Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

  У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посад НПП, згідно з термінами та умовами, визначеними законодавством:

  1. Декан факультету економіки і природокористування – 1 ставка.
  2. Декан агроінженерного факультету – 1 ставка.
  3. Декан факультету енергетики та електротехніки – 1 ставка.

  Із Положенням про Порядок проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитися за електронними адресами:

http://www.bati.nubip.edu.ua та http://mon.gov.ua.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі на ім’я директора інституту; заповнений особовий листок з обліку кадрів; дві фотокартки розміром 3см х 4см; копію паспорта громадянина України (с.1,2,3,11), засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену за основним місцем роботи; список наукових та навчально-методичних праць, засвідчений за основним місцем роботи; копії документів про підвищення кваліфікації, стажування за останні п’ять років, засвідчені за основним місцем роботи.

  Науково-педагогічні працівники інституту, що обираються на наступний термін, подають: заяву про участь у конкурсі на ім’я директора інституту, список наукових та навчально-методичних праць, опублікованих протягом терміну дії попереднього контракту, засвідчений секретарем Вченої ради інституту; засвідчені копії документів про підвищення кваліфікації, проходження стажування (за останні 5 років).

  Документи надсилати або подавати особисто за адресою: кабінет 118, вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501. тел. для довідок  (03548) 2-54-25.

Термін подачі конкурсних справ  до  16.12.2018 р.

 

У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посади завідувача кафедри  екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування – 1ставка.

У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посад НПП: завідувачів кафедр, доцентів, старших викладачів згідно з термінами та умовами, визначеними законодавством:

Кафедра економіки підприємства: зав. кафедри – 1 ставка.

Кафедра обліку та аудиту: доцент (викладання дисциплін: облік в банках, контролінг, судово-бухгалтерська експертиза, статистика, облік і звітність суб’єктів малого бізнесу) - 1 ставка.

Кафедра екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування: зав. кафедри – 1 ставка.

Кафедра гуманітарних дисциплін: доцент (викладання дисципліни: соціологія, історія держави, етнокультурологія) – 0,5 ставки; доцент (викладання дисципліни: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням) – 0,5 ставки; старший викладач (викладання дисципліни: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням) – 0,5 ставки, старший викладач (викладання дисципліни: іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням) – 0,5 ставки.

Кафедра машиновикористання та технологій в с.г.доцент (викладання дисциплін: рослинництво і кормовиробництво, технологія виробництва продукції рослинництва, технологія виробництва, переробки і зберігання с.г. продукції) – 1 ставка.

Кафедра енергетики і автоматики: зав. кафедри – 1ставка; професор (викладання дисциплін: методи синтезу та аналізу САК, цифрові системи керування, електропостачання АПК) – 1 ставка; доцент (викладання дисциплін: основи електропостачання, теплоенергетичні установки і системи, електричні мережі) – 1 ставка.

З Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитися за електронними адресами:

http://www.bati.ber.te.ua/Doc/Regulations/Position_CONCURC_NPP_2016.pdf,

http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/10/07/do-uvagi-kerivnikiv-vishhij-navchalnix-zakladiv!/

Термін подачі конкурсних справ: до  24  жовтня 2016 р.

Документи: заява, особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографія, копії документів про повну вищу освіту, копії диплома кандидата або доктора наук, копії атестата доцента або професора, посвідчення про підвищення кваліфікації не раніше 2012 р., список друкованих праць і винаходів за останні 5 років, завірених у встановленому порядку.

Документи надсилати або подавати особисто за адресою: кабінет 118, вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501. тел. для довідок  (03548) 2-54-25.

Оголошення опубліковано в газеті "Бережанське віче" від 23.09.2016р.

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ