Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Підвищення кваліфікацї та стажування НПП кафедри машиновикористання і технологій в сільському господарстві

Білик Степанія Григорівна - кандидат технічних наук, доцент.

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій», свідоцтво № КР 04635922/000583-21, з 16 березня 2021 року по 30 березня 2021 року (60 годин / 2 кредити ECTS);
 2. Certyfikat nr 14/2021 potwierdzaiC CY udzial w zai ciach oraz warsztatach tematycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce w dniach 01.10.2020 r. 15.03.2021 r.;
 3. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму. Підвищення кваліфікації деканів факультетів, директорів ННІ, заступників, керівників навчально-методичних відділів, керівників циклових комісій, гарантів освітніх програм. Сертифікат №00493706/001801-21. З 05 – 09. 05.21р. (30 годин / 1 кредит ECTS);
 4. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 години / 2 кредити ECTS).

 


Фльонц Олег Володимирович - кандидат технічних наук, доцент.

 1. Підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» свідоцтво № СС00493706/009765-19, 08 квітня 2019 р. по 24 квітня 2019 р, (150 год. / 5 кредити ECTS);
 2. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS» свідоцтво № СС00493706/014242-21, 17 – 28 травня 2021р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 3. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/015865-22, 21 – 23 лютого 2022р., 13 – 20 квітня 2022р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 4. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 год. / 2 кредити ECTS);
 5. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/020185-23, 18 – 29 вересня 2023 р., (60 год. / 2 кредити ECTS)

 


Диня Володимир Іванович - кандидат технічних наук, доцент.

 1. Навчання за програмою професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів», свідоцтво № КР 04635922/000688-21 з 25 травня 2021р. по 31 травня 2021р., (30 год. / 1 кредит ECTS);
 2. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/015843-22, 21 – 23 лютого 2022р., 13 – 20 квітня 2022р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 3. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS» свідоцтво № СС00493706/014225-21, 17 – 28 травня 2021р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 4. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/020167-23, 18 – 29 вересня 2023 р., (60 год. / 2 кредити ECTS).

Дубчак Наталія Андріївна - кандидат технічних наук, доцент.

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за програмою "Методика удосконалення освітнього процесу (мовленнєва компетентність)" свідоцтво №000375, з 15 жовтня 2020 р. по 30 жовтня 2020 р. (30 годин / 1 кредит ECTS);
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за програмою "Інклюзивна освіта в Україні" свідоцтво №000263, з 4 грудня 2020 р. по 18 грудня 2020 р. (30 годин / 1 кредит ECTS);
 3. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки". Сертифікат №СС00493706/001355-21. З 15 лютого – 19 лютого 2021р. (30 годин / 1 кредит ECTS);
 4. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/015844-22, 21 – 23 лютого 2022р., 13 – 20 квітня 2022р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 5. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 год. / 2 кредити ECTS);
 6. INTERNATIONAL TRAINING OF QUALIFICATION (WEBINAR) ON THE TOPIC: "ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING OF MASTERS AND DOCTORS OF PHILOSOPHY (PHD) IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE", 03-10.04.2023 (45 год. / 1,5 кредити ECTS);
 7. Обрана членом-кореспондентом Академії Прикладних Наук (диплом AAS№00175) від 24.02.2023 р
 8. Сертифікат. Онлайн-семінар для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти. Державна освітня установа "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" (30 год. / 1 кредит ECTS);
 9. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/020168-23, 18 – 29 вересня 2023 р., (60 год. / 2 кредити ECTS)

 


Ліннік Андрій Юрійович - кандидат технічних наук, доцент.

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації у регіональному навчально-практичному центрі при Борщівському агротехнічному коледжі, свідоцтво № 6940, з 02 квітня 2018 р. по 06 квітня 2018 р. (54 години / 1,8 кредити ECTS);
 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво СС 00493706/009748-19, на тему "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності" 08 квітня 2019 р. по 24 квітня 2019 р. (150 год. / 5 кредити ECTS);
 3. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS» свідоцтво № СС00493706/014565-21, 20 вересня 2019 р. по 01 жовтня 2021р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 4. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/015851-22, 21 – 23 лютого 2022р., 13 – 20 квітня 2022р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 5. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 год. / 2 кредити ECTS);
 6. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/020173-23, 18 – 29 вересня 2023 р., (60 год. / 2 кредити ECTS).

  


Кирик Олег Михайлович - старший викладач.

 1. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/015848-22, 21 – 23 лютого 2022р., 13 – 20 квітня 2022р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 2. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 год. / 2 кредити ECTS);
 3. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/020170-23, 18 – 29 вересня 2023 р., (60 год. / 2 кредити ECTS).

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ