A
A
A
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
І настане час 
коли один скаже
СЛАВА УКРАЇНІ!
І міліони відповідатимуть
ГЕРОЯМ СЛАВА!
 Степан Бандера 

Відділ є структурним підрозділом ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”, який проводить освітню та профорієнтаційну діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу в ВНЗ та проходженням зовнішнього незалежного оцінювання.

Мета відділу – здійснення навчально-методичної діяльності на базових принципах системи безперервної освіти для громадян України, профорієнтаційна робота із слухачами як із майбутніми студентами саме  ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”.  


Ostrovska N

Завідувач відділу

ОСТРОВСЬКА НАДІЯ ДМИТРІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент

Адреса: 47501,Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Академічна, 20
Робочий кабінет: корпус  №1, кім. 105
Тел. (03548)22408
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні завдання відділу:

 • надання освітніх послуг по підготовці до вступу у ВНЗ громадян України  відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» і нормативних документів Міністерства освіти і науки України;
 • набір слухачів на курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та організаційне забезпечення навчального процесу;
 • організація профорієнтаційної та рекламно-агітаційної роботи серед населення з питань вступу і навчання в інституті;
 • організація Днів відкритих дверей за участі випускників загальноосвітніх шкіл;
 • створення позитивного іміджу ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”, високої його репутації та престижності, як серед абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців.

Основні функції  відділу:

 •  організація прийому слухачів на курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та забезпечення навчального процесу;
 •   організація навчання громадян України на підготовчих курсах до вступу у ВНЗ;
 •  організація профорієнтаційної роботи серед населення з питань вступу і навчання в інституті;
 •  рекламування освітніх послуг інституту через друковані та електронні засоби масової інформації, Інтернет, реклама в спеціалізованих друкованих виданнях, пряма реклама серед населення засобами наочної агітації;
 • організація роботи консультаційного пункту з питань вступу до інституту.

Пріоритетні напрями діяльності:

 • розроблення та впровадження методичних напрацювань викладачів інституту, що пов’язані з підвищенням якісного рівня підготовки слухачів;
 • урізноманітнення форм навчання відповідно до змістового складника робочих навчальних програм із кожної дисципліни;
 • поглиблений рівень викладання навчальних дисциплін;
 • адаптація слухачів до умов складання незалежного тестування;
 • профорієнтаційна робота зі слухачами;
 • розширення й поглиблення зв'язків ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”   із загальноосвітніми навчальними та іншими закладами України з метою проведення профорієнтаційної роботи відбору на навчання до інституту;
 • рекламно-інформаційна діяльність із використанням різних форм роботи (друковані та електронні засоби масової інформації, консультативні пункти тощо) для формування контингенту вступників на відповідні спеціальності;
 • планування, організація та аналіз профорієнтаційної діяльності в інституті;
 • підтримка та розвиток творчих здібностей учнівської молоді та відбір її на навчання до ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”   через систему конкурсів, олімпіад, проведення рейтингових робіт тощо.

Якщо абітурієнти ще не визначились, який навчальний заклад обрати, щоб одержати диплом висококваліфікованого спеціаліста й цікаво та корисно прожити студентські роки, у нашому інституті проводяться Дні відкритих дверей. У ці дні випускники шкіл мають можливість ознайомитись з історією навчального закладу, напрямами підготовки, за якими проводиться навчання, з навчально-матеріальною базою,  здійснити екскурсії на факультети, кафедри. На цих зустрічах можна отримати відповіді на запитання у директора, заступників директора, деканів факультетів, завідувачів кафедр, членів приймальної комісії.  

 

  Директор інституту 

доктор економічних наук, професор

Жибак Мирон Миколайович

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501

  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 1-поверх, №119

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Тел: (03548) 2-11-59

 


  Заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи

Bilyk S G

кандидат технічних наук, доцент

Білик Степанія Григорівна

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501

  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 1-поверх, №118

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Тел: (03548) 2-22-55

 


 Заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності

Matviishyn P

кандидат технічних наук, доцент

Матвіїшин Петро Володимирович

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501

  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 1-поверх, №101

  Тел: (03548) 2-38-11

 


 Головний бухгалтер інституту

Mygdal D

    Мигдаль Дарія Михайлівна 

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501

  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 1-поверх, №116

  Тел: (03548) 2-13-53

 


 Вчена рада є колегіальним органом, що створюється для вирішення основних питань діяльності інституту, відповідно до Положення затвердженого директором.

Вчена рада  інституту:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект положення про ВНЗ, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора бібліотеки;
 • погоджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • рекомендує до присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Національного університету біоресурсів і природокористування України (надалі – НУБіП України);
 • рекомендує до присвоєння в установленому порядку почесних званьНУБіП України (шляхом відкритого голосування): «Почесний доктор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науковий працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України»;
 • розглядає та затверджує стратегію розвитку  інституту та його структурних підрозділів;
 • утворює комісії з вивчення і підготовки окремих питань для розгляду на засіданні вченої ради  інституту;
 • затверджує положення про факультети;
 • затверджує положення про робочі та дорадчі органи (директорат, приймальна комісія тощо);
 • бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці;
 • розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття різноманітних премій, іменних стипендій, участі у конкурсах тощо;
 • розглядає пропозиції щодо кандидатур для відзначення державними та урядовими нагородами;
 • рекомендує науково-педагогічних працівників в докторантуру, теми докторських дисертацій та призначає (змінює) консультантів робіт;
 • рекомендує до друку підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових праць тощо;
 • розглядає і затверджує символіку  інституту;
 • розглядає інші питання діяльності  інституту відповідно до його Положення.

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Державні інституції


Urad

Швидкі посилання

kursz1
Кафедра педагогіки НУБіП запрошує на навчання

БАТІ