Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

"000


ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ЄВІ:

 • анкета-заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків;
 • 2 фотокартки для документів 3х4;
 • довідка видана ЗВО щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для тих хто навчається); або документ про здобутий рівень вищої освіти (для тих хто завершив навчання). 

     Документи подаєте на випускну кафедру, або в приймальну комісію інституту.

     Також можна надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

 

Туристи не знають, де вони були. Мандрівники не знають, куди вони йдуть.

(Пол Теру)

Кожна людина прагне реалізувати себе, досягти успіхів у бурхливому вирі життя. Перед випускниками шкіл, гімназій стоїть нелегке питання вибору майбутньої професії. Сучасний ринок праці потребує фахівців нової формації, які вміють працювати в жорстких умовах ринкової економіки.

Спеціальність «Туризм» затребувана сьогодні, як ніколи раніше. Пристрасть багатьох людей до подорожей важко переоцінити. При підготовці фахівців з даної спеціальності значна увага приділяється вивченню туристичних дисциплін. Кваліфіковані викладачі навчать Вас розробляти програми турів, визначати шляхи підвищення якості прийому та обслуговування туристів, ознайомлять з організацією та технологією надання туристичних послуг на внутрішньому та міжнародному ринку, укладати договори, комплексно досліджувати ринок туризму, вільно володіти професійними комп’ютерними програмами, мистецтвом ведення переговорів з клієнтами та партнерами.

Завершивши навчання за спеціальністю «Туризм» освітнього ступеня «Бакалавр», випускник факультету «Економіки і природокористування» отримує кваліфікацію «Бакалавр з туризму» і може працювати на посадах:

 • фахівець з туристичного обслуговування,
 • організатор подорожей (екскурсій),
 • екскурсовод,
 • фахівець із організації дозвілля,
 • фахівець з розвитку сільського туризму,
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування,
 • фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.),
 • фахівець із туристичної безпеки,
 • інспектор з туризму,
 • інструктор-методист з туризму,
 • туризмознавець, екскурсознавець.

Такий фахівець здатний виконувати професійну роботу, зазначену в чинній редакції Національного класифікатора України та/або Класифікатор професій ДК 003:2010 International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) в компаніях – туроператорах, турагентствах, туристичних фірмах, на підприємствах туристичної галузі будь-яких організаційно-правових форм.

Якщо Ви бажаєте:

 • створити власний туристичний бізнес;
 • налагоджувати партнерські зв’язки з метою просування національного туристичного продукту;
 • досягти успіху в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Якщо Ви хочете працювати:

 • менеджером з внутрішнього туризму;
 • менеджером з міжнародного туризму;
 • керівником підрозділів у ресторанах, готелях, кемпінгах;
 • агентом з організації туризму;
 • керівником туристичної групи;
 • адміністратором готелю;
 • організатором подорожей (екскурсій);
 • екскурсоводом.

 

Ми розкриємо Вам таємниці ефективної роботи фахівця з туристичного обслуговування в ринкових умовах!

Випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з лісового господарства» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: «Майстер лісу», «Помічник лісничого», «Завідувач лісового розсадника» а також інші посади у сфері лісового господарства та суміжних галузей.

Бакалавр з лісового господарства по закінченню навчання повинен опанувати професійну кваліфікацію, що передбачає здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності

За таких умов він повинен оволодіти такими кваліфікаціями, як:

1. Здатність використовувати знання, уміння й навички біологічних і лісівничих дисциплін та досліджень для освоєння теоретичних основ біології і екології лісу;

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання і дослідження із вибором засобів вимірювання із заданими методиками;

3. Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі лісівничих дисциплін для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання;

4. Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів;

5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень на основі підбору і вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;

6. Здатність вирішувати поставлені завдання з вирощування та формування високопродуктивних деревостанів на основі підбору і вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;

7. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання;

8. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію;

9. Здатність вирішувати поставлені завдання та сприяти веденню мисливського господарства в лісових масивах;

10. Здатність розробляти окремі види проектної документації, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи;

11. Здатність використовувати вихідні дані для вибору та обґрунтування ефективних господарських і організаційно-управлінських рішень;

12. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців;

13. Здатність вирішувати перспективні завдання організації господарства з використанням знань професійних дисциплін під керівництвом досвідчених фахівців;

14. Здатність застосування на практиці принципів сталого розвитку, розуміння екологічних, соціальних і економічних наслідків своєї професійної діяльності;

15. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів;

16. Здатність розуміння та формування екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях.

slide bati

АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України 
"Бережанський агротехнічний інститут"

Запрошуємо на здобуття освіти за освітніми ступенями та спеціальностями:

 

Освітній ступінь "МАГІСТР" за спеціальностями:

 

Міжкафедральні лабораторії:

 кафедра лісового та садово-паркового господарства - 205 "Лісове господарство",  освітній ступінь «Магістр»

 кафедра лісового та садово-паркового господарства - 206 "Садово-паркове господарство",  освітній ступінь «Магістр»

 

Термін навчання - 1 рік 6 місяців (денна та заочна форми) на базі диплома ОС "Бакалавр" та ОКР "Спеціаліст"


 

Освітній ступінь "БАКАЛАВР" за спеціальностями:

 

Термін навчання - 4 роки (денна форма),  4 роки та 6 місяців (заочна форма) на базі документа про повну середню освіту.

На скорочений термін навчання (2 роки - денна форма. 2 роки 6 місяців - заочна форма) за програмами ОС "Бакалавр" приймаються вступники, які мають диплом "Молодшого спеціаліста".


 

Корисні посилання

 


 

Освітній ступінь БАКАЛАВР

На базі ПЗСО - денна форма (бюджет)

 Оберіть код спеціальності

На базі ПЗСО - заочна форма форма (бюджет)

 Оберіть код спеціальності

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - денна форма навчання (бюджет)

 Оберіть код спеціальності

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - заочна форма навчання (бюджет)

 Оберіть код спеціальності


Контракт

Освітній ступінь БАКАЛАВР

На базі ПЗСО - денна форма

 Оберіть код спеціальності

На базі ПЗСО - заочна форма

 Оберіть код спеціальності

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - денна форма

 Оберіть код спеціальності

 

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - заочна форма

 Оберіть код спеціальності

На 2 курс (доповнення) - денна форма

 Оберіть код спеціальності

Освітній ступінь МАГІСТР - денна форма

Оберіть код спеціальності

 

Освітній ступінь МАГІСТР - заочна форма

Оберіть код спеціальності

Сторінка 1 із 47

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ