A
A
A
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
І настане час 
коли один скаже
СЛАВА УКРАЇНІ!
І міліони відповідатимуть
ГЕРОЯМ СЛАВА!
 Степан Бандера 

Структурний підрозділ з підготовки фахівців робітничих професій та практичного навчання

Практичне навчання – основа підготовки висококваліфікованих фахівців.

 

 

 

Методист

 Ліннік

  Андрій Юрійович   

 

Практичне навчання в інституті є вирішальною складовою процесу підготовки фахівців усіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів. Його підсумком є набуття студентами практичних умінь і навиків, які в період встановлення ринкових відносин є визначальним фактором адаптації випусків до умов виробництва, відкриття власного бізнесу та нових робочих місць.

Завдання практичної підготовки реалізуються під час виконання лабораторних та практичних робіт, при проходженні навчальних і виробничих практик, індивідуального навчання, при виконанні практичних курсових робіт і проектів.

Завершальним станом практичної підготовки студентів інституту є складання іспитів на присвоєння кваліфікації з обов’язкових робітничих професій та виконання практичних дипломних проектів.

Слід відмітити, що об’єм практичної підготовки у навчальних планах інституту за всіма спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями займає в середньому 60,2% від загального фонду часу підготовки фахівців.

Для забезпечення набуття практичних умінь і навиків навчальними планами інституту передбачено присвоєння кваліфікації з робітничих професій після кожного року навчання за всіма спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями.

На даний час в інституті ведеться підготовка студентів денної і заочної форм навчання за такими робітничими професіями: “Оператор ЕОМ”, “Тракторист - машиніст”, “Водій категорії В, С, С1”, “Слюсар”, “Електрослюсар”, “Електромонтажник”, “Електромонтер з ремонту ТО електрообладнання ”, “Слюсар з ремонту с.г. машин і обладнання”, “Робітник фермерського господарства”, “Квітникар”, “Лаборант хімічного аналізу”, “Електрогазозвариник”, “Коваль ручного кування”, “Бджоляр”, “Продавець”, “Кравець”.

Планується відкриття ліцензій для навчання за спеціальностями: “Слюсар з ремонту автомобілів”, “Слюсар з ремонту двигунів”, “Вальщик лісу”, “Столяр”.

Слід відмітити, що підготовка за робітничими професіями поєднується з виконанням виробничих завдань:випуск готової продукції в цехах навчально-виробничої майстерні, надання транспортних послуг автомобілями і тракторами, оранка та культивація городів, комп’ютерний набір та виконання друкарських робіт, розробка бізнес планів для підприємців та господарств.

Основна умова якісного проведення практичного навчання – наявність навчально-виробничої бази, яка включає в себе: майстерню площею понад 3,5 тис.м.кв. машино-тракторний парк робочої техніки; гаражі для зберігання автомобілів і тракторів, автотрактодром; майданчик з твердим покриттям для зберігання сільськогосподарських машин;розсадник дендрологічних культур, дендропарк “Раївський”, еколого-автосферний заповідник “Голицький”, лабораторія “Біотехнологій”.

Навчально-виробнича майстерня має такі дільниці і цехи: цех по ремонту електродвигунів та ел.обладнання автомобілів; слюсарний цех; пункт технічного обслуговування автомобілів; цех механічного обробітку металу; цех механічної обробки металу; цех ремонту і обкатки двигунів внутрішнього згоряння; ковальський і зварювальний цехи; столярний цех; цех ремонту паливної апаратури дизельних двигунів.

Для підготовки фахівців за спеціальністю “Оператор ЕОМ” в інституті створено 6 комп’ютерних класів та інформаційно-видавничий відділ. Обладнання комп’ютерних класів становить 115 комп’ютерів останнього покоління.

Робочі місця в дільницях майстерні укомплектовані відповідним обладнанням, пристосуванням, приладами, технічною, методичною і звітною документацією таким чином, щоб кожен студент міг навчитися виконувати роботи  III – IV розрядів з найменшими затратами праці.

Парк техніки для проведення індивідуального навчання становить 6 одиниць вантажних та 5 одиниць легкових автомобілів, 5 тракторів.

Базами для проведення практик служать цехи навчально-виробничої майстерні, потужності базових господарств м. Бережани та області: РЕМи с.г. підприємства усіх типів власності, переробні підприємства, автотранспортні підприємства та інші, що співпрацюють з інститутом на договірних умовах. Всього інститут має укладені угоди з 22 базовими господарствами.

З метою поліпшення рівня практичної підготовки ректором інституту з 1994р. започатковано стажування студентів у фермерських господарствах Швейцарії, Австрії, Данії, Канади, на основі прямих договорів з урядовими організаціями цих країн.

Приймаюча сторона ставить до студентів такі вимоги:

знання іноземної мови на розмовному рівні: німецька або англійська; підготовка на рівні “Кваліфікаційний робітник” зі спеціальностей “Оператор ЕОМ”, “Тракторист − машиніст”, “Водій категорії В, С, С1”, “Робітник фермерського господарства”.

Підготовка до стажування проводиться на 6-и місячних госпрозрахункових курсах з видачею відповідних свідоцтв та державних документів на право керування трактором та автомобілем. Як показав досвід попередніх років, наявність вищезазначених умінь та навиків допомагає студентам швидше адаптуватися до умов роботи, опанувати наявну у господарстві с.г. техніку,порозумітися із господарем, краще вивчити технології виробництва с.г. продукції.

Як відмічалося вище, практична підготовка спеціалістів тісно пов’язана з виробничою діяльністю інституту і забезпечує щорічне надходження позабюджетних коштів до каси інституту у розмірі до 650 тис. гривень.

Завданням на період до 2020р. розширення переліку ліцензованих робітничих спеціальностей, у відповідності до вимог ринку освітянських послуг, зміцнення матеріально-технічної бази виробничого навчання шляхом відкриття на базі інституту державної машино – технологічної станції, обладнання цеху з ремонту фарбування кузовів легкових автомобілів, обладнання залів тренажерів тракторів та автомобілів. Модернізація обладнання навчально-виробничої майстерні та лабораторій для забезпечення якісного рівня навчальних практик; створення на умовах оренди земельних паїв навчально-дослідного господарства з площею орних земель 300 – 400га; постійно вивчати ринок послуг населенню та господарствам району з метою розширення об’ємів власного виробництва; довести до 2020р. поступлення позабюджетних коштів до 900 тис. гр. у рік.

Курсова підготовка.

У розділі “Неперервність освіти – освіта впродовж життя” Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті відзначається необхідність створення системи навчальних закладів для забезпечення освіти людини відповідно до потреб особистості і ринку праці. У розділі “Рівний доступ до якісної освіти”, відмічено, що необхідно створити умови для здобуття, підвищення робітничої кваліфікації та перепідготовки незайнятого населення.

Виходячи з цих завдань у інституті створена і працює система курсової підготовки населення з робітничих професій.

В межах цієї системи здійснюється підготовка та перепідготовка населення та студентів згідно поданими заявами такими масовими професіями: “Продавець”, “Водій категорії В, С, С1”, “Тракторист − машиніст”, “Електромонтер з ремонту і ТО електрообладнання”, “Електрогазозвариник”, “Коваль ручного кування”, “1S бухгалтерія”, “Керівник малих підприємств”,“Викладач основ економіки”, “Оператор ЕОМ”. Планується проведення курсів з охорони праці для робітників АПК.

За договором з центром зайнятості населення , в інституті проводиться перепідготовка безробітних із зазначених спеціальностей за рахунок коштів державного бюджету.

В середньому, за календарний рік, курсові підготовку проходить до 150 чоловік. Термін навчання: 3 – 6 місяців.

В розрізі спеціальностей це складає: “Оператор ЕОМ” – 2 групи, “Водій категорії В, С, С1” – 4 групи, “Тракторист − машиніст” – 2 групи, “Продавець” – 1 група, “Електромонтер з ремонту і ТО електрообладнання” – 1 група.

Для проведення занять на курсах використовується кадровий потенціал та матеріально-технічна база факультетів.

В інституті розроблено і затверджено навчальні плани, створено необхідне методичне забезпечення, проведено ліцензування робітничих спеціальностей.

Ця робота проводиться, за господарським розрахунком. В касу інституту надходить в середньому, за рік, до 250 тис.грн.

Завданням на період до 2020р. передбачено: ліцензування курсів підвищення кваліфікації фахівців АПК за спеціальностями інституту: розширення об’ємів співпраці з центрами зайнятості; збільшення на їх замовлення кількості ліцензованих спеціальностей до 20; постійне вивчення ринку праці та ринку освітянських послуг; удосконалення матеріально технічної бази шляхом придбання 2 легкових автомобілів для індивідуального навчання водіїв; 1-го трактора ХТЗ-142, обладнання двох спеціальних комп’ютерних класів та лабораторії “Бджолярства”.

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Державні інституції


Urad

Швидкі посилання

kursz1
Кафедра педагогіки НУБіП запрошує на навчання

БАТІ