Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Науково-методична рада інституту

Науково-методична рада є дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи в Інституті та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення високого рівня якості освіти та набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг.

Функціями Ради є:

 • координація організації освітнього процесу та його навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту»;
 • координація виконання Програми розвитку Інституту «Голосіївська ініціатива − 2025» щодо освітньої та навчально-методичної роботи;
 • визначення пріоритетних напрямів навчально-методичної роботи в Інституті;
 • вивчення, узагальнення, розповсюдження та сприяння у запровадженні в освітній процес інноваційних технологій навчання і передового досвіду навчально-методичної роботи кафедр НУБіП України, Інституту та інших закладів вищої освіти;
 • проведення аналізу освітніх програм щодо відповідності їх вимогам ринку праці й Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) та після схвалення – подання на затвердження до вченої ради Інституту;
 • систематичне проведення аналізу змісту освіти та розроблення пропозиції щодо підвищення його якості;
 • проведення аналізу матеріалів для здійснення ліцензійних та акредитаційних експертиз  щодо відповідності їх вимогам МОН України, НАЗЯВО та після схвалення – подання на затвердження до вченої ради Інституту;
 • розгляд матеріалів, що регламентують навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та рекомендація їх до затвердження;
 • розроблення рекомендацій щодо оптимізації переліку дисциплін вибіркової складової змісту освіти в Інституті з урахуванням вимог ринку праці;
 • координування роботи вчених (навчально-методичних) рад факультетів.
 • розгляд рукописів підручників, навчальних посібників, монографій, підготовлених науково-педагогічними працівниками Інституту, та після схвалення – подання до вченої ради Інституту для надання рекомендацій для друку;
 • систематичне інформування директорату, вченої ради Інституту про результати своєї роботи.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ