Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Здійснення якісної підготовки спеціалістів вимагає розвитку творчих здібностей студентів. Робота у цьому напрямку неможлива без розвитку у студентів навичок і умінь науково-дослідної роботи, тому що сучасний випускник повинен бути творчо мислячим спеціалістом, який активно шукає оптимальні шляхи і методи розв’язування завдань. Відповідно до положення інституту студенти повинні займатися науковими дослідженнями на кафедрах, наукових лабораторіях, студентських наукових гуртках та під час проходження навчальних і виробничих практик і виконання лабораторних, практичних, курсових і дипломних робіт.

В інституті науково-дослідна робота студенів регламентована у положенні про підрозділ наукової роботи студентів та реалізується через систему різних форм дослідницької діяльності, зокрема:

 • студентські наукові гуртки;
 • індивідуальні завдання, у тому числі під час навчальних та виробничої практики;
 • курсові та дипломні роботи;
 • участь студентів у предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт;
 • виконання колективних наукових проектів.

Основною метою підрозділу наукової роботи студентів є забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток, а також створення умов для підготовки кваліфікованих спеціалістів та участі студентів у фундаментальних і прикладних дослідженнях.

Підрозділ проводить:

 • інформування щодо запланованих студентських наукових конференцій, конкурсів, виставок та можливості участі у цих заходах;
 • пропаганду та популяризацію наукової діяльності серед студентів;
 • організацію участі в  наукових конференцій, семінарів та інших студентських наукових заходах;
 • висвітлення діяльності студентських наукових робіт у засобах масової інформації;
 • налагоджування та розширення контактів із студентською науковою спільнотою України та світу.

Студентська наукова діяльність в інституті реалізується за трьома напрямками:

 • олімпіади;
 • конкурси;
 • конференції.

Сайт ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
відображає діяльність Інституту в мережі Інтернет.

 

Підрозділи повинні подавати актуальну інформацію для розміщення на сайті.

Вимоги до електронної передачі інформації:

- Матеріали надсилати на електронну скриньку сайту:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

- Текст надсилається окремим файлом, фото та інші  матеріали треба надсилати вкладеним файлом в одній папці.

 

Вимоги до нормативних документів:

Матеріали подавати в єдиному файлі у форматі PDF.

 

Вимоги до підготовки тексту новин:

- Обсяг тексту не більше 1,5 тис. знаків.

- За можливості уникати складних таблицю з інформацією.

- При оформленні тексту використовувати шрифти Arial, Time New Roman. Текст подавати в електронному вигляді українською та англійською мовами у форматі .rtf.

- Інформація повинна мати відомості про автора (ПІБ, посаду, контактний телефон, e-mail). Анонімні матеріали не розглядатимуться.

 

Вимоги до фотографій:

- Фотографії повинні бути у розміром не більші 300 кБ. тобто у форматі Веб-великий (не більше 640х480 точок),  Веб-малий (не більше 448х336 точок) або Веб-повідомлення (не більше Веб-повідомлення 314х235 точок).

- Пронумеровані фотографії (не більше 10) з префіксом події (латиницею) слід надсилати у форматі JPEG або PNG, не вставляючи їх у текст.

- Фотографії з посиланнями на інші сайти чи з нанесеними логотипами не приймаються.

- Фотографії повинні бути чіткими (незмазаними), без бліків, ефекту червоних очей та сторонніх об’єктів на задньому чи передньому планах.

 

Вимоги до відео- і аудіофайлів:

Аудіо- та відеофайли приймаються у форматах: для відео – .mp4, .flv; для аудіо .mp3.

 

Матеріали, які не відповідають викладеним вище вимогам розглядатися не будуть!

 

Керівник відділу 

Шумінська Ольга Богданівна

 

   Адреса: 47501 м. Бережани, вул. Академічна, 20.                        

   Факс (03548) 2-11-59,

   Тел. 2-54-25, 2-48-08

   E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Відділ з працевлаштування студентів і випускників та профорієнтаційної роботи cтворений за наказом від 01.04.2011 р. № 80-К.

Основними завданнями відділу є:

 1. Проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;
 2. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
 3. Інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 4. Подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього та здійснення разом з державною службою зайнятості заходів щодо першого робочого місця;
 5. Організація роботи із створення електронної бази даних про випускників інституту;
 6. Оформлення та видача документів про освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр",  додатків до дипломів;
 7. Оформлення та видача студентських квитків;
 8. Контроль за надходженнями із міністерств та відомчих структур даних про місця призначення для випускників згідно з договорами та листами;
 9. Розробки та постійного поновлення електронної веб-сторінки інституту;
 10. Проведення круглих столів та семінарів з техніки пошуку роботи;
 11. Участь у ярмарках праці, семінарах, навчальних тренінгових курсах, які проводять міністерства та відомчі структури.

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про зайнятість населення» (вступив в дію 01 січня 2013 р.)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов`язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов`язкове державне  соціальне страхування" від 13 березня 2013 р. № 153

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" від 15 квітня 2013 р. № 347

Указ Президента України "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки" від 1 лютого 2012 року № 45/2012

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»  від 27 серпня 2010 р. № 1726

 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників» від 24 квітня 2011 р. № 404

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22 серпня 1996р.  № 992

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених Положенням про відділ з працевлаштування студентів і випускників та профорієнтаційної роботи, Відділ взаємодіє з навчальною частиною, відділом кадрів, приймальною комісією, деканатами, архівом.

 

п/п Назва підрозділу Відділ отримує Відділ надає
Навчальна частина   - інформацію про контингент студентів випускних курсів інституту, які навчалися за державним замовленням     - інформацію щодо працевлаштування випускників інституту
Відділ кадрів - щоденно відповідні копії наказів (про зарахування, відрахування, переведення, поновлення тощо), які стосуються діяльності відділу            - кореспонденцію для відправки за призначенням
Приймальна комісія - копії наказів щодо зарахування студентів до інституту

- організація підготовчих курсів;

- друкування рекламних матеріалів

Деканати       - відомості, необхідні для виконання покладених на відділ задач   - списки студентів – боржників, що не заключили  угоди про цільову підготовку молодих фахівців
Архів  - інформацію, що міститься в особових справах студентів для відповіді на запити, які надходять до інституту - копія документів про освіту для виготовлення дублікатів

 

Щоб виготовити дублікат втраченого студентського квитка необхідно:

1. Подати в газету оголошення наступного змісту:

Вважати недійсним втрачений студентський квиток (Прізвище, ім’я, по батькові),(серія, номер), виданий ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

2. Подати у відділ (кім. 105) наступні документи:

а) заяву на ім’я директора;

б) газету з оголошенням про втрату студентського квитка;

в) анкету на виготовлення студентського квитка.

Щоб виготовити дублікат втраченого диплома необхідно:

1. Зробити копію втраченого диплома, який знаходиться в особовій справі у архіві;

2. Подати в газету оголошення наступного змісту:

Вважати недійсним втрачений диплом (Прізвище, ім’я, по батькові),(серія, номер), виданий  ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», (дата видачі).

3) Подати у відділ (кім. 105) наступні документи:

а) заяву на ім’я директора;

б) копію втраченого диплома (2 копії);

в) копію 1 та 2 сторінок паспорта (2 копії);

г) газету з оголошенням про втрату диплома;

д) копію закордонного паспорта;

е) довідку зі столу знахідок районного відділення УМВС України;

є) копію додатку до втраченого диплома;

ж) копію ідентифікаційного коду (2 копії);

з) копію платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката про освіту.

 

iban

 

ЄДРПОУ 34492201

Оплата за навчання, поновлення, курси

Розрахунковий рахунок в форматі IBAN - UA288201720313241001201011844

МФО 820172


 

ЄДРПОУ 34492201

Оплата за гуртожиток, воду, інші послуги

Розрахунковий рахунок в форматі IBAN - UA298201720313211001202011844

МФО 820172


 

ЄДРПОУ 34492201

Благодійна допомога

Розрахунковий рахунок в форматі IBAN - UA558201720313251001301011844

МФО 820172


 

ЄДРПОУ 34492201

Оренда майна

Розрахунковий рахунок в форматі IBAN - UA548201720313281001203011844

МФО 820172


Метою навчальної роботи є якісна підготовка висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних стандартів освіти і вимог ринку праці.

Напрями навчальної роботи:

- удосконалення ступеневої системи підготовки фахівців, подальша інтеграція інституту з НУБіП України з питань навчальної та наукової роботи;

- подальше вдосконалення методичного забезпечення навчально- виховного процесу, створення електронних варіантів НМК дисциплін в програмі «Мооdle» та електронної бібліотеки;

- удосконалення методичного забезпечення самостійної роботи студентів та моніторингу якості теоретичних знань та практичних умінь і навиків;

- запровадження системи дистанційного навчання на заочній формі;

- запровадження у навчальний процес новинок (педагогічної науки, активних методів навчання, комп’ютеризація навчального процесу;

- поглиблення співпраці із роботодавцями, підготовка фахівців за індивідуальними навчальними планами, згідно вимог замовників.


Навчання в інституті здійснюється:

 1. Освітній ступінь “МАГІСТР” за такими спеціальностями

 • 051 - Економіка;
 • 071 - Облік і оподаткування;
 • 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 208 - Агроінженерія.

Термін навчання 1рік і 6 місяців рік на базі диплому фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”.


 

2.Освітній ступінь “БАКАЛАВР” за таким спеціальностями

 • 015.07 - Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка);
 • 051 - Економіка;
 • 071 - Облік і оподаткування;
 • 073 - Менеджмент;
 • 101 - Екологія;
 • 133 - Галезеве машинобудування;
 • 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 206 -Садово-паркове господарство;
 • 208 - Агроінженерія.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 3 роки і 9 місяців на базі документу про повну загальну середню освіту (11 класів).

На скорочений термін навчання за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня “Бакалавр” приймаються особи, які здобули неповну вищу освіту і мають диплом молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки.
Юнаки, які зараховані до інституту на бакалаврат, проходять навчання на військовій кафедрі з присвоєнням офіцерського звання.


 

Також здійснюється курсова підготовка за робітничими професіями:

 • оператор комп’ютерного набору;
 • водіїв категорії “В і С”;
 • тракторист-машиніст категорії “А” і “В”;
 • слюсар;
 • електромонтер;
 • організатор фермерського господарства;

  Науково-дослідна та інноваційна діяльність здійснюється силами науково-педагогічних і педагогічних працівників, штатних наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і студентів, згідно до стратегічного плану розвитку ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут»  на 2016-2020 роки.

   В УкрНТІ зареєстровано такі ініціативні наукові тематики, які представили завідувачі кафедр і науково-дослідних лабораторій

На факультеті агроінженерії та енергетики науково-дослідна робота виконується за такими тематиками:

1. Дослідження процесу спалювання агропелет (номер державної реєстрації № 0115U003379), науковий керівник – к.т.н., доц. Клендій М.Б.;

2. Вивчення сучасних енергозберігаючих технологій в сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні (номер державної реєстрації № 0115U003380), науковий керівник – к.т.н., доц. Білик С.Г.;

3. Оцінка старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з покращення їх стану (номер державної реєстрації № 0115U003384), науковий керівник – к.с.-г.н., доц. Кузьович В.С.;

4. Дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в АПК (номер  державної  реєстрації  № 0115U003382),  науковий  керівник  –  к.т.н.,  доц.  Клендій П.Б.;

 

На факультеті економіки і природокористування  науково-дослідна робота виконувалася за терими тематиками:

1. Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону (номер державної реєстрації № 0115U003385), науковий керівник – к.е.н., доц. Ярема Л.В.;

2. Вивчення регіональних особливостей бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної економічної інтеграції (номер державної реєстрації № 0115U003386), науковий керівник – к.е.н., доц. Боднар О.В.;

3. Вивчення формування та розвитку історико-культурних процесів в Галичині ХІХ-ХХІ століттях (номер державної реєстрації № 0115U003387), науковий керівник – к.істор.н., доц. Луговий Б.В.;

4. Агроекологічний моніторинг та моделювання стану агроекосистем, що підлягають біоорганічному та традиційному способу ведення господарства (номер державної реєстрації № 0115U003388), науковий керівник – к.вет.н., доц. Павлів О.В.

5.  Використання післяспиртової барди для покращення кормової цінності пелет із стебел злакових культур при відгодівлі худоби (номер державної реєстрації № 0115U003391), науковий керівник – д.с.-г.н., проф. Захарів О.Я.;

  Виконання кожної наукової тематики на кафедрах тісно пов’язане із фаховою підготовкою студентів за кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», «Магістр». Напрями наукових досліджень, які проводяться на кафедрах відповідають специфіці наукової підготовки наукових працівників кожного факультету.

   

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ