Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Тематика бакалаврських робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРА

 1. Використання системи методів менеджменту в аграрному підприємстві.
 2. Впровадження стратегічного менеджменту на підприємстві.
 3. Етика управлінської діяльності в організації (за матеріалами….).
 4. Корпоративна культура як чинник ефективності управління сучасним підприємством.
 5. Лідерство у системі управління сільськогосподарським підприємством.
 6. Маркетинговий менеджмент підприємства.
 7. Організація антикризового управління підприємством на різних стадіях його життєвого циклу (за матеріалами…).
 8. Особливості та методи антикризового управління підприємством в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
 9. Оцінка діяльності персоналу на підприємстві в сучасних умовах.
 10. Проєктування раціональної організаційної структури управління підприємств.
 11. Розробка та реалізація інвестиційної стратегії підприємства (на прикладі …).
 12. Система формування і розвитку особистості керівника та ефективності його управлінської діяльності.
 13. Соціально-психологічні методи в менеджменті підприємств.
 14. Удосконалення системи менеджменту підприємства.
 15. Управління виробництвом та асортиментом продукції.
 16. Управління діяльністю підприємства на основі сучасних інформаційних систем та технологій.
 17. Управління змінами в діяльності аграрних підприємств.
 18. Управління змінами діяльності аграрних підприємств.
 19. Управління інноваційною політикою підприємства.
 20. Управління конкурентоспроможністю підприємства.
 21. Управління конфліктами в трудовому колективі.
 22. Управління маркетинговою діяльністю підприємства.
 23. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства.
 24. Управління персоналом на підприємстві.
 25. Управління підвищенням інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі …).
 26. Управління фермерським господарством.
 27. Управління формування і реалізацією виробничої програми підприємства.
 28. Управління якістю сільськогосподарської продукції.
 29. Фінансовий менеджмент підприємств.
 30. Формування вдосконалення механізму управління технологічними процесами в рослинництві.
 31. Формування вдосконалення механізму управління технологічними процесами у тваринництві.
 32. Формування кадрової політики підприємства.
 33. Формування системи ефективного корпоративного управління.
 34. Формування та управління системою якості менеджменту підприємства.
 35. Шляхи підвищення ефективності управління сільськогосподарським підприємством в умовах розвитку глобалізаційних процесів.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ