ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

факультет ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями: "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР"

зі спеціальностей

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ (ОС Бакалавр)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ОС Бакалавр)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ОС Магістр)
Детальніше...

Вчена рада факультету енергетики та електротехніки

Вчена рада факультету є колегіальним органом управління, яка створюється для розгляду найважливіших питань діяльності факультету терміном на п’ять років, склад якої затверджується наказом директора Інституту за поданням декана факультету.

Вчена рада факультету розглядає питання щодо:

- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
- визначення стратегії розвитку факультету та його структурних підрозділів;
- раціонального використання матеріально-технічної бази факультету;
- забезпечення виконання умов державного замовлення та інших Договорів на підготовку фахівців з вищою освітою;
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців;
- схвалення освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців, які затверджуються вченою радою Інституту і звіту структурного підрозділу;
- визначення методики викладання навчальних дисциплін, організаційних питань навчально-виховної і наукової роботи;
- внесення пропозицій вченій раді Інституту щодо удосконалення структури факультету;
- визначення заходів матеріального і морального стимулювання праці;
- визначення тем наукових досліджень та затвердження звітів про їх виконання;
- обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, старших викладачів та вносить на розгляд вченої ради Інституту кандидатури на обрання таємним голосуванням на посади доцентів, професорів і завідувачів кафедрами;
- внесення на розгляд вченої ради Інституту кандидатур претендентів на вакантну посаду декана факультету;
- рекомендацій вченій раді Інституту робіт студентів, аспірантів, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття премій, іменних стипендій, участь у конкурсах тощо;
- рекомендацій вченій раді Інституту кандидатур для відзначення державними та урядовими нагородами;
- погодження та рекомендацій вченій раді Інституту до затвердження тем докторських та кандидатських дисертацій;
- рекомендує до видання тести, конспекти лекцій, навчально-методичні матеріали, навчально-методичні вказівки, збірники наукових праць, тези доповідей (повідомлень), матеріали конференцій тощо;
- рекомендацій до розгляду навчально-методичною, вченою радами Інституту підручників, навчальних посібників та монографій;
- інших питань діяльності факультету відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відповідно до своїх повноважень.

План роботи Вченої ради факультету

на 2023-2024 н.р.

на 2022-2023 н.р.

на 2021-2022 н.р.

на 2020-2021 н.р.

на 2019-2020 н.р.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

БУНЬКО Василь Ярославович

Голова вченої ради факультету

КАЧУРІВСЬКА Ганна Михайлівна

Доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики

БІЛІСЬКИЙ Тарас

Голова студентської ради факультету

ЧМІЛЬ Анатолій Іванович

Професор кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання

РАМШ Василь Юрійович

Завдувач кафедри енергетики та автоматики

КОЛОДІЙЧУК Любомир Семенович

Завідувач кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання

КАЧУРІВСЬКИЙ Володимир Орестович

Доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики

КАЛИНІЙ Ірина Василівна

Доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики

СОЛОВЕЙ Іван Михайлович

Доцент кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання

ПОТАПЕНКО Микола Валентинович

Секретар вченої ради факультету, доцент кафедри енергетики і автоматики

 

Підготовка енергетиків

Лабораторія релейного захисту
Лабораторія електричних машин
Лабораторія електроприводу
Лабораторія монтажу енергообладнання
Лабораторія електротехнологій
Лабораторія електроосвітлення

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ