий керівник – д.т.н., проф. Нікіфорова Л.Є.;

 На факультеті економіки і природокористування у 2015 році науково-дослідна робота виконувалася за чотирма тематиками:

1. Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону (номер державної реєстрації № 0115U003385), науковий керівник – к.е.н., доц. Ярема Л.В.;

2. Вивчення регіональних особливостей бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної економічної інтеграції (номер державної реєстрації № 0115U003386), науковий керівник – к.е.н., доц. Боднар О.В.;

3. Вивчення формування та розвитку історико-культурних процесів в Галичині ХІХ-ХХІ століттях (номер державної реєстрації № 0115U003387), науковий керівник – к.істор.н., доц. Луговий Б.В.;

4. Агроекологічний моніторинг та моделювання стану агроекосистем, що підлягають біоорганічному та традиційному способу ведення господарства (номер державної реєстрації № 0115U003388), науковий керівник – к.вет.н., доц. Павлів О.В.

  Виконання кожної наукової тематики на кафедрах тісно пов’язане із фаховою підготовкою студентів за кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр». Напрями наукових досліджень, які проводяться на кафедрах відповідають специфіці наукової підготовки наукових працівників кожного із трьох факультетів.

    Пять наукових тематик з 2015 року виконується науково-педагогічними працівниками інституту в лабораторії біогазових технологій:

1. Екологічний вплив біодобрива отриманого із біогазової установки на урожай і якість сільськогосподарської продукції (номер державної реєстрації № 0115U003390), науковий керівник – д.т.н., проф. Павліський В.М.;

2. Використання післяспиртової барди для покращення кормової цінності пелет із стебел злакових культур при відгодівлі худоби (номер державної реєстрації № 0115U003391), науковий керівник – д.с.-г.н., проф. Захарів О.Я.;

3. Вплив добавок лужних сполук до пелет із стебел хлібних злакових культур на інтенсивність метанового бродіння (номер державної реєстрації № 0115U003392), науковий керівник – д.т.н., проф. Павліський В.М.;

4. Використання дикоростучих видів рослин Західного регіону України у виготовленні пелет для біогазових технологій (номер державної реєстрації № 0115U003393), науковий керівник – д.т.н., проф. Павліський В.М.;

5. Дослідження і вибір оптимальної попередньої підготовки деревних відходів до метаногенного бродіння (номер державної реєстрації № 0115U003394), науковий керівник – д.т.н., проф. Павліський В.М.

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Державні інституції


Urad

Швидкі посилання

kursz1
Кафедра педагогіки НУБіП запрошує на навчання

БАТІ