ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

A
A
A

Студентське самоврядування факультету енергетики та електротехніки

Більський Тарас Андрійович

Голова студентської ради факультету

Мирдак Мар'ян Володимирович

Заступник голови студентської ради факультету

Ковалів Віталій Володимирович

Голова спортивного комітету

Петришин Іван Петрович

Голова з захисту прав здобувачів вищої освіти

Ануліч Олег Робертович

Голова наукового комітету

Ломага Віктор Іванович

Голова культурно-масового комітету

Прохорчук Іван Сергійович

Секретар студентської ради факультету

Леськів Ярослав Андрійович

Член студентської ради факультету

Харкевич Володимир Анатолійович

Член студентської ради факультету

Назарій Іваньо

Член студентської ради факультету

Студентське самоврядування в інституті (на факультеті) – це самостійна громадська діяльність, яка направлена на реалізацію функцій управління закладом вищої освіти (факультету), визначається директоратом, деканатами та відділом гуманітарної освіти, виховання і студентських справ, здійснюється здобувачами вищої освіти відповідно до мети і завдань, які стоять перед студентським колективом.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», постановою Кабінету Міністрів України «Положенням про державний вищий навчальний заклад» та іншими нормативними документами Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України, документами базового закладу вищої освіти НУБіП України, Положенням інституту та Положенням про студентське самоврядування.

Студентське самоврядування в інституті (на факультеті) функціонує з метою забезпечення виконання здобувачами вищої освіти їх обов’язків, захисту їх прав, сприяння гармонійному і всебічному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування інституту (факультету) направлена на удосконалення освітньо-виховного процесу, і як результат, на підвищення якості навчання, виховання духовної і моральної культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної і громадської
активності та відповідальності за доручену справу.

Студентське самоврядування користується допомогою і підтримкою директорату, профспілкового комітету, деканатів, відділу гуманітарної освіти, виховання і студентських справ, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, фінансування загальноінститутських заходів серед студентів тощо.

Вищим органом студентського самоврядування факультету є загальні збори кожного окремого факультету, на яких обираються і затверджуються представники до виконавчого органу студентського самоврядування.

Студентська рада приймає рішення, що стосуються всіх сфер студентського життя, проводить збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції Студентської ради, організовує слухання цих питань на засіданнях Студентської ради, здійснюють контроль за виконанням прийнятого рішення.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ