ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри ІТВМ

Підвищення кваліфікації НПП – складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення й поглиблення працівниками спеціальних (фахових), науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей на основі критичного осмислення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприятиме успішному провадженню професійної діяльності на рівні складності, що адекватний вимогам Національної рамки кваліфікацій.

Основними завданнями підвищення кваліфікації НПП є:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностейу межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.
  • НПП підвищує свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.

 

Качурівський Володмир Орестович, канд. пед. наук, доцент

AWS Academy Graduate - AWS Academy Cloud Security Foundations. AWS academy (04.040.2024)  20 год . / 0,67 кредити

CLOUD ENVIRONMENT CONFIGURATION AND SECURITY. Сертифікат Серія BN No 17750/2024. Softserve | Academy (15 березня 2024 – 10 квітня 2024). 120 год . / 2 кредити

Сертифікат учасника Кубку України з програмування. Інформальна освіта за курсом "Алгоритми та структури даних. 2023. 81 год.

Сертифікат  AD № 13886/2023 - TECH SUMMER FOR TEACHERS (Львів, Україна. 26 липня  – 1 вересня 2023. 10 год.)

СУЧАСНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ. Навчальний тренінг від Softserve (2 год.).  Сертифікат ТМ №2022/00635 від 20.10.2022 р.

Підвищення кваліфікації в Softserve - Teacher's DevOps Course (Львів, Україна. 2 липня - 12 серпня 2022р. 108 год. / 3,5 кредити) Сертифікат VT №9354/2022 від 12.08.2022р.

Сертифікат - TECH SUMMER FOR TEACHERS (Львів, Україна. 7 липня  – 4 серпня 2022. 10 год.)

Сертифікат курсу "Аналіз даних та статистичне виведення на мові R" відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат виданий  28.01.2022р.)

Сертифікат "Основи Web UI розробки, 2020" відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат виданий 3.01.2022р.

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ неперервної освіти і туризму, 20.09.2021 – 1.10.2021р., тема «Презентація розроблених ЕНК та методики їх використання у освітньому процесі» (свідоцтво СС 00493706/014563-21 від 1.10.2021 р.) (60год./2 кредити)

Підвищення кваліфікації в НПУ імені М.П. ДРАГОМАНОВА "Львівський навчально-науковий центр професійної освіти". 13.05.2021. – 30.06.2021. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №001253-21 (150 год./ 5 кредитів)  

Сертифікат - TECH SUMMER FOR TEACHERS (Львів, Україна. 22 червня – 16 липня 2021. 10 год.)

CERTIFICATE OF PARTICIPATION has participated in the 1st International Conference on "Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era" (24 год./0,8 кредиту)

Підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти НУБіП України. 8.04.2019. – 24.04.2019. Свідоцтво СС 00493706/009743 (150 год./5 кредитів)


 

Качурівська Ганна Михайлівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент

Підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти НУБіП України. 8.04.2019. – 24.04.2019.  Свідоцтво СС 00493706/009742 (150 год./5 кредитів)

 CERTIFICATE OF PARTICIPATION has participated in the 1st International Conference on "Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era" (24 год./0,8 кредиту)

Сертифікат - TECH SUMMER FOR TEACHERS (Львів, Україна. 22 червня – 16 липня 2021. 10 год.)

Підвищення кваліфікації в НПУ імені М.П. ДРАГОМАНОВА "Львівський навчально-науковий центр професійної освіти". 13.05.2021. – 30.06.2021. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №001254-21 (150 год./ 5 кредитів)  

 Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ неперервної освіти і туризму, 20.09.2021 – 1.10.2021р., тема «Презентація розроблених ЕНК та методики їх використання у освітньому процесі» (свідоцтво СС 00493706/014562-21 від 1.10.2021 р. (60год./2 кредити)

Сертифікат курсу "Візуалізація даних" відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат виданий 8.01.2022р.

Сертифікат курсу "Аналіз даних та статистичне виведення на мові R" відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат виданий  27.01.2022р.)

Сертифікат - TECH SUMMER FOR TEACHERS (Львів, Україна. 7 липня  – 4 серпня 2022. 10 год.)

Сертифікат  QX № 13887/2023 - TECH SUMMER FOR TEACHERS (Львів, Україна. 26 липня  – 1 вересня 2023. 10 год.)


Калиній Ірина Василівна, канд. техн. наук, доцент

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 20.03.2017 – 31.03.2017р. (свідоцтво СС 00493706/002562-17 від 31.03.2017 р.)

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти, 08.04.2019 – 24.04.2019р. (свідоцтво СС 00493706/009740-19 від 24.04.2019 р.)

CERTIFICATE OF PARTICIPATION has participated in the 1st International Conference on "Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era" (24 год./0,8 кредиту)

CERTIFICATE OF PARTICIPATION has participated in the 1st International Conference on “Controversial Issues in Science and Education” (3 год./ 0,1 кредиту)

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ неперервної освіти і туризму, 20.09.2021 – 1.10.2021р., тема «Презентація розроблених ЕНК та методики їх використання у освітньому процесі» (свідоцтво СС 00493706/014561-21 від 1.10.2021 р. (60год./2 кредити)


 

Струбицька Ірина Павлівна, канд. техн. наук

Стажування: Кафедра комп’ютерних наук та автоматики гуманітарно-технічної академії в Бельсько-Бяла, Польща,  з 9.01 2018р. по 2.03.2018р.  -  сертифікат Nr K18 / 29 / 2018 від 14.03.2018р. ( 270 год./ 9 кредитів)

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ неперервної освіти і туризму, 20.09.2021 – 1.10.2021р., тема «Презентація розроблених ЕНК та методики їх використання у освітньому процесі» (свідоцтво СС 00493706/014569-21 від 1.10.2021 р. (60год./2 кредити)


 

Роман Богдан Євгенович, ст. викладач

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти Свідоцтво № СС 00493706/002588-17 з дисципліни "Інформаційні системи" від 31 березня 2017 р.

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ неперервної освіти і туризму, 20.09.2021 – 1.10.2021р., тема «Презентація розроблених ЕНК та методики їх використання у освітньому процесі» (свідоцтво СС 00493706/014567-21 від 1.10.2021 р. (60год./2 кредити)

Підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням: Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ неперервної освіти і туризму, 21-23.02.2022 – 113-20.04.2022р., тема - Методичне обгрунтування організації дистанційного навчання студентів з дисципліни "Інформаційні системи"» (свідоцтво СС 00493706/015857-22 від 20.04.2022 р. (60год./2 кредити) 

Сертифікат "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів" відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат виданий 16.02.2022р.

 

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ