ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Вчена рада агроінженерного факультету

Вчена рада факультету є колегіальним органом управління, яка створюється для розгляду найважливіших питань діяльності факультету терміном на п’ять років, склад якої затверджується наказом директора Інституту за поданням декана факультету.

Вчена рада факультету розглядає питання щодо:

- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
- визначення стратегії розвитку факультету та його структурних підрозділів;
- раціонального використання матеріально-технічної бази факультету;
- забезпечення виконання умов державного замовлення та інших Договорів на підготовку фахівців з вищою освітою;
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців;
- схвалення освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців, які затверджуються вченою радою Інституту і звіту структурного підрозділу;
- визначення методики викладання навчальних дисциплін, організаційних питань навчально-виховної і наукової роботи;
- внесення пропозицій вченій раді Інституту щодо удосконалення структури факультету;
- визначення заходів матеріального і морального стимулювання праці;
- визначення тем наукових досліджень та затвердження звітів про їх виконання;
- обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, старших викладачів та вносить на розгляд вченої ради Інституту кандидатури на обрання таємним голосуванням на посади доцентів, професорів і завідувачів кафедрами;
- внесення на розгляд вченої ради Інституту кандидатур претендентів на вакантну посаду декана факультету;
- рекомендацій вченій раді Інституту робіт студентів, аспірантів, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття премій, іменних стипендій, участь у конкурсах тощо;
- рекомендацій вченій раді Інституту кандидатур для відзначення державними та урядовими нагородами;
- погодження та рекомендацій вченій раді Інституту до затвердження тем докторських та кандидатських дисертацій;
- рекомендує до видання тести, конспекти лекцій, навчально-методичні матеріали, навчально-методичні вказівки, збірники наукових праць, тези доповідей (повідомлень), матеріали конференцій тощо;
- рекомендацій до розгляду навчально-методичною, вченою радами Інституту підручників, навчальних посібників та монографій;
- інших питань діяльності факультету відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відповідно до своїх повноважень.

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Фльонц Олег Володимирович

Голова Вченої ради факультету

Пастушенко Андрій Сергійович

Секретар Вченої ради

Білик Степанія Григорівна

Заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи

Пастушенко Сергій Іванович

Професор кафедри прикладної механіки та технічного сервісу

Диня Володимир Іванович

Завідувач кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві

Кузьович Василь Степанович

Завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства

Бідолах Дмитро Ілліч

Професор кафедри лісового і садово-паркового господарства

Клендій Микола Богданович

Завідувач кафедри прикладної механіки та технічного сервісу

Чвартиацький Ігор Іванович

Доцент кафедри прикладної механіки та технічного сервісу

Логуш Іван Володимирович

Доцент кафедри прикладної механіки та технічного сервісу

 

Прендкович Олександр

Голова студентської ради факультету

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ