ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Агроінженерний факультет

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями: "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР"

зі спеціальностей

205 - ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
206 - САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
208 - АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Детальніше про вступ

Кафедра «Лісового і садово-паркового господарства»

Завідувач кафедри

Кузьович Василь Степанович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Контакти кафедри:

    Адреса: вул. Сонячна 4а, м.Бережани, Тернопільска обл. 47501

    Робочий кабінет: Корпус №3 (Полігон), 2-поверх, №12

    E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  


Історія кафедри

Кафедра садово-паркового господарства утворена в жовтні 2003 року у складі факультету економіки підприємства. Першим завідувачем кафедри був призначений к.е.н. Жибак М.М., який сьогодні є доктором економічних наук, професором кафедри економіки підприємства та очолює ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

У 2005 році кафедра увійшла до складу відділення екології та садово-паркового господарства і кафедрою завідував С.М. Брилінський. У грудні 2006 року кафедру садово-паркового господарства очолив к.с.-г.н. Кузьович В.С.

У 2009 році в процесі реорганізації кафедра перейменована на кафедру лісового і садово-паркового господарства, а завідувачем кафедри призначено к.с.-г.н. Гринюка Ю.Г.

З лютого 2012 року кафедра перебуває в складі агроінженерного факультету, а з вересня 2013 року кафедру очолює к.с.-г.н. Кузьович В.С.

Кафедра забезпечує викладання фахових дисциплін за освітнім ступенем «Бакалавр» для спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство». Окремі НПП кафедри також приймають участь у реалізації ОП «Лісове господарство» ОС «Магістр» для здобувачів другого рівня вищої освіти у НУБіП України на базі міжкафедральної лабораторії.

Метою освітянської діяльності кафедри є підготовка кваліфікованих фахівців для лісівничої та садово-паркової діяльності, зокрема організації усіх видів лісогосподарських та садово-паркових робіт у підрозділах відповідних підприємств лісового господарства та зеленого будівництва, вирощування садивного матеріалу в лісових і декоративних розсадниках та оранжереях, охороні і захисту лісів, парків та інших зелених насаджень, здійснення робіт з проєктуванню парків тощо.

На кафедрі працюють на постійній основі 1 доктор сільськогосподарських наук, 3 кандидати наук та 1 старший викладач. Крім того для забезпечення ОП «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство» 2 доктори, професори, а також кандидати наук, доценти з числа НПП інших кафедр ЗВО.

 

Kafedra lis

Склад  кафедри: Бідолах Д.І., Кузьович В.С., Гринюк Ю.Г., Тиманська О.Б., Підховна С.М.

 

Наукова робота кафедри

left

Співробітниками кафедри лісового і садово-паркового господарства за участі студентів ведеться планова наукова робота оцінки стану старовинних парків західного Поділля, вивчення еколого-біологічних властивостей деревних порід в умовах лісових екосистем регіону, їх придатності для ведення лісового господарства в умовах змін клімату та озеленення населених пунктів. В декоративному розсаднику культивуються перспективні для зеленого господарства види і форми дендрофлори.

Починаючи з 2011 року започатковано інвентаризацію, оцінку стану зелених насаджень та розробку проєктів утримання та реконструкції об’єктів ПЗФ Тернопільської області, благоустрою територій і реконструкції паркових насаджень на госпрозрахункових засадах. Ці дослідження об’єднано у науковий напрям «Оцінка стану старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з його покращення» в рамках якого виконано інвентаризацію та фітосанітарне обстеження міського парку м. Зборова, зелених насаджень, прилеглих до Язловецького та Микулинецького парків, а також парку санаторію «Черче», міського скверу м. Борщів та парку пам’ятки садово-паркового мистецтва в с. Більче-Золоте. У ході робіт, за активної участі студентів ІІ-IV курсів спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство», визначено санітарно-екологічний стан цих та інших об’єктів, а також розроблено проектні пропозиції щодо їх покращення та реконструкції.

За результатами наукової діяльності кафедри у 2020 році захищені одна докторська дисертація (Бідолах Д.І.) та одна кандидатська дисертація (Підховна С.М.). Крім цього студенти спеціальностей регулярно приймають участь у Всеукраїнських і регіональних конкурсах наукових робіт, де періодично займають призові місця.

Тематика випускних бакалаврських робіт кафедри, крім лісогосподарських питань, включає студенські наукові напрацювання у галузі геоінформаційних технологій, проєкти із озеленення населених пунктів, територій навчальних закладів тощо.

Під час проведення інвентаризаційних та проектно-вишукувальних робіт застосовуються сучасні ГІС-методики, комп’ютерні програми з ландшафтного дизайну та графіки.

Крім того, кафедра приймає участь у науковій тематиці інституту за комплексною темою «Розробка наукового та інформаційного забезпечення сталого розвитку сільської місцевості західного регіону України», номер державної реєстрації  № 0108U008826 та згідно ініціативних тематик щодо питань з благоустрою та озеленення окремих територій.

Під керівництвом викладачів кафедри лісового і садово-паркового господарства здійснюється діяльність наукового студентського гуртка «Науковий студентський гурток з проблем лісового і садово-паркового господарства».

Студенти, які є учасниками гуртка, приймають участь у наукових дослідженнях відповідно до наукової тематики кафедри «Оцінка стану старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з його покращення». В рамках цієї роботи виконується таксаційна інвентаризація разом із фітосанітарним обстеженням зелених насаджень, виконується геодезична зйомка території, розробляється проєкт заходів щодо покращення стану деревних та чагарникових рослин, розробляються проєкти реконструкції, благоустрою та озеленення.

Крім того, гуртківці мають можливість вивчати сучасні програми ландшафтного дизайну і засоби комп’ютерного моделювання ландшафтно-архітектурних об’єктів.

Навчально-методична робота кафедри

Для методичного забезпечення викладання фахових дисциплін за освітнім ступенем «Бакалавр» для спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» кафедра має у своєму розпорядженні такі документи та матеріали:

 • освітні програми для підготовки фахівців; засоби діагностики освіти у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;
 • навчальні плани;
 • робочі навчальні програми з усіх обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін; програму виробничої практики;
 • підручники і навчальні посібники; індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;
 • методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових проєктів (робіт) і дипломних проєктів (робіт);
 • інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; робочі плани та програми;
 • індивідуальні плани науково-педагогічних працівників; комплекти завдань для проміжного контролю з дисциплін;
 • комплекти тестових завдань для підсумкового контролю знань;
 • критерії оцінки знань.

Усі зазначені документи відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

Навчальний процес і практична підготовка студентів кафедри

Навчальний процес студентів забезпечують сучасні навчальні лабораторії та кабінети:

 • Лабораторія інформаційних технологій, інвентаризації лісу та садово-паркових об’єктів;  
 • Лабораторія екології рослин і охорони природи;
 • Лабораторія біології лісів і парків, лісознавства та охорони лісів від пожеж;
 • Лабораторія лісових культур, розсадництва і селекції;
 • Лабораторія механізації лісогосподарських і садово-паркових робіт.

Основними видами практик за спеціальностями є: основи фахової підготовки; геодезія; ботаніка; ґрунтознавство; дендрологія; лісівництво; лісові культури і розсадництво; таксація і виробнича практика.

Для потреб проходження цих практик у інституті розроблено відповідні програми та передбачено відповідні бази практик. Навчальні практики студентів, курсові та кваліфікаційні роботи студентів проводяться на базі реальних об’єктів: Раївський парк (площа 20 га); Бережанський дендропарк (площа 5 га); навчальний розсадник ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; лісові насадження ДП «Бережанське ЛМГ»; передові галузеві підприємства Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, оранжереї, садові центри та розсадники Тернопільської та прилеглих областей.

 

Перелік робіт і послуг, які надаються кафедрою лісового і садово-паркового господарства

 • Інвентаризація зелених насаджень;

 • Розробка проєктів утримання та реконструкції об’єктів ПЗФ, озеленення, реконструкції та благоустрою парків, скверів тощо;

 • 3D-моделювання об’єктів озеленення;

 • Вирощування декоративного та лісового садивного матеріалу;

 • Геодезична зйомка території;

 • Встановлення точних меж та визначення площі об’єктів садово-паркового і лісового господарства;

 • Інформаційна підтримка з проблем лісового і садово-паркового господарства.

 

Презентація агроінженерного факультету

Благоустрій парків

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ