Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Профайл Клендій Микола Богданович

2 Klendiy Mykola

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент
Клендій Микола Богданович 

У 1986 році закінчив Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».
З 1986 по 1998 рік працював на ВАТ «Мікрон» на посадах: інженера-технолога, начальника інструментальної дільниці, конструктора, головного конструктора. З 1998 року працював у Бережанському агротехнічному коледжі на посаді викладача, а з 2001 року у ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут» на посадах старшого викладача та завідувача кафедри. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Підйомно-транспортні машини» на тему «Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра». З 2007 по 2012 рік займав посаду проректора з навчальної та наукової роботи ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства НУБІП України. З 2013 по 2017 рік декан агроінженерного факультету. З 2018 року завідувач науково-дослідної лабораторії інституту. З вересня 2021року завідувач кафедри прикладної механіки та технічного сервісу.
Автор більше 140 наукових праць, у тому числі 1 монографії, 16 статей у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, 24 патентів на винаходи та корисні моделі, 2 підручники з грифом МОН.
 
Напрями наукових досліджень
Взаємодія частинок оброблюваного матеріалу з робочими органами транспортно-технологічних машин сільськогосподарських машин. 
 
Дисципліни, які викладає
 • Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів;
 • Теорія механізмів і машин;
 • Деталі машин;
 • Теорія і технологія наукових досліджень та інтелектуальна власність;
 • Теорія технічних систем.
Інформація щодо підвищення кваліфікації (стажування)
 1. Участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», що був проведений компанією «Наукові публікації - Publ.Science» сертифікат №АА 1171 / 21.08.2020р. (8 год / 0,2 кредити ECTS);
 2. Стажування у СФГ «МИХАЛЬСЬКА» згідно наказу №123/5-к від 11.03.2021р., термін стажування з 15.03.2021р. по 21.05.2021р., (180 год. / 6 кредитів ECTS);
 3. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS» свідоцтво № СС00493706/014228-21, 17 – 28 травня 2021р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 4. Участь у конференції Академії WebPromoExperts «Digital AgroDay», сертифікат від 11.02.21р. (8 год / 0,2 кредити ECTS);
 5. Навчання за програмою професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів», свідоцтво № КР 04635922/000824-21 з 01 червня 2021р. по 7 червня 2021р., (30 год. / 1 кредит ECTS);
 6. Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Польща, Кафедра фізики матеріалів, 10.05.2021р.- 10.06.2021р., (сертифікат підвищення кваліфікації), виданий 16.06.2021р. (165 годин / 5,5 кредити ECTS);
 7. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/015849-22, 21 – 23 лютого 2022р., 13 – 20 квітня 2022р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 8. Навчання за програмою «Академічна доброчесність: наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus», СЕРТИФІКАТ від 26.05.2022 року. (60 год. / 2 кредити ECTS);
 9. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 год. / 2 кредити ECTS);
 10. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою "Новації ефективної освітньої комунікації в умовах воєнного стану", СЕРТИФІКАТ № СС 00493706/006041-24 з 15 квітня до 19 квітня 2024 р., (30 год. / 1 кредит ECTS).
Наукометричні бази даних

Scopus Author ID

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ