Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

Вчена рада агроінженерного факультету

Вчена рада факультету є колегіальним органом управління, яка створюється для розгляду найважливіших питань діяльності факультету терміном на п’ять років, склад якої затверджується наказом директора Інституту за поданням декана факультету.

Вчена рада факультету розглядає питання щодо:

- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
- визначення стратегії розвитку факультету та його структурних підрозділів;
- раціонального використання матеріально-технічної бази факультету;
- забезпечення виконання умов державного замовлення та інших Договорів на підготовку фахівців з вищою освітою;
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців;
- схвалення освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців, які затверджуються вченою радою Інституту і звіту структурного підрозділу;
- визначення методики викладання навчальних дисциплін, організаційних питань навчально-виховної і наукової роботи;
- внесення пропозицій вченій раді Інституту щодо удосконалення структури факультету;
- визначення заходів матеріального і морального стимулювання праці;
- визначення тем наукових досліджень та затвердження звітів про їх виконання;
- обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, старших викладачів та вносить на розгляд вченої ради Інституту кандидатури на обрання таємним голосуванням на посади доцентів, професорів і завідувачів кафедрами;
- внесення на розгляд вченої ради Інституту кандидатур претендентів на вакантну посаду декана факультету;
- рекомендацій вченій раді Інституту робіт студентів, аспірантів, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття премій, іменних стипендій, участь у конкурсах тощо;
- рекомендацій вченій раді Інституту кандидатур для відзначення державними та урядовими нагородами;
- погодження та рекомендацій вченій раді Інституту до затвердження тем докторських та кандидатських дисертацій;
- рекомендує до видання тести, конспекти лекцій, навчально-методичні матеріали, навчально-методичні вказівки, збірники наукових праць, тези доповідей (повідомлень), матеріали конференцій тощо;
- рекомендацій до розгляду навчально-методичною, вченою радами Інституту підручників, навчальних посібників та монографій;
- інших питань діяльності факультету відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відповідно до своїх повноважень.

План роботи Вченої ради

2019-2020 н.р.

2020-2021 н.р.

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

ЧВАРТАЦЬКИЙ Ігор Іванович

Голова Вченої ради факультету

Бідолах Дмитро Ілліч

Секретар Вченої ради

Білик Степанія Григорівна

Заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи

Пастушенко Сергій Іванович

Завідувач кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК

Диня Володимир Іванович

Завідувач кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві

Кузьович Василь Степанович

Завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства

Драган Андрій Петрович

Завідувач кафедри загальноінженерної підготовки

Клендій Микола Богданович

Доцент кафедри загальноінженерної підготовки

Фльонц Олег Володимирович

Доцент кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві

Логуш Іван Володимирович

Доцент кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК

Бугай Тарас Петрович

Голова студентської ради факультету

 

Презентація агроінженерного факультету

Наукова конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі у IV міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення»,

яка відбудеться 25 травня 2022 року

м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

 Інформаційний лист

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ