Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

Наукова робота студентів 33

ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ГУРТКУ
«АГРОІНЖЕНЕРІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ»
 

1. Удосконалення конструкції жаток для збирання кукурудзи на зерно в зимовий період (керівники Диня В.І.,Фльонц О.В.)

2. Дослідження якісних показників роботи теплогенератора на твердому паливі (керівники Білик С.Г., Ліннік А.Ю.)

3. Дослідження раціональної технології вирощування енергетичних дикоростучих рослин в Західному Лісостепу України (керівники Носко В.Л., Кирик О.М.)

4. Дослідження  технології збирання коренеплодів та конструктивних особливостей збиральних машин (керівники Дубчак Н.А., Ліннік А.Ю.)

Відповідно до положення про науково-дослідну роботу студентів в інституті на кафедрі машиновикористання та технологій в сільському господарстві працює науковий гурток  «Агроінженерії та біотехнологій», який має в своєму складі проблемні групи, що працюють за ініціативною тематикою наукової роботи кафедри № 0120U10182 - Вивчення сучасних енергозберігаючих технологій в сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні. Основною метою роботи гуртка є підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного світогляду. Науково-дослідна робота студентів поєднує науково-педагогічну роботу співробітників кафедри з самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень та у подальшій підготовці до таких наукових заходів як конференції, конкурси, олімпіади, виставки тощо.
12
 
 
Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах, навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і технічних задач, стилю й навичкам праці у наукових колективах, ознайомлення з методами організації їх роботи, безпосередня участь студентів у вирішенні наукових і технічних задач розбудови ефективного розвитку країни.
1011111
Робота студентів в науковому гуртку проходить в поза навчальний час і передбачає підготовку доповідей та рефератів, які заслуховуються на засіданнях гуртка або на наукових конференціях. Учасники наукового гуртка виконують науково-дослідну роботу в лабораторіях під керівництвом викладачів, а потім складають звіти про проведену роботу, доповідають на конференціях, публікують тези та статті.
Участь у конференціях
89
 
Участь у конкурсі студентських наукових робіт
54
Робота гуртка у сільськогосподарських підприємствах
612
 

Оновлені публікації

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ