Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Науково-дослідна робота кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві

Окрім викладацької роботи, працівники кафедри значну увагу приділяють науково-дослідницькій роботі. Тематика науково-дослідницької роботи визначається актуальними проблемами сьогодення в аграрній сфері та індивідуальними напрямами наукової діяльності НПП, зокрема, обґрунтуванню режимів роботи та параметрів МТА, підвищенню екологічних та економічних показників їх роботи, дослідження конструкції та оптимізація режимів роботи робочих органів сільськогосподарських машин.
Основною темою досліджень на кафедрі є «Вивчення сучасних енергозберігаючих технологій в сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні» (Державний реєстраційний номер: 0120U101823), а також ініціативні тематики працівників:
- Удосконалення конструкції жаток для збирання кукурудзи на зерно в зимовий період
- Дослідження якісних показників роботи теплогенератора на твердому паливі
- Дослідження раціональної технології вирощування енергетичних дикоростучих рослин в Західному Лісостепу України
- Дослідження  технології збирання коренеплодів та конструктивних особливостей збиральних машин
Науковцями кафедри отримано понад 60 патентів України, опубліковано більше 270 наукових праць.
Інформація про наукову діяльність працівників кафедри:
Для підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців на кафедрі постійно ведеться агітаційна робота по залученню студентської молоді до наукових досліджень. З цією метою на кафедрі створений науковий гурток «Агроінженерії та біотехнологій», де студенти оволодівають азами наукових досліджень та вчаться їх застосовувати у навчанні та практиці. Результати такої діяльності знаходять своє відображення у підготовці бакалаврських та магістерських роботах.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ