ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Агроінженерний факультет

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями: "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР"

зі спеціальностей

205 - ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
206 - САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
208 - АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Детальніше про вступ

Кафедра прикладної механіки та технічного сервісу

2 Klendiy Mykola

Завідувач кафедри

Клендій Микола Богданович

кандидат технічних наук, доцент

 

Контакти кафедри:

    Адреса: вул. Сонячна 4, м.Бережани, Тернопільська обл. 47501

    Робочий кабінет: Корпус №5, 2-поверх, №209

    E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Історія кафедри

Кафедра «Прикладної механіки та технічного сервісу» створена у вересні 2021 році шляхом об’єднання кафедри «Загальноінженерної підготовки» та кафедри «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК». Кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Клендій Микола Богданович.
При кафедрі функціонує 16 навчальних лабораторій та кабінетів, які мають необхідну кількість робочих місць для проведення лабораторних робіт, та забезпечені необхідним обладнанням, яке постійно оновлюється. При викладанні всіх дисциплін активно використовуються компʼютерні класи, що дозволяє студентам освоїти новітні програмні засоби, та використати їх для розвʼязування класичних задач.
Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з виробництвом, зокрема ними було спроектовано машину для фасування вапна для ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів». На кафедрі започатковано проведення щорічних наукових семінарів та конференцій.
Кафедра проводить навчально-методичну, наукову, виховну та громадську діяльність.
Кафедра є сучасним, інноваційним освітньо-науковим регіональним осередком професійного рівня у галузі механіки, агроінженерія та сільськогосподарського машинобудування. Це покладає на неї додаткові і особливі вимоги та завдання створення прогресивних транспортно-технологічних машин в зазначених галузях. Такий розвиток повинен базуватися на Конституції України, Законах України та визнаних Україною міжнародних правових актах і деклараціях з забезпеченням можливостей всебічного розвитку особистості, дотримання її прав і свободи: отримання освіти, доступу до інформації, проведення досліджень, збереження довкілля.
 

Виходячи із зазначеного, перед колективом кафедри стоять наступні перспективні завдання:

 • організація навчально-виховного процесу шляхом удосконалення його якості, впровадження передового національного та світового досвіду у сфері новітніх освітніх технологій, підвищення якості освітніх послуг та адаптації системи освіти до європейської;
 • налагодження систем навчання, спроможних викликати в молоді потребу самостійно вчитися та творчо розвиватися у подальшому житті;
 • забезпечення оптимальних умов для розвитку осередків наукової діяльності – лабораторій, гуртків та проблемних груп;
 • розширення та покращення матеріально-технічної бази;
 • розвиток наукової та навчальної діяльності шляхом участі у конкурсах, грантах;
 • розширення співробітництва з іншими закладами науки та освіти на регіональному, державному та міжнародному рівнях, місцевими підприємствами, установами, органами влади тощо;
 • популяризація кафедри шляхом інформованості громадськості про її історію, діяльність, здобутки та перспективи розвитку.

Пріоритетними для кафедри є навчально-методична та науково-дослідна робота із використанням результатів досліджень у навчальному процесі та господарській практиці. Кафедра забезпечує постійне професійне вдосконалення викладацького персоналу та науково-дослідного процесу, використовуючи різноманітні міжнародні програми. Формування та розвиток освітніх програм, навчальних курсів та дослідницьких методик відбувається з урахуванням стрімкого розвитку ІТ-технологій.

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 
 
Перелік дисциплин які викладаються на кафедрі
 • Аналіз технологічних систем та обгрунтування рішень;
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
 • Деталі машин;
 • Логістика в АПК;
 • Матеріалознавство і ТКМ;
 • Механіка матеріалів і конструкцій;
 • Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів;
 • Мехатронні системи та проектування інформаційних технологій в АПК;
 • Моделювання технологічних процесів і систем та використання ІКТ в АПК;
 • Надійність та ремонт машин;
 • Нарисна геометрія, інженерна графіка;
 • Основи керування автомобілем і сільськогосподарською технікою
 • Основи керування сільськогосподарською технікою;
 • Паливомастильні та інші експлуатаційні матеріали;
 • Підйомно-транспортні машини;
 • Проектування технологічних процесів;
 • Ремонт машин;
 • Стандартизація та сертифікація сільськогосподарською техніки і обладнання;
 • Сервісне обслуговування і ремонт машин та обладнання;
 • Теоретична механіка;
 • Теорія і технологія наукових досліджень та інтелектуальна власність;
 • Теорія механізмів і машин;
 • Теорія технічних систем;
 • Технічне обслуговування машин і обладнання;
 • Технічний сервіс машин;
 • Трактори і автомобілі;
 • Фізика.
 
Наукова діяльність
Наукові дослідження на кафедрі виконуються за ініціативною тематикою Державний реєстраційний номер: 0120U101820 «Підвищення експлуатаційних параметрів ґрунтообробних знарядь»; Державний реєстраційний номер: 0120U101826 «Дослідження біомінералізованого палива для дизельних двигунів». Щорічно публікується близько 20 статей у фахових виданнях у тому числі – 2-3, що включені до науковометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, викладачі одержують щорічно авторські свідоцтва, постійно оновлюються навчально методичні комплекси дисциплін.
Досвідчені викладачі кафедри приділяють увагу формуванню і становленню молодих науковців, допомагають в набутті професійного досвіду.
Для практичного навчання і проходження практики студентів укладено угоди з провідними підприємствами, фермерськими господарствами, створено філії кафедри на:СФГ «Тюльпан»; ФГ «Бучинський»; ТОВ «Захід-Агро МХП»; Сільськогосподарське приватне підприемство «Мричко»; ПП «Агрофірма «Дзвони»»; Приватне агропромислове підприємство «Воля»; ТОВ «БМБУД».
Результати досліджень молодих науковців та студентів представляються на наукових конференціях різних рівнів, в тезах доповідей та наукових статтях.
На кафедрі працюють науково-дослідні студентські гуртки: «Дослідження параметрів гвинтових робочих органів» керівник кандидат технічних наук, доцент Клендій М.Б.; «Мехатроніка та технічний сервіс» керівник кандидат технічних наук, доцент Логуш І.В.; «3D технології» керівник кандидат технічних наук, доцент Пастушенко А.С.. Інформація що до виконаних досліджень доводиться на засіданнях гуртків та студентських науково-теоретичних конференціях.
Кафедра прикладної механіки та технічного сервісу співпрацює з Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя (м.Тернопіль); Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. Петра Василенка (м.Харків); Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного (м.Мелітополь).
 
Забезпечення роботи студентських наукових гуртків
На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:
Результати досліджень, що проведені здобувачами вищої освіти у науково-дослідних гуртках, використовуються під час виконання кваліфікаційних робіт, а також у доповідях на всеукраїнських і міжнародних конференціях.
Під керівництвом викладачів кафедри посіли призові місця здобувачі вищої освіти:
Клендій М.Б. здійснював керівництво студентами, які у 2016 (Логуш Дмитро, Підвищення експлуатаційних та технологічних параметрів гвинтових конвеєрів шляхом використання лопатевих робочих органів), 2017 (Леськів Микола, Дослідження гвинтового конвеєра із запобіжною муфтою ) і 2019 (Куждеба Віталій, Розроблення конструкції борони з гвинтовим робочим органом) рр. займали призові ІІІ-ті місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Агроінженерія».
 
Філії кадри
Кафедра прикладної механіки та технічного сервісу має філії у найкращих господарствах та підприємствах Тернопільської області:
 1. ФГ «Бучанський»;
 2. ТОВ «Захід-Агро МХП»;
 3. Сільськогосподарське приватне підприємство «Мричко»;
 4. ПП «Агрофірма«Дзвони»»;
 5. Приватне агропромислове підприємство «Воля»;
 6. ТОВ «БМБУД».
Профорієнтаційна діяльність
Викладачі кафедри прикладної механіки та технічного сервісу проводять активну профорієнтаційну роботу у Тернопільській; Івано-Франківській; Львівській і Рівненській області для розширення абітурієнтної бази. Щороку учні загальноосвітніх закладів середньої освіти приїжджають на екскурсію до Бережанського агротехнічного інституту, де знайомляться з умовами навчання, матеріально-технічною базою та умовами проживання у гуртожитках, відвідують «День відкритих дверей» та приймають участь у різних заходах. Кожен рік молодь із закріплених шкіл та коледжів вступає до інституту.
 
Перелік робіт і послуг, які надаються кафедрою прикладної механіки і технічного сервісу
 • визначення механічних властивостей металів і сплавів (міцність, твердість, поверхнева твердість, жорсткість);
 • надання послуг з проектування і виготовлення деталей із пластичних мас на 3D принтері;
 • інформаційна підтримка сервісного обслуговування та технічного ремонту сільськогосподарської техніки;
 • перевірка, ремонт і регулювання паливної апаратури дизельних двигунів;
 • перевірка якості паливо мастильних матеріалів;
 • проведення курсової підготовки для студентів та населення регіону з робітничих професій: тракторист-машиніст, водій транспортних засобів, слюсар.
 

Презентація агроінженерного факультету

Благоустрій парків

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ