ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Навчально-методична робота кафедри ІТВМ

Методичні вказівки:

 

 1. Вища математика. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 122 ''Комп'ютерні науки''/ Укл.: Калиній І.В., Якимович О.М. – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021.– 60с.
 2. Вища математика. Практичні заняття по темі ''Основи лінійної та векторної алгебри'' для студентів спеціальності 122 ''Комп'ютерні науки'' / Укл.: Калиній І.В., Якимович О.М. – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021.– 65с.
 3. Вища математика. Практичні заняття по темі ''Елементи аналітичної геометрії'' для студентів спеціальності 122 ''Комп'ютерні науки'' / Укл.: Калиній І.В., Кізима І.В. – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021.– 73с.
 4. Вища математика. Практичні заняття по модулю 1 «Основи лінійної та векторної алгебри». /Калиній І.В.// ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2017. – 99 с.
 5. Калиній І.В. Вища математика. Практичні заняття по модулю 2 «Елементи аналітичної геометрії». ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2018. – 90 с.
 6. Вища математика. Практичні заняття по модулю “ Невизначений інтеграл” / Укл.: Калиній І.В., Якимович О.М.. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2019. 72 с.
 7. Вища математика. Практичні заняття по модулю “Диференціальне числення функцій багатьох змінних” / Укл.: Калиній І.В., Якимович О.М.. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2020. 105 с.
 8. Вища математика. Практичні заняття по модулю “Визначений інтеграл” / Укл.: Калиній І.В., Кізима І.В.. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2020. 81 с.
 9. Качурівський В.О. Програмне забезпечення інженерно-технічний розрахунків. (Частина 1. Основи роботи в системі MathCAD). Бережани: ВІКТ. – 2019.– 58с.
 10. Качурівська Г. М., Качурівський В. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з економетрики. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2021. 97c.
 11. КОНСТРУЮВАННЯ БАЗИ ДАНИХ. Методичні рекомендації  до виконання лабораторних робіт освітньої компоненти «Організація баз даних» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О. ВІКТ БАТІ. М. Бережани. 2021. 36c.
 12. МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ. МОВА DML. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт освітньої компоненти «Організація баз даних» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О. ВІКТ БАТІ. М. Бережани. 2021. 36c.
 13. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР». / Укл.: Качурівський В.О., Бунько В.Я., Струбицька І.П., Качурівська Г.М. . – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021.  –  42с.
 14. Управляючі конструкції мови PHP. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Крос-платформне програмування» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О.. ВІКТ БАТІ м. Бережани. 2021. 36с.
 15. Взаємодія з сервером PHP. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з освітньої компоненти «Крос-платформне програмування» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О.. ВІКТ БАТІ м. Бережани. 2021. 44с. 
 16. Качурівський В.О. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ЗАСОБАМИ CANVAS API. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки з освітньої компоненти «Web-технології та Web-дизайн». ВІКТ БАТІ м. Бережани. 2021. 42с.
 17. МОВА РОЗМІТКИ WEB-СТОРІНКИ HTML5 . Методичні рекомендації до виконання лабораторних  робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Web-технології та  Web-дизайн» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О.. ВІКТ БАТІ м. Бережани. 2021. 40с.
 18. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп'ютерні мережі та їх адміністрування» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Укл.: Качурівський В.О., Роман Б.Є. ВІКТ БАТІ. м. Бережани. 2021. 24c.
 19. Дискретна математика. Практичні заняття. Модуль 1 «Теорія множин та відношень» (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М.– Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2020.– 34с.
 20. Теорія ймовірності імовірнісні процеси та математична статистика. Модуль 1 «Теорія ймовірностей» Індивідуальні завдання для виконання самостійної роботи (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М.– Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2020.– 36с.
 21. Теорія ймовірності імовірнісні процеси та математична статистика. Практичні заняття. Модуль 1 «Теорія ймовірностей» (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М.– Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2020.– 78с.
 22. Теорія ймовірності імовірнісні процеси та математична статистика. Модуль 2 «Імовірнісні процеси та математична статистика» Індивідуальні завдання для виконання самостійної роботи (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М.– Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2020.– 28с.
 23. Моделювання систем. Завдання для самостійної роботи. (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М. – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021.– 72с.
 24.  Качурівська Г.М., Качурівський В.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з економетрики (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021. – 96с.
 25. Методичнів казівки до виконання дипломного проекту освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Укл.А.О. Саченко, М.П. Комар, Н.М. Васильків, Г.М. Гладій, В.С. Коваль,І.П. Струбицька. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 56 с. 
 26. Guidelines for the implementation of diploma project for students of educational-qualification degree «Bachelor» field of training 6.050101“ComputerScience” / Strubytska, O. Volynsky, P. Bykovyy, M.Dombrovskyi - Ternopil: TNEU, 2017. - 57 p.
 27. Качурівський В.О. Програмне забезпечення інженерно-технічний розрахунків. (Частина 1. Основироботи в системіMathCAD). Бережани: НВДЦ «Нововведення». – 2019.– 58с.
 28. Качурівська Г. М., Качурівський В. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з економетрики. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2021. 97c.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ