Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

Загальна інформація кафедра 33

Кафедра МАШИНОВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ є однією з найстаріших кафедр інституту. Основа її закладена ще у 1959 році, коли наказом № 217 Міністерства сільського господарства від 11 березня в м. Бережани створено технікум механізації сільського господарства. За майже 60-річну історію свого існування кафедра неодноразово реорганізовувалась та змінювала назву. Зокрема, у 1997 р. – утворена кафедра експлуатації машино-тракторного парку; у 2006 році кафедру експлуатації машино-тракторного парку перейменовано у кафедру машиновикористання та технологій в сільському господарстві.
У різні роки кафедру очолювали спочатку голови циклових комісій: Гудь І.В., Федор Г.М., Луцишин М.В., Сорочан І.П., Чумарна Ф.П., Чвартацький І.І., а потім – завідувачі кафедри: к.т.н., доц. Смільський В.В., ст. викладач Олійник О.Ф., к.т.н., доц. Нагірний Ю.П., к.т.н., доц. Чвартацький І.І., к.т.н., доц. Солтисюк В.І., к.т.н., доц. Білик С.Г. В даний час кафедру очолює к.т.н., доц. Диня В.І.
Тут працювали: Сорочан І.П, Вдовиченко В.І., Дяків С.О., Щериля О.І., Лукашевич М.І., Левицький М.Г., Мутовкін Р.А., Деркач В.М., Калінгер Н.Ю., Воляк І.Я., Олійник О.Ф., Бойко І.Є., Орловський Р.М., к.с.г.н., доц. Кобута Б.Й., Чумарий М.І., Клюєв М.Д., Зубашев С.В., Нагірний Ю.П., Замора Я.П., Юрчишин Н.І., Яциків М.М., Камишанов В.В., Лещук Ю.І.
 33 1
Зараз на кафедрі працюють: Диня В.І. – к.т.н., доцент; Білик С.Г. – к.т.н., доцент; Фльонц О.В. – к.т.н., доцент; Ліннік А.Ю. – к.т.н., доцент; Дубчак Н.А. – к.т.н., доцент; Носко В.Л. – к.с.г.н., доцент; Кирик О.М. – старший викладач; Семенів І.І. – старший викладач.

33 2

 
Кафедра тісно співпрацює з профільними кафедрами НУБіП Укаїни та підтримує зв’язки з кафедрами інших вузів.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ