ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Агроінженерний факультет

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями: "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР"

зі спеціальностей

205 - ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
206 - САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
208 - АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Детальніше про вступ

Про агроінженерний факультет

Агроінженерний факультет є одним із найстарших підрозділів інституту і започаткований на базі Бережанського технікуму механізації сільського господарства. Свій початок він бере з 1959р. коли було здійснено перший набір студентів за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Освітня концепція факультету полягає у підготовці нового покоління фахівців в галузі агроінженерії, агрономії, лісового  та садово-паркового господарства на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до вимог освітніх актуальних програм.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями:

«МАГІСТР» із спеціальності:

 • 208 «Агроінженерія».

«БАКАЛАВР» із спеціальностей:

 • 201 «Агрономія»;
 • 205 "Лісове господарство"
 • 206 «Садово-паркове господарство»;
 • 208 «Агроінженерія».

Навчальні плани, дисципліни та робочі програми адаптовані до навчальних планів Національного університету біоресурсів та природокористування України. В навчальний процес запроваджуються елементи наукового пошуку, інноваційної діяльності та новітні досягнення в галузіагрономії, агроінженерії, лісового та садово-паркового господарства . Навчальна діяльність передбачає наскрізну комп’ютерну підготовку студентів, для чого створено нові комп’ютерні класи, оснащені сучасними персональними комп’ютерами із входом в систему Інтернет та комп’ютеризовано робочі місця в спеціалізованих лабораторіях.

На факультеті функціонує 3 кафедри:

 • Прикладної механіки та технічного сервісу;
 • Лісового і садово-паркового господарства.
 • Машиновикористання та технологій в сільському господарстві;

Науково-навчальна база факультету включає: 3 навчальних корпуси, спеціалізовані навчальні лабораторії, навчально-виробничі майстерні, науково-дослідні лабораторії.

Навчально-виробнича база включає: навчально-виробничу станцію технічного обслуговування автомобілів та діагностування електрообладнання, автотрактородром, машинно-агрегатний парк, теплиці та розсадник декоративних рослин.

Базові господарства для проходження практик: ТОВ «Захід-агро МХП», ТзОВ «Агропродсервіс», ФГ «Вікторія-92», ПП «Агроспецгосп», ПрАТ «РогатинАвто», ФГ "Фльонц", ФГ"Михальська", СПГ "Мричко", "ТзОВ «Жива земля Потутори», ТзОВ «Кагро», ТзОВ «Мрія-центр», ТзОВ "Крона".

Наукові дослідження виконуються за напрямами: енергозберігаючі технології в аграрному виробництві;  виробництво та використання біодизельного палива; розробка технологічних процесів виробництва і використання біогазу з біомаси; технологія виробництва і подрібнення біомаси для виробництва біогазу; інформаційне забезпечення, проектування та використання ресурсоощадних екологічнобезпечних аграрних технологічних систем; реконструкція і озеленення садів та парків, моделювання процесів малих сільськогосподарських підприємств; оцінка стану старовинних парків західного Поділля; вивчення еколого-біологічних властивостей деревних порід в умовах лісових екосистем регіону, їх придатності для ведення лісового господарства в умовах змін клімату та озеленення населених пунктів; інформатизація управління навчально-виховним процесом.

Випускники факультету разом з дипломами фахівців одержують посвідчення про присвоєння робітничих професій:

 • тракторист-машиніст (категорії А);
 • водій автотранспортних засобів (категорії В, С і С1);
 • слюсар з ремонту автотракторної техніки;
 • квітникар.

Студентам факультету створено сприятливі умови для виявлення творчих здібностей. На факультеті функціонують наукові гуртки, науково-конструкторські групи, які працюють над створенням нових приладів та нестандартного устаткування, що використовується для наповнення навчальних лабораторій і кабінетів. Окрім цього систематично проводяться конкурси на краще знання навчальної дисципліни, виставки технічної творчості студентів, конкурси на кращого за професією.

Студенти факультету мають можливість стажуватися у господарствах країн ЄС: Швейцарія, Данія, Австрія, Польща, Німеччина, Нідерланди.

Основними напрямками діяльності факультету є:

 • оптимізація роботи щодо підготовки високоосвічених конкурентоспроможних фахівців освітніх ступенів: бакалавр, магістр;
 • проведення науково-дослідної, інформаційно-консультаційної діяльності, розробки і впровадження інноваційних технологій для потреб агропромислового комплексу України;
 • творча співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами в Україні та провідними зарубіжними університетами та фірмами.

Презентація агроінженерного факультету

Благоустрій парків

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ