Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Розрахунок конкурсного балу при вступі 2023

1) Розрахунок конкурсного балу для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ

 де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів в інституті для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;.

К1, К2, К3 - вагові коефіцієнти оцінок предметів НМТ відповідно до спеціальності.

2) Розрахунок конкурсного балу для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3)

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.

К1, К2, К3 - вагові коефіцієнти оцінок предметів ЗНО відповідно до спеціальності.

3) Розрахунок конкурсного балу для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра  за результатами ЗНО 2020–2021 років з двох предметів:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2) / (К1 + К2),

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

К1, К2 - вагові коефіцієнти оцінок предметів ЗНО відповідно до спеціальності. Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках.

Вступ на контрактну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра  на спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 208 «Агроінженерія» проводиться за результатами розгляду мотиваційних листів.

4) Розрахунок конкурсного балу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

     П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

     П3 – оцінка ЄФВВ.

5) Розрахунок конкурсного балу для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія»:

Конкурсний бал (КБ) = П1

де П1 ‒ оцінка фахового іспиту в закладі вищої освіти.

Конкурсний бал (КБ) особи, яка вступає для здобуття ступеня  бакалавра на основі вже здобутого ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю (Друга вища освіта) розраховується відповідно до цього пункту.

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

БАТІ