Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

УХВАЛА засідання Вченої ради № 7 від 11.03.2024 р.

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про преміювання працівників інституту»
(Протокол № 7 від 11.03.2024 р.)

Доповідачка: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

1. Преміювати всіх працівників інституту з нагоди 65-ти річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

  Відповідальні: директор, головна бухгалтерка.

 

                              Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»
(Протокол № 7 від 26.03.2024 р.)

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

1. Інформацію директора інституту прийняти до відома.
2. Постійно здійснювати контроль за провадженням навчального процесу, особливу увагу звернути на відвідування занять здобувачами вищої освіти.
3. Керуючись новими правилами прийому на навчання у 2024 р., максимально провести профорієнтаційну роботу у навчальних закладах західного регіону.
4. Провести профорієнтаційну роботу серед випускників бакалаврату нашого ЗВО для вступ на ОС Магістр.
5. Продовжити роботи з покращення МТБ інституту, зокрема лабораторії рослинництва, завершити ремонт кафедри економіки і менеджменту та гуманітарної освіти і туризму.
 

 Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                              Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
  «Про навчально-виробничу діяльність та стан практичної і курсової підготовки»
(Протокол № 7 від 26.03.2024 р.)
 

 Доповідач: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.

1. Приділити більше уваги оновленню обладнання.
2. Оновити бази для виробничих практик;
3. Ширше залучати місцеве населення для оволодіння робітничими спеціальностями.
4. Провести підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання.
5. Розширити співпрацю з підприємствами та вдосконалити програми практичного навчання.
 

 Відповідальні: директор, зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти,  завідувачі кафедр.

 

                             Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
 Наукова доповідь кафедри гуманітарної освіти і туризму
за ініціативною науковою тематикою.
Тема доповіді «Дослідження сучасних тенденцій та перспектив розвитку туризму»
(Протокол № 7 від 26.03.2024 р.)
 

Доповідач: к.і.н., доц. Луговий Б.В.

1. Наукову доповідь кафедри гуманітарної освіти і туризму за ініціативною науковою тематикою прийняти до уваги.

 

 Відповідальні: зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

 

                             Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

 
УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
  «Про затвердження правил прийому на навчання до ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”  у 2024 р.»
(Протокол № 7 від 26.03.2024 р.)
 
  Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, к.т.н. Потпенко М.В.
 
1. Правила прийому на навчання до ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” у 2024 р. затвердити.
 

 Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                            Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ