ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Стратегія розвитку кафедри економіки і менеджменту

Кафедра економіки і менеджменту функціонує у складі факультету «Економіки і природокористування» Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал. Вона є випусковою з підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка».

Стратегічною метою кафедри є формування професійних знань і наукового світогляду майбутніх фахівців з економіки та управління підприємством, виховання у них високих моральних якостей, любові до своєї професії, прагнення працювати на користь суспільства, а також сприяння реалізації творчого потенціалу колективу кафедри.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ:

1. Забезпечити високу якість освітнього процесу для надання здобувачам вищої освіти знань, умінь та навичок на рівні найкращих світових стандартів з урахуванням потреб суспільства та ринку.

2. Розширити освітні можливості кафедри через відкриття нових спеціальностей, збільшення ліцензійного обсягу.

3. Впровадити практику співвикладання кількома викладачами однієї академічної дисципліни за принципами міждисциплінарності, залучати гостьових лекторів-практиків.

4. Для забезпечення успішного входження випускників на ринок праці забезпечити поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, підвищити якість та ефективність виробничої практики здобувачів вищої освіти, посиливши в цьому напрямі співпрацю з навчальними закладами, державними установами та неурядовими організаціями.

5. Здійснювати наукові дослідження за пріоритетними напрямами, враховуючи потреби суспільства, розвиваючи міждисциплінарність та інноваційність.

6.  Підвищити публікаційну активність НПП кафедри, через підготовку статей для авторитетних міжнародних і національних видань, зокрема, Scopus та Web of Science.

7. Посилити роботу із залучення здобувачів вищої освіти до виконання наукових досліджень, підготовку публікацій та проєктів.

8. Посилити міжнародну наукову співпрацю шляхом створення та залучення НПП до спільних міжнародних наукових проєктів, участь у міжнародних заходах.

9. Запровадити системну роботу з регулярного оновлення інформації на інформаційних ресурсах інституту про діяльність кафедри.

11. Посилити профорієнтаційну роботу із залученням абітурієнтів на навчання у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

12. Розвивати електронне та дистанційне навчання шляхом розроблення курсів, програм тощо.

Реалізація та досягнення зазначених стратегічних цілей передбачає розроблення системи відповідних програмних заходів та виконання конкретних завдань навчально-методичного, науково-дослідного, організаційно-економічного, матеріально-технічного та соціального характеру.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ