ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

факультет ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями: "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР"

зі спеціальностей

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ (ОС Бакалавр)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ОС Бакалавр)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ОС Магістр)
Детальніше...

Факультет енергетики та електротехніки

Korpus Energy 1Факультет енергетики та електротехніки - один із найстарших підрозділів інституту.

Освітня концепція факультету полягає у підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців в галузі електричної інженерії та інформаційних технологій на основі стандартів вищої освіти, адаптованих до вимог актуальних освітніх програм та сучасного ринку праці.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями:

«МАГІСТР» за спеціальністю:

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

«БАКАЛАВР» за спеціальностями:

122 "Комп'ютерні науки"

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

На факультеті функціонує 3 кафедри:

  • енергетики і автоматики;
  • електротехнологій та експлуатації енергообладнання;
  • інформаційних технологій та вищої математики;

Освітній процес на факультеті здійснюють 20 науково-педагогічних працівники, з них: 2 доктори наук, професори, 12 кандидатів наук, доцентів і 6 старших викладачів та асистентів. Двоє викладачів факультету є Експертами з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Навчальні плани підготовки фахівців, дисципліни та робочі програми адаптовані до стандартів вищої освіти з відповідних спеціальностей. В освітній процес запроваджуються елементи наукового пошуку, інноваційної діяльності та новітні досягнення в сфері електроенергетики, автоматизації та комп’ютерних технологій.

Науково-навчальна база факультету включає 3 навчальних корпуси, понад 20 спеціалізованих навчальних та науково-дослідних лабораторій.

Матеріально-технічна база факультету постійно оновлюється. Створено та функціонують ряд спеціалізованих лабораторій, зокрема: Мікропроцесорної техніки; Електроніки та МСТ; Релейного захисту і автоматики; Математичного моделювання та програмування; Електричних машин; Безпеки праці в енергоустановках; Електротехнологічних установок і систем; Електроприводу виконавчих механізмів; Електротехнічних систем електроспоживання; Відновлювальних джерел енергії; Веб-технологій та веб-дизайну; Метрології і електричних вимірювань; Автоматики; Енергозбереження та енергоефективності; Електроприводу; Електроустановок і систем електропостачання та ряд інших.

Професорсько-викладацький склад плідно працює над забезпеченням високої якості освітнього процесу, навчально-методичної та виховної роботи, а також проведенням наукових досліджень.

Освітній процес передбачає наскрізну комп’ютерну підготовку. Тому на факультеті створено нові комп’ютерні аудиторії, оснащені сучасними персональними комп’ютерами із виходом в систему Інтернет та комп’ютеризовано робочі місця в спеціалізованих лабораторіях.

Значна увага приділяється вивченню сучасних інформаційних технологій: систем управління контентом сайтів; мов програмування та Web-програмування; мови серверної логіки; розробці елементів Web-дизайну тощо.

Здобувачам вищої освіти факультету створено сприятливі умови для виявлення творчих здібностей. На факультеті функціонують наукові гуртки та науково-конструкторські групи під керівництвом НПП кафедр, які працюють над створенням цікавих дипломних розробок, нових приладів та нестандартного устаткування, що використовується для наповнення навчальних лабораторій і кабінетів, зокрема це стосується розробок на базі Інтернету речей (ІoТ), SMART технологій, це і SMART Homes – розумні будинки, Smart Grid – розумні мережі, Smart Education – розумна освіта та ін. Цікавими є розробки студентів-енергетиків, які пов’язані з відновлювальними джерелами енергії, зокрема сонячні та вітроелектростанції, геліоколекторні установки, розробки з використанням мікропроцесорної техніки, релейних терміналів захисту та систем автоматизації. Студенти комп’ютерних технологій розробляють власні Інтернет-проєкти, web сайти, а також займаються програмуванням.

Базові господарства для проходження практик: ТОВ «Захід-агро МХП» філія «Агрокультура - Тернопіль», ТзОВ «Агропродсервіс», ФГ «Вікторія-92», ПП «Агроспецгосп», ПАТ ДТЕК «Західенерго» ВП «Бурштинська ТЕС», ВАТ «Тернопільобленерго»: філії Козівський РЕМ та Бережанський РЕМ, Корпорація "ВАТРА", ТОВ "SimpleEnergy", ТзОВ «Жива земля Потутори», ТзОВ «Кагро», ТзОВ «Мрія-центр».

Наукові дослідження виконуються за напрямами: енергозберігаючі технології в аграрному виробництві; дослідження якості електричної енергії; адаптація систем релейного захисту та автоматики на базі сучасних мікропроцесорних терміналів; оптимізація електротехнічних систем з відновлюваними джерелами енергії; електротехнології підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону; інформатизація управління освітньо-виховним процесом, програмування та моделювання.

Факультет тісно співпрацює з освітньо-науковими закладами вищої освіти України та відомими підприємтсвами, які є провідними компаніями в сфері електроенергетики, автоматизації та комп’ютерних технологій, зокрема: ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Прикарпаттяобленерего», ДТЕК «Бурштинська ТЕС», ТОВ "SimpleEnergy", РЕЛСІС, Корпорація «ВАТРА», ЕТІ Україна, Фенікс Контакт, ТОВ «ЛЕП», РЗА Системз, ТОВ МегаКом, Цифровик, SoftServe та інші.

Здобувачі вищої освіти факультету мають можливість стажуватися у провідних господарствах країн ЄС: Швейцарія, Польща та  Німеччина.

Випускники факультету разом з дипломами фахівців можуть здобути робітничі професії та отримати посвідчення про присвоєння професії: тракторист-машиніст, водій категорії В, С і С1, слюсар з ремонту автотракторної техніки, електрогазозварювальник, електромонтер, електромонтажник, оператор ПК та інші.

Близько 65% працівників обласних і районних електромереж та 80% електротехнічного персоналу агропромислових підприємств в області різних форм власності є випускниками нашого факультету, окремі з них займають керівні посади та очолюють електроенергетичні підприємства. 

Основними напрямками діяльності факультету є:

  • оптимізація роботи щодо підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців освітніх ступенів: бакалавр, магістр;
  • проведення науково-дослідної, інформаційно-консультаційної діяльності, розробки і впровадження інноваційних технологій для потреб аграрного комплексу України;
  • творча співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами в Україні та провідними зарубіжними університетами та фірмами.

Наші партнери:

 

Phoenix Contakt TOE MegaCom OE 1 SimpleEnergy
LEP  Relsis  RZA Systems  
Cifrpvyk Vatra  

Факультет енергетики та електротехнологій

Підготовка енергетиків

Лабораторія релейного захисту
Лабораторія електричних машин
Лабораторія електроприводу
Лабораторія монтажу енергообладнання
Лабораторія електротехнологій
Лабораторія електроосвітлення

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ