Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

УХВАЛА засідання Вченої ради № 3 від 31.10.2023 р.

УХВАЛА
засідання
Вченої ради
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
з питання
 Наукова доповідь кафедри енергетики і автоматики за ініціативною науковою тематикою.
Тема доповіді «Дослідження компенсації реактивної енергії за допомогою мікропроцесорного регулятора потужності»
(Протокол № 3 від 31.10.2023 р.)
 

Доповідач: к.т.н., доцент Рамш В.Ю.

1. Наукову доповідь кафедри енергетики і автоматики за ініціативною науковою тематикою прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

 

                             Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про роботу науково-педагогічного колективу  агроінженерного факультету щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази»
 (Протокол № 3 від 31.10.2023 р.)

 

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Фльонц О.В.

Співдоповідачі: методистка навчального відділу з питань забезпечення якості освіти, PhD Білан Н.М., завідувачка відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., проф. Судомир С.М.

1. Покращити матеріально-технічне та кадрове забезпечення спеціальності 201 «Агрономія».
2. Про стан справ щодо організації освітнього процесу за спеціальністю 201 «Агрономія» декану факультету доповісти на вченій раді інституту в березні 2024 р.
3. Продовжувати розвиток матеріально-технічної бази всіх спеціальностей агроінженерного факультету.
4. Активізувати науково-педагогічних працівників до написання статей у фахових виданнях.
5. Створити на факультеті оптимальні умови, які б сприяли академічній мобільності здобувачів вищої освіти та забезпечили її успішну реалізацію.
 

 Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                              Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ