Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Розрахунок конкурсного балу при вступі 2024

Розрахунок конкурсного балу при вступі у 2024 році

1) Розрахунок конкурсного балу для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НКР5)  за результатами НМТ 2024 року, а також у передбачених випадках ЄФВВ з аграрних наук, економіки та управління для НКР5 за формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ К4 × П4 + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3+ К4 + КЄФВВ) + ОУ

 

де П1, П2, П3, П4 – оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів;

  БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування (у разі реєстрації з аграрних наук, економіки та управління);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів в інституті для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти оцінок предметів НМТ відповідно до спеціальності;

КЄФВВ – ваговий коефіцієнт оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у разі реєстрації з аграрних наук, економіки та управління) та дорівнює 0 (в інших випадках).


 

2) Розрахунок конкурсного балу для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НКР5) за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років або ЗНО 2021 року для ПЗСО, а також у передбачених випадках ЄФВВ з аграрних наук, економіки та управління для НКР5 за формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3 + КТ + КЄФВВ) + ОУ

 

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

  БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування (у разі реєстрації з аграрних наук, економіки та управління);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів в інституті для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок предметів НМТ/ЗНО відповідно до спеціальності;

КЄФВВ – ваговий коефіцієнт оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у разі реєстрації з аграрних наук, економіки та управління) та дорівнює 0 (в інших випадках).


 

3) Розрахунок конкурсного балу для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НКР5) за результатами ЗНО 2021 року з двох предметів, а також у передбачених випадках ЄФВВ з аграрних наук, економіки та управління за формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + КЄФВВ) + ОУ

 

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів;

  БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування (у разі реєстрації з аграрних наук, економіки та управління);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів в інституті для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

К1, К2 – вагові коефіцієнти оцінок предметів ЗНО відповідно до спеціальності;

КЄФВВ – ваговий коефіцієнт оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у разі реєстрації з аграрних наук, економіки та управління) та дорівнює 0 (в інших випадках).

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках.


 

4) Розрахунок конкурсного балу для здобуття ступеня магістра на основі ОС «Бакалавр» (НРК6) та ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» (НРК7) за формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3

 

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

     П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

     П3 – оцінка ЄФВВ (для спеціальності 051 «Економіка») або оцінка фахового іспиту ( для спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія»).

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія», вступники на основі ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» (НРК7) можуть за їх вибором або подати результат ЄВІ або скласти співбесіду з іноземної мови в інституті. Оцінка співбесіди з іноземної мови замість обох компонентів ЄВІ враховується в конкурсному балі з коефіцієнтом 0,4.


 

5) Розрахунок конкурсного балу для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (друга вища освіта) на основі ОС «Бакалавр» (НРК6) та ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» (НРК7):

 

Конкурсний бал (КБ) = П1

де П1 ‒ оцінка фахового іспиту в закладі вищої освіти.

Вступ до інституту

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ