Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ інституту, який забезпечує інтенсифікацію підготовки та покращення методичного забезпечення навчального процесу в інституті у контексті Болонської конвенції

 

Керівник відділу

кандидат технічний наук., доцент

Дубчак Наталія Андріївна

 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Співробітники відділу:

Методист: кандидат психологічних наук, доцент, Макух Ольга Іванівна

Методист: Пасемник Орися Григорівна

Секретар: Ткач Оксана Мирославівна

Метою діяльності відділу забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти є організація та координація навчально-методичної роботи, з метою забезпечення ефективного функціонування інституту, забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на основі реалізації програми розвитку інституту «Голосіївська ініціатива -2020», а також за системою внутрішнього забезпечення якості.

Основні завдання:

- Аналіз та узагальнення вітчизняного, світового досвіду вищої освіти і розробка рекомендацій з вдосконалення організації та навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

- Планування та організація навчально-методичної роботи інституту.

- Розробка проектів нормативних, інструктивних та методичних документів інституту з питань організації навчально-методичної роботи.

- Перевірка стану навчально-методичних комплексів з кожної дисципліни щодо змістовного наповнення , оформлення, використання в освітньому процесі.

- Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.

- Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та методичної роботи факультетів і кафедр.

- Проведення засідань науково-методичних рад, семінарів з питань навчально-методичної роботи інституту.

- Методичне супроводження, ведення обліку та систематизації документів з питань організації навчально-методичної роботи в інституті.

- Підготовка матеріалів до засідань ректорату, вченої ради тощо.

- Розробляти рекомендації щодо оптимізації переліку дисциплін вибіркової складності змісту навчання в інституті.

- Розробляти положення, нормативні матеріали та інше методичне забезпечення навчального процесу в інституті.

-  Формувати плани видання навчально-методичної літератури та контролювати їх виконання.

- Аналіз ходу наукового та навчально-методичного процесу, результатів проведення контрольних заходів, модульного контролю і заліково-екзаменаційних сесій.

- Організація та безпосередня участь у здійсненні контролю за проведенням навчальних занять науково-педагогічними працівниками кафедр факультету, облік та аналіз якості навчання студентів.

- Організація і проведення науково-методичних конференцій та семінарів з проблем вищої школи, з питань наукової та навчально-методичної роботи.

- Забезпечення наявності оприлюднення критеріїв прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в навчальному закладі.

- Забезпечення доступного і зрозумілого звітування.

Функції відділу:

Планування навчального процесу:

- розробка заходів з підготовки інституту до нового навчального року з наукових та навчально-методичних питань;

- розробка або адаптація існуючих зразків навчальних технологій та методів навчання до умов Європейської кредитно-трансферної системи, впровадження інноваційних технологій в практику інституту.

Контроль навчального процесу:

- аналіз відкритих пар, взаємовідвідувань, результатів модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій;

- контроль та аналіз проведення зрізу знань студентів;

- контроль за розвитком навчально-лабораторної бази кафедр і факультетів.

Контроль наукової та навчально-методичної роботи:

- контроль за наявністю і станом програм дисциплін;

- контроль за  забезпеченістю навчальних дисциплін підручниками і посібниками;

- моніторинг якості науково-методичного забезпечення дисциплін кафедр з використанням інноваційних підходів;

- контроль за організацією майстер-класів, показових лекцій, відкритих практичних та лабораторних занять, семінарів з використанням інноваційних методів та технологій навчання,

- контроль методичної роботи кафедр з питань виробничих та навчальних практик;

- контроль за станом наукової та навчально-методичної документації на кафедрах і факультетах відповідно до затвердженого переліку навчально-методичної документації;

- контроль за виконанням планів наукової та навчально-методичної роботи кафедр та викладачів;

- контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів;

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ