ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook


          
A
A
A

Кафедра електротехнологій та експлуатації енергообладнання

 

 

Завідувач кафедри

Колодійчук Любомир Семенович

кандидат педагогічних наук, доцент

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Кафедра створена у вересні 2014 році на базі кафедри «Енергетики і автоматики». Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Колодійчук Любомир Семенович. Напрямок діяльності кафедри – розробка електротехнологічних систем із виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри


Колодійчук Любомир Семенович
кандидат педагогічних наук, доцент

Народився у м. Бережани в 1965 році. Навчався в Бережанській середній школі № 3. У 1991 р. закінчив факультет електрифікації сільського господарства УСГА. У 2000 р. захистив кандитатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти". У 2004 р. присвоєнно вчене звання доцента кафедри застосування електроенергії в сільському господарстві. Має понад 50 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: проектування навчального процесу майбутніх фахівців технічних спеціальностей у вищих аграрних навчальних закладах освіти

 

 


 
Чміль Анатолій Іванович
доктор технічних наук, професор

У 1975 році закінчив факультет електрифікації Української сільськогосподарської академії , отримав кваліфікацію інженер-електрик та був залишений на кафедрі автоматизації стажистом- дослідником.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.20.02 – застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві, а в 1996 р. докторську дисертацію на тему: «Енергетична ефективність електрифікованих технологій виробництва продукції і обробки відходів у тваринництві».

З 1988 по 1992 роки був відряджений до Благовіщенського сільськогосподарського інституту де працював на посадах доцента та завідувача кафедри автоматизації і електроприводу.

З 1999 року працював у Державній академії житлово-комунального господарства на посадах завідувача кафедри фундаментальних дисциплін і декана факультету заочної і післядипломної освіти.

З 2002 по 2015 роки працював у Університеті менеджменту освіти на посадах декана факультету підвищення кваліфікації та завідувача кафедри університетської освіти і права. З 2015 по 2018 роки – завідувач кафедри електроприводу та електротехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Стаж науково-педагогічної діяльності 45 років. Має понад 200 наукових і методичних праць. Під його керівництвом підготовлено 7 кандидатських дисертацій.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Академії педагогічних наук України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «А.С. Макаренко».

Напрям наукової діяльності: підвищення енергоефективності еколого-біотехнічних систем.

Викладає дисципліни: «Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання», «Електротехнологічні установки та системи», «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

 

 


Соловей Іван Михайлович
кандидат технічних наук, доцент

Народився у с. Шумляни в 1970 році. У 1993 р. закінчив Український державний аграрний університет за спеціальністю “Електрифікація сільського господарства” і отримав кваліфікацію інженера електрика. У 1994 р. закінчив педагогічний факультет Українського державного аграрного університету за спеціальністю “Професійне навчання”. Кандидат технічних наук з 2001 р. Кандидатську дисертацію захистив 23 червня 2001 р. на спеціалізованій вченій раді Д26.004.07 при Національному аграрному університеті за спеціальністю 5.09.16 – застосування електротехнологій в сільськогосподарському виробництві. Вчене звання доцента кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання присвоєне у 2006 р. Має понад 30 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: підвищення урожайності зернових культур при обробці електричним полем посівного матеріалу

 

 


Гайдукевич Світлана Василівна
старший викладач

Народилася на Вінничині. Навчалася в Бережанській середній школі № 2. У 1993 р. закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні системи», присвоєно кваліфікацію інженера-електрика. У 1999 р. закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю “Професійне навчання”, присвоєно кваліфікацію інженера-електрика-педагога. Має понад 50 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону.

 

 


Семенова Надія Павлівна
старший викладач

Народилася у м. Бережани в 1963 році. Навчалася в Бережанській середній школі № 1. У 1985 р. закінчила Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю електрифікація сільського господарства, присвоєно кваліфікацію інженера-електрика. У 1993 р. закінчила Український державний аграрний університет за спеціальністю “Професійне навчання”, присвоєно кваліфікацію інженера-педагога. Має понад 50 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: оптимізація технологічних процесів, енергозбереження і аудит енергетичних систем

 

 

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» – здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здатних вирішувати теоретичні та практичні задачі забезпечення і використання електричної енергії на  підприємствах по виробництву та переробці с.г. продукції і, безпосередньо, в організаціях науково-дослідного та проектно-конструкторського призначення АПК України. Працівниками кафедри докладено багато зусиль і організаторських здібностей для створення матеріально-технічної бази й науково-методичного забезпечення.

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедри:

Освітній ступінь  «Бакалавр»

 • Електричні апарати.
 • Технічні засоби обліку та регулювання витрат енергоносіїв.
 • Електротехнології та електроосвітлення.
 • Основи енергетичного менеджменту.
 • Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування.
 • Апарати керування та захисту.
 • Відновлювальні джерела енергії.
 • Основи проектування енергетичних об’єктів АПК.
 • Електротехнічні системи електроспоживання.
 •  Основи екології виробництва, розподілу і використання електричної енергії.
 •  Основи наукових досліджень.
 •  Технічний сервіс енергообладнання.
 •  Управління проектами.
 •  Основи охорони праці

Практики:  Виробнича експлуатаційна.

 

Освітній ступінь  «Магістр»

 • Проектування систем електрифікації, автоматизації та електропостачання сільського господарства.
 • Електротехнології  АПК.
 • Електротехнології обробки с.г. продукції.
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем.
 • Енергетична безпека.
 • Теорія оптимізації.
 • Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
 • Електронно-іонні технології в АПК.
 • Оптичні електротехнології.
 •  Електромагнітна обробка сільськогосподарської продукції

Практики: Науково-виробнича.

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри пов’язана з проблемами розробки нових та удосконалення існуючих електротехнологій підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону, впливом мікрохвильового опромінення посівного матеріалу на урожайність с.г. культур, способами та пристроями лазерної активації насіння томатів в умовах захищеного ґрунту, підвищенням ефективності роботи енергетичних систем, оптимізацією енергетичних режимів роботи біогазових установок, розробкою оптимальної підготовки рослинної маси для зброджування в біореакторі, теоретико-методичними основи проектування навчального процесу майбутніх фахівців технічних спеціальностей у вищих аграрних закладах.

 

Кафедра проводить наукові дослідження згідно затверджених тем:

 1. Розробка нових та удосконалення існуючих електротехнологій, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону (номер державної реєстрації № 0115U003383);

 2. Спосіб та пристрій лазерної активації насіння томатів в умовах захищеного ґрунту (номер державної реєстрації № 0115U003389).

 

Матеріально технічна база

Лабораторії кафедри обладнано сучасним електрообладнанням та засобами автоматизації. Лабораторні роботи з дисциплін енергетичного напряму виконуються на стендах, які дають можливість наблизити умови виконання робіт до реальних, віртуальні лабораторні роботи виконуються на ПК з використанням спеціалізованих пакетів прикладних програм. Студенти мають можливість розробляти програмні модулі автоматизованих систем управління, користуватися ресурсами глобальної інформаційної мережі INTERNET.

Матеріально-технічна база кафедри складається з таких лабораторій:

 1. Лабораторія електроосвітлення - 19л.,  заг. площа – 128м2;
 2. Лабораторія технічних засобів обліку енергетичних ресурсів - 24л., заг. площа – 29,6м2;
 3. Лабораторія відновлюваних джерел енергії - 30л., заг. площа – 23,7м2;
 4. Лабораторія електротехнології – 32л., заг. площа – 36,4м2;
 5. Лабораторія основ технічної експлуатації – 34л., заг. площа – 34,6м2;
 6. Лабораторія теплотехніки та використання тепла – 25л., заг. площа – 39м2.

При підготовці майбутніх фахівців електротехнічного профілю значна увага приділяється проведенню науково-дослідній роботі, активізації проведення фундаментальних та пошукових досліджень з пріоритетних напрямів. Для проведення науково-дослідної роботи, на кафедрі створена потужна інформаційна база, яка дозволяє виконувати дослідження та здійснювати обробку даних на високому науково-методичному та статистичному рівнях. Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри публікуються в різних наукових виданнях, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, виступаючи з доповідями та повідомленнями з проблем енергетики та електричної інженерії.

Загальний напрям навчально-методичної роботи кафедри – підвищення теоретичного і практичного рівня набутих студентами знань, розробка та удосконалення кредитно-модульної системи навчання, комп’ютеризація навчального процесу.

 

Підготовка енергетиків

Лабораторія релейного захисту
Лабораторія електричних машин
Лабораторія електроприводу
Лабораторія монтажу енергообладнання
Лабораторія електротехнологій
Лабораторія електроосвітлення

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ