Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Відділ гуманітарної освіти, виховання та студентських справ

Zaychuk   ЗАЙЧУК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

В межах своєї компетенції відділ гуманітарної освіти, виховання і студентських справ виконує організаторські та виховні функції, забезпечує інтелектуальний, духовний, культурний та особистісний розвиток студентської молоді. У своїй діяльності відділ взаємодіє з іншими підрозділами інституту згідно з напрямами їх роботи.

Основними завданнями відділу є:

 • культивування кращих рис української ментальності: поваги до історії свого народу, любові до рідної землі, працелюбності, прагнення до свободи;
 • створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення  студентів до різної творчості;
 • активна пропаганда та втілення принципів здорового способу життя серед студентів та працівників інституту, системна боротьба зі шкідливими звичками, утвердження серед студентів поваги до власного здоров’я турботи про нього.

 

Функції відділу

 • Виконує доручення Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, НУБіП України, Районної, Міської адміністрацій, готує проекти розпоряджень та наказів відповідно до компетенції.
 • Планує та організує виховні заходи, дотримуючись єдиного плану виховної роботи інституту.
 • Розробляє інформаційні та методичні матеріали з основних напрямків виховної діяльності в інституті.
 • Вивчає актуальні проблеми студентської молоді інституту, аналізує стан роботи з нею, реалізацію прав студентів відповідно до законодавства України.
 • Сприяє надбанню студентами національно-патріотичних, художньо-естетичних, правових, екологічних , моральних, санітарно-просвітницьких, спортивно-оздоровчих та інших знань.
 • Організовує публічні лекцій, круглі столи, культурно-просвітницькі конференції та зустрічі з видатними діячами культури, мистецтва, науки тощо.
 • Співпрацює з державними установами, благодійними, громадськими та культурно-освітянськими організаціями, музеями міста , ДІАЗом тощо. 
 • Співпрацює з факультетами, органами студентського самоврядування, профспілковими організаціями працівників і студентів інституту та іншими вищими навчальними закладами в процесі здійснення своєї діяльності.

Основними завданнями відділу є:

 • координація виховної роботи факультетів інституту;
 • розробка положень, методичних вказівок з виховної роботи;
 • забезпечення умов для ефективної діяльності інституту, наставників академічних груп та здійснення контролю за їх діяльністю;
 • проведення  методичних нарад  для наставників академічних груп;
 • створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування та розвитку молодіжної політики;
 • надання консультативно-методичної та здійснення контролю за реалізацією планів виховної роботи підрозділів інституту;
 • організація документального супроводу роботи з поселення, переселення та виселення студентів у гуртожитках інституту та  контроль  за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках, дотримання студентами санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках;
 • здійснення моніторингу за якістю спортивно-масової роботи в інституті.

У своїй діяльності відділ з гуманітарної освіти, виховання і студентських справ особливої уваги надає:

 • фаховому вихованню, яке включає виховання студентів засобами навчальних дисциплін, проведення щотижневих виховних годин, зустрічей з практиками, відомими науковцями, громадськими діячами, цікавими особистостями;
 • загальній культурі та естетичному вихованню – через колективні перегляди театральних вистав, екскурсій до музеїв, виставок, відвідання концертів, організацію молодіжних вечірок та дискотек;
 • розвитку студентського самоврядування – через координацію роботи органів студентського самоврядування та студентських рад гуртожитків.
Танцювальний колектив "Натхнення"
Самодіяльний духовий оркестр
Студентський аматорський хор
Чоловічий квартет
Студентський КВК
Театральний колектив "Жар-птиця"
Естрадне виконання пісень

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ