Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Кафедра енергетики і автоматики

 

Kaf38

Контакти:

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільска обл. 47501

  Робочий кабінет: Корпус №2 (Лабораторний корпус), 2-поверх, №12л

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  


Історія створення

Кафедра енергетики і автоматики створена у 2012 році на основі злиття кафедр «Енергетичних засобів та енергопостачання» та «Електрифікованих технологій в аграрному виробництві».

Навчально-матеріальна база кафедри знаходиться в трьох навчальних корпусах загальною площею 2783 м2.

Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент П.Б. Клендій (2012-2015). З 2015 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Рамш Василь Юрійович. 

Кафедра готує фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».  Також завершується підготовка здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».

 

Науково-педагогічні працівники кафедри

Штатні працівники:

Завідувач кафедри
Рамш Василь Юрійович
кандидат технічних наук, доцент

Народився у с.Новики Збаразького району Тернопільської області в 1982 році. Навчався у Доброводівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2004 р. закінчив факультет енергетики сільськогосподарського виробництва Бережанського агротехнічного інституту Національного аграрного університету. Навчався в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету ім. Ів. Пулюя. У 2013 р. захистив кандитатську дисертацію за спеціальністю 05.15.11 -"Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва". У 2015 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри енергетики і автоматики. Має понад 50 наукових публікацій. Автор навчального посібника.
Сфера наукових інтересів: відновлювальні джерела енергії та енергозберігаючі технології в АПК.

 


Бунько Василь Ярославович
кандидат технічних наук, доцент

Народився у с.Бариш Бучацького району Тернопільської області в 1979 році. Навчався у Бариській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2002 р. закінчив факультет енергетики сільськогосподарського виробництва Бережанського агротехнічного інституту Національного аграрного університету. Навчався в аспірантурі Національного аграрного університету. У 2013 р. захистив кандитатську дисертацію за спеціальністю 05.17.08 -"Процеси та обладнання хімічної технології". У 2015 р. присвоєнно вчене звання доцент кафедри енергетики і автоматики. Має понад 50 наукових публікацій. Автор навчального посібника.
Сфера наукових інтересів: моніторинг показників якості та оцінка втрат електричної енергії в мережах систем електропостачання.

 


Клендій Петро Богданович
кандидат технічних наук, доцент

Народився у м. Бережани Тернопільської області в 1966 році. Навчався у Бережанській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів. У 1992 р. закінчив Мелітопольський інститут механізації с.г., в 1996 р.- факультет педагогіки Національного аграрного університету. У 2006 р. закінчив аспірантуру Національного аграрного університету, а в 2007 р. - захистив кандитатську дисертацію за спеціальністю 05.09.16 - електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі ". У 2011 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем. Має понад 100 наукових публікацій. Автор навчального посібника
Сфера наукових інтересів: дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в АПК

 


 
Клендій Галина Ярославівна
старший викладач

Народилася у м.Бережани Тернопільської області. Навчалася у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. У 1989 р. закінчила Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, спеціальність електрифікація сільського господарства та здобула кваліфікацію інженера – електрика. Здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук. Має понад 30 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: енергозбереження та відновлювальні джерела енергії

 


 
Потапенко Микола Валентинович
старший викладач

Народився у с.Тахта Іпатівського району Ставропольського краю, Росія в 1978 році. Навчався у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. У 2001 р. закінчив факультет електронних апаратів і комп’ютерних систем Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. Здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук. Має понад 80 наукових публікацій, 3 патенти. Автор навчального посібника і монографії.
Сфера наукових інтересів: енергозбереження та відновлювальні джерела енергії

 


 
Шаршонь Віталій Любомирович
асистент

Народився у м. Монастириська Монастириського району Тернопільської області в 1988 році. Навчався у Монастириській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2001 р. закінчив ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", за спеціальністю "Електрифікація та автоматизація сільського господарства". Має 8 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: енергозбереження та відновлювальні джерела енергії

 

Зовнішні сумісники:
 • канд. техн. наук, доцент Гарасимчук Олег Ігорович

 

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується  професорсько-викладацьким складом кафедри

Освітній ступінь - Бакалавр

Теоретичні основи автоматики Мікропроцесорна техніка
Основи електроприводу Метрологія і електричні вимірювання
Автоматизація технологічних процесів Теорія електропривода
Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології Основи електропостачання
Енергозбереження АПК Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
Цифрові системи керування Енергоощадність та альтернативні джерела енергії
Мікроконтролери і мікропроцесорні системи Монтаж енергообладнання і систем керування
Електроніка і мікросхемотехніка Основи цифрового керування та програмування мікроконтролерів
Теоретичні основи електротехніки Промислова електроніка і перетворювальна техніка
Електричні машини Електронні пристрої в системах керування
Електричні мережі Електропривод виробничих машин і механізмів
Електричні мережі Теплоенергетичні установки і системи
Електрична частина станцій і підстанцій Електромонтажна практика

Освітній ступінь – Магістр

Електромагнітна сумісність Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній
Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів Методи синтезу та аналізу САК
Основи енергоощадності Електропровод виконавчих механізмів в автоматизованих установках
Безпека праці в енергоустановках Моделювання регульованого електропривода, апаратів та потокових ліній

 

 Кафедра проводить наукові дослідження згідно затверджених тем:

 • Дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в АПК .
 • Енергоощадні інтелектуальні системи керування процесом приготування твердобіопаливної суміші для теплогенераторів
 • Моніторинг показників якості та оцінка втрат електричної енергії в мережах систем електропостачання.

 

 Матеріально-технічна база кафедри складається з таких лабораторій:

 1. Монтажу енергообладнання.
 2. Електропостачання АПК
 3. Електричних машин.
 4. Електроприводу.
 5. Цифрових систем керування.
 6. Енергозбереження АПК.
 7. Основ автоматики.
 8. Теоретичних основ електротехніки.
 9. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології.
 10. Мікроконтролерів і МПС
 11. Релейного захисту і автоматики
 12. Електроніки та мікросхемотехніки.
 13. Автоматизації технологічних процесів.
 14. Альтернативних джерел енергії

Кафедра співпрацює зі спорідненими кафедрами Національного університету біоресурсів і природокористування України, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Таврійського державного агротехнологічного університету, Тернопільського національний педагогічний університету імені Володимира Гнатюка, Ніжинського агротехнічного інституту.

Багато уваги приділяється оновленню матеріально-технічної бази. Викладачі кафедри налагодили плідні стосунки з провідними фірмами OOO ETI Ukraine, Zalmel-Ukraine, Schneider-electric, АСКО-УКРЕМ, ТОВ НВК «РЕЛСіС» ТОВ «Фенікс Контакт» та ін.

 

Підготовка енергетиків

Лабораторія релейного захисту
Лабораторія електричних машин
Лабораторія електроприводу
Лабораторія монтажу енергообладнання
Лабораторія електротехнологій
Лабораторія електроосвітлення

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною