Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посадНППВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (http://www.bati.nubip.edu.ua)та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005із змінами № 1230 від 26.11.2015 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1005729-15) ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”, Порядку проведення конкурсу на заміщення посад НПП ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (http://www.bati.nubip.edu.ua) та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005 із змінами № 1230 від 26.11.2015 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1005729-15) ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посад НПП згідно з термінами та умовами, визначеними законодавством:

Кафедра економіки підприємства:

доцент, к.е.н. (викладання дисциплін: Економіка підприємства; соціально-економічний розвиток сільських територій; економіка праці і соціально-трудові відносини; управлінська економіка; біржовий ринок) – 1 ставка;

доцент, к.геогр.н. (викладання дисциплін: Міжнародна економіка; регіональна економіка; соціологія праці; корпоративна і соціальна відповідальність) – 1 ставка;

доцент, к.е.н. (викладання дисциплін: Планування і контроль на підприємстві; організація агробізнесу; управління проектами; бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК) – 1 ставка.

Кафедра машиновикористання та технологій в с.г.:

доцент, к.т.н. (викладання дисциплін: Система «машина-поле»; основи термодинаміки і теплотехніки; теплотехніка) – 1 ставка;

доцент, к.т.н. (викладання дисциплін: Гідравліка; технології та технічні засоби біоенергетики; основи проектування біоенергетичних комплексів) – 1 ставка;

старший викладач (викладання дисциплін: Експлуатація машин і обладнання; машиновикористання в рослинництві) – 1 ставка;

старший викладач (викладання дисциплін: Аналіз технологічних систем; поновлювальні джерела енергії; історія і філософія сільськогосподарської техніки, сільськогосподарські машини) – 1 ставка.

Кафедра енергетичних машин та технічного сервісу в АПК:

доцент, к.т.н. (викладання дисциплін: Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали; трактори і автомобілі; технічний сервіс в АПК; управління технологічними процесами) – 1 ставка.

Документи надсилати або подавати особисто за адресою: кабінет 118, вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501. тел. для довідок (03548) 2-54-25.

Термін подачі конкурсних справ до 31.03.2019 р.

(Електронні адреси Порядку та Рекомендацій щодо проведення конкурсу вказані в заголовку оголошення).

 

  У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посад НПП, згідно з термінами та умовами, визначеними законодавством:

  1. Декан факультету економіки і природокористування – 1 ставка.
  2. Декан агроінженерного факультету – 1 ставка.
  3. Декан факультету енергетики та електротехніки – 1 ставка.

  Із Положенням про Порядок проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитися за електронними адресами:

http://www.bati.nubip.edu.ua та http://mon.gov.ua.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі на ім’я директора інституту; заповнений особовий листок з обліку кадрів; дві фотокартки розміром 3см х 4см; копію паспорта громадянина України (с.1,2,3,11), засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену за основним місцем роботи; список наукових та навчально-методичних праць, засвідчений за основним місцем роботи; копії документів про підвищення кваліфікації, стажування за останні п’ять років, засвідчені за основним місцем роботи.

  Науково-педагогічні працівники інституту, що обираються на наступний термін, подають: заяву про участь у конкурсі на ім’я директора інституту, список наукових та навчально-методичних праць, опублікованих протягом терміну дії попереднього контракту, засвідчений секретарем Вченої ради інституту; засвідчені копії документів про підвищення кваліфікації, проходження стажування (за останні 5 років).

  Документи надсилати або подавати особисто за адресою: кабінет 118, вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501. тел. для довідок  (03548) 2-54-25.

Термін подачі конкурсних справ  до  16.12.2018 р.

 

Сторінка 1 із 4

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ