ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

IMG 8202

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Кваліфікація: Магістр з економіки
Кафедра економіки і менеджменту

Координатор – декан факультету економіки і природокористування, кандидат економічних наук, доцент

Ярема Любов Василівна.

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм, Стандарту вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня, який затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 382. ), «Положення про освітні програми у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеня «Магістр», перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівців.Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ