ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри економіки і менеджменту

Підвищення кваліфікації та стажування НПП

Підвищення кваліфікації НПП – складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення й поглиблення працівниками спеціальних (фахових), науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей на основі критичного осмислення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприятиме успішному провадженню професійної діяльності на рівні складності, що адекватний вимогам Національної рамки кваліфікацій.

Основними завданнями підвищення кваліфікації НПП є:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностейу межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.
  • НПП підвищує свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.
Прізвище, ім’я та по-батькові НПП Посада Документ про підвищення кваліфікації (стажування) Назва установи, організації, місце знаходження
Гурська Ірина Степанівна     завідувач кафедри     Підвищення кваліфікації "Професійна підготовка дорадників", (108 год./3 кредити ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації за програмою "Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсиівного використання цифрових технологій", (60 год./2 кредити ЄКТС)  ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", м. Київ
Стажування на виробництві, (120 год./4 кредити ЄКТС)  ТОВ "СімплЕнерджі" (SimpleEnergy) м.Луцьк
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС)  СТзОВ "Вербів"
International Scientificand Pedagogical Seminar "Qualified graduates -thebasis for the promising development of agro-industrial production" within the framework of teachers' professional development -lifelong learning, (6 год. / 0,2 кредитів ЄКТС)

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Підвищення кваліфікації за програмою "Створення і використання цифрового контенту на базі CLMS", (60 год./2 кредити ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Міжнародне стажування у "EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION" (23 год./0,75 кредити ЄКТС)  Подгайська (Словацька Республіка)
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (90 год./3 кредити ЄКТС) ТзОВ "Бучачагрохлібпром"
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Участь в циклі онлайн-лекцій «Прикладна міжнародна аграрна торгівля: підходи, моделі та методи», (30 год./1 кредити ЄКТС) Німецько-Український агрополітичний діалог (АПД), Інститут IAMO,  (Німеччина)
Жибак Мирон Миколайович   професор кафедри   Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Міжнародне стажування в Університеті Третього Віку у Громадці, (180 год./6 кредитів ЄКТС) м. Громадка (Польща)
Інші види підвищення кваліфікації, (30 год./1 кредит ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації за програмою "Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів", (30 год./1 кредит ЄКТС) ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", м. Київ
Підвищення кваліфікації за програмою "Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів", (30 год./1 кредит ЄКТС) ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", м. Київ
Підвищення кваліфікації за програмою "Створення і використання цифрового контенту на базі CLMS"(60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (90 год./3 кредити ЄКТС) ТзОВ "Бучачагрохлібпром"
 Судомир Світлана Михайлівна      професор кафедри       Підвищення кваліфікації в рамках проєкту USAID «Децентралізація забезпечує кращі результати та ефективність» (DOBRE),(120 год./4 кредити ЄКТС)   Краківський економічний університет, м. Краків-Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Післядипломне міжнародне стажування на тему: «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», (180 год./6 кредитів ЄКТС)  Університет Суспільних Наук (UNS), м. Лодзь (Польща)
CEASC – CENTRAL EUROPEAN ACADEMY STUDIES AND CERTIFICATIONS в 2019/2020 рр. Католицький університет у м. Ружомберку (Словаччина)
Міжнародне стажування в Університеті Третього Віку у Громадці, (180 год./6 кредитів ЄКТС)  м. Громадка (Польща)
Міжнародне стажування за програмою «Академічна доброчесність» в Legnica Special Economic Zone S.A. (Польща), (180 год./6 кредитів ЄКТС) Legnica Special Economic Zone S.A. (Польща)
Міжнародне стажування за програмою «Академічна доброчесність» в  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce (Польща) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gromadce (Польща)
Міжнародне стажування на тему: «Сучасні методи навчання менеджменту та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та світові тенденції» в університеті економіки у Бидгощі (Польща), (180 год./6 кредитів ЄКТС) Університет економіки у Бидгощі (Польща)
Міжнародне наукове стажування в European academy of sciences and research на тему «Методи дослідження» (Hamburg /Germany), (8 год) European academy of sciences and research (Hamburg/Germany)
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС)  СТзОВ "Вербів"
Підвищення кваліфікації за програмою "Створення і використання цифрового контенту на базі CLMS"(60 год./2 кредити ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (90 год./3 кредити ЄКТС) ТзОВ "Бучачагрохлібпром"
Сертифікат B2  
Міжнародне стажування в WSHIU Akademia Nauk Stosowanych,  (180 год./6 кредитів ЄКТС) WSHIU Akademia Nauk Stosowanych, Poznan (Польща)
Міжнародне стажування в Scientific Center of Innovative Researches,  (180 год./6 кредитів ЄКТС) Scientific Center of Innovative Researches, Pussi (Естонія)
 Ярема Любов Василівна     доцент кафедри      Підвищення кваліфікації "Професійна підготовка дорадників", (108 год./3 кредити ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Інші види підвищення кваліфікації, (30 год./1 кредит ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
Міжнародне стажування в Університеті Третього Віку у Громадці, (180 год./6 кредитів ЄКТС) м. Громадка (Польща)
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС)  СТзОВ "Вербів"
International Scientificand Pedagogical Seminar "Qualified graduates -thebasis for the promising development of agro-industrial production" within the framework of teachers' professional development -lifelong learning, (6 год. / 0,2 кредитів ЄКТС)

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Підвищення кваліфікації за програмою "Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів", (30 год./1 кредит ЄКТС) ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", м. Київ
Підвищення кваліфікації за програмою "Створення і використання цифрового контенту на базі CLMS"(60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Міжнародне стажування у "EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION" (23 год./0,75 кредити ЄКТС)  Подгайська (Словацька Республіка)
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (90 год./3 кредити ЄКТС) ТзОВ "Бучачагрохлібпром"
Христенко Галина Михайлівна      доцент кафедри      Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Інші види підвищення кваліфікації, (30 год./1 кредит ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації за програмою "Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсиівного використання цифрових технологій", (60 год./2 кредити ЄКТС)  ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", м. Київ
Інші види підвищення кваліфікації, (30 год./1 кредит ЄКТС)   НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (120 год./4 кредити ЄКТС)  ТОВ "СімплЕнерджі" (SimpleEnergy) м.Луцьк
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС)  ТОВ "Крона"
Міжнародне стажування University of Finance, Business and Entrepreneurship, (180 год. / 6 кредитів ЄКТС) University of Finance, Business and Entrepreneurship м. Софія (Болгарія)

International Scientificand Pedagogical Seminar "Qualified graduates -thebasis for the promising development of agro-industrial production" within the framework of teachers' professional development -lifelong learning, (6 год. / 0,2 кредитів ЄКТС)

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Підвищення кваліфікації за програмою "Формування професійних компетентностей викладача ЗВО"(120год./4 кредити ЄКТС) "Львівський навчально-науковий центр професійної освіти" м. Львів
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (90 год./3 кредити ЄКТС) ТзОВ "Бучачагрохлібпром"
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Участь в циклі онлайн-лекцій «Прикладна міжнародна аграрна торгівля: підходи, моделі та методи», (30 год./1 кредити ЄКТС) Німецько-Український агрополітичний діалог (АПД), Інститут IAMO,  (Німеччина)
  Герчанівська Світлана Валеріївна   доцент кафедри  Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС) ТОВ "Крона"
International Scientificand Pedagogical Seminar "Qualified graduates -thebasis for the promising development of agro-industrial production" within the framework of teachers' professional development -lifelong learning, (6 год. / 0,2 кредитів ЄКТС) Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Підвищення кваліфікації за програмою"Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS", (120 год./4 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Міжнародне стажування у "EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION" (23 год./0,75 кредити ЄКТС) 

Подгайська (Словацька Республіка)

Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (90 год./3 кредити ЄКТС) ТзОВ "Бучачагрохлібпром"
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Участь в циклі онлайн-лекцій «Прикладна міжнародна аграрна торгівля: підходи, моделі та методи», (60 год./2 кредити ЄКТС) Німецько-Український агрополітичний діалог (АПД), Інститут IAMO,  (Німеччина)
 Федуняк Ігор Осипович   доцент кафедри    Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (108 год./3 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації за програмою "Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсиівного використання цифрових технологій", (60 год./2 кредити ЄКТС)  ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", м. Київ
Стажування на виробництві, (60 год./2 кредити ЄКТС)  ТОВ "Крона"
Підвищення кваліфікації за програмою "Створення і використання цифрового контенту на базі CLMS"ідвищення кваліфікації за програмою "Створення і використання цифрового контенту на базі CLMS", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Міжнародне стажування у "EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION" (23 год./0,75 кредити ЄКТС)  Подгайська (Словацька Республіка)
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (90 год./3 кредити ЄКТС) ТзОВ "Бучачагрохлібпром"
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Літвінов Віталій Іванович доцент кафедри Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (108 год./3 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Сертифікат B2  
Підвищення кваліфікації "Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Участь в циклі онлайн-лекцій «Прикладна міжнародна аграрна торгівля: підходи, моделі та методи», (60 год./2 кредити ЄКТС) Німецько-Український агрополітичний діалог (АПД), Інститут IAMO,  (Німеччина)

 

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ