ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

 

Кафедра
інформаційних технологій та вищої математики

здійснює фахову підготовку ОС Бакалавр за спеціальністю

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Фахівець може здійснювати такі види робіт

✍ Адміністратор бази даних
☑ Адміністратор доступу
✔ Інженер з програмного забезпечення
✑ Інженер-програміст
✎ Фахівець з інформаційних технологій
✒ Програміст (база даних)
✧ Адміністратор системи

Контакти: E-mail: kafedra.ithm.bati@gmail.com

Наукова робота кафедри ІТВМ

Наукова тематика

Назва: Моделювання та забезпечення функціонування інтерактивних сервісів інтернет-порталу аграрного господарства.

Державний реєстраційний номер: 0120U101827

Керівники роботи: Качурівський Володимир Орестович (канд. пед. наук., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР:   (256 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

Основні наукові публікації:

Strubytska I., Strubytskyi P. (2021) Efficiency of Parallelization Using GPU in Discrete Dynamic Models Construction Process. In: Patel K.K., Garg D., Patel A., Lingras P. (eds) Soft Computing and its Engineering Applications. icSoftComp 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1374. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0708-0_9

Strubytska, I., Strubytskyi, P. Efficiency of Parallelization Using GPU in Discrete Dynamic Models Construction Process. SN COMPUT. SCI. 2193 (2021). https://doi.org/10.1007/s42979-021-00583-y

Калиній І.В., Сеньківський В.М., Піх І.В., Сеньківська Н.Є. Альтернативні варіанти реалізації процесу запису видання на носій. Наукові записки. 2019. №1(58). С. 55-61.

Калиній І.В., Сеньківський В.М., Піх І.В., Сеньківська Н.Є. Інформаційна концепція формування та оцінювання якості книжкових видань. Поліграфія і видавнича справа . 2020. № 1(79). С .20-29.

Калиній І.В., Сеньківський В.М., Піх І.В., Сеньківська Н.Є.  Пріоритети технологічних етапів підготування і випуску книжкових видань. Наукові записки. 2020. № 1(60). С. 17-25.

Качурівський В.О. Побудова адаптивних та динамічних діаграм засобами CANVAS API. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 29 (68) № 2, 2019. С.132-137.

Качурівський В.О., Качурівська Г.М. ПОБУДОВА АНІМАЦІЙНИХ ДІАГРАМ ЗАСОБАМИ CANVAS API. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 32 (71) № 1, 2021. С.73-78.

Качурівський В.О., Качурівська Г.М. Автоматизація виводу нормативних документів на сайті закладу вищої освіти.  Енергетика і автоматика. – 2019. – № 1(41). – С. 173 – 182.

Роман Б.Є. Ділова репутація як один з найважливіших стратегічних активів підприємства. Збірник наукових праць. Серія «Економічні науки». Вісник ХНАУ. Харків. №4, Т.2, 2019, С.323-329.

Сеньківський В.М., Піх І.В., Кудряшова А.В., Сеньківська Н.Є., Калиній І.В. Оптимізація моделі факторів читацького попиту на книгу Поліграфія і видавнича справа. № 1 (81), Львів: 2021. С. 11-20.

 Сеньківський В.М., Юхимчук Р.В., Калиній І.В. Методологічні засади проектування онлайн-видавництва. Наукові записки. Вип. № 1 (62). Львів: УАД, 2021. С. 19-28.

Качурівський В.О., Качурівська Г.М. ПОБУДОВА АНІМАЦІЙНИХ ДІАГРАМ ЗАСОБАМИ CANVAS API. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 32 (71) № 1, 2021. С.73-78.

Качурівський В.О., Качурівська Г.М., Струбицька І.П. Моделювання документально-інформаційної системи обговорення проектів нормативно-правових актів закладу вищої освіти / В.О. Качурівський, Г.М. Качурівська, І.П. Струбицька // Квалілогія книги. Збірник наук.праць. №1(39)/2021. – Львів: УАД. с. 13-19.

 

Участь у конференціях:

 Proceedings Of The TenthInternational Scientific-Practical Conference “Internet Education Science”, Vinnytsia, 22 – 25 May 2018.

Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р.

Х міжнародна науково-практичнв конференція «Квалілогія книги», Львів, 12 вересня, 2019

Міжнародна науково-практична конференція “Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем”, 21 жовтня 2019 р., м. Бережани.

ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, 11 листопада  2019 р., м. Київ.

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії”, 10 квітня 2020 р., м. Бережани.

«ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2020», XII Mіжнародна науково-практична конференція ІОН-2020, 26-29 травня, 2020р. м.Вінниця. Україна

XXХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Літні наукові підсумки 2020», 4 червня 2020 р., м. Дніпро.

Conference Proceedings of the 1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era. 27-29 January 2021. Sheffield, UK.

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 29 січня 2021р. м. Переяслав. Україна.

The 1st International Conference on “Controversial Issues in Science and Education” held on April 16, 2021 in London, UK.

Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: матеріали IІІ Міжнар. наук-практ. конф. (м. Бережани, 20 жовтня 2021 р.).

Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів. Львів: УАД, 15-19 лютого, 2021.

Міжнародна конференція “Controversial Issues in Science and Education” (CISE), 16 квітня, 2021. м.Лондон, Великобританія.

Міжнародна конференція “ New Challenges in Science and Education” (ISBN), 14 травня, 2021. м.Бостон, США.

New Directions in Science and Education: Conference Proceedings of the 1st International Conference, November 19, 2021. unich, Germany.

 

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ