Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Профайл Фльонц Олег Володимирович

Flonts_Oleh_Volodymyrovych

кандидат технічних наук, доцент
Фльонц Олег Володимирович

Народився у м. Бережани, Бережанського району, Тернопільської області в 1979 році. Навчався у Бережанській Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3. У 2007 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію магістра інженера – механіка. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.08 – «Технологія машинобудування». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві. Має понад 60 наукових публікацій серед яких 15 патентів та 2 навчальних посібники.
 
Напрями наукових досліджень
Розробка та дослідження теплогенеруючих пристроїв для спаювання твердих видів палива. 
 
Дисципліни, які викладає
  • Управління якістю продукції та конкурентоспроможності підприємств;
  • Машини і обладнання у тваринництві;
  • Машиновикористання в тваринництві;
  • Машини і обладнання в АПК.
Інформація щодо підвищення кваліфікації (стажування)
  1. Підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» свідоцтво № СС00493706/009765-19, 08 квітня 2019 р. по 24 квітня 2019 р, (150 год. / 5 кредити ECTS);
  2. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS» свідоцтво № СС00493706/014242-21, 17 – 28 травня 2021р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
  3. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/015865-22, 21 – 23 лютого 2022р., 13 – 20 квітня 2022р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
  4. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 год. / 2 кредити ECTS).
Наукометричні бази данних

Оrcid

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ