Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Навчально-методична робота кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві

 Кафедра є випускною для спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». Здійснює підготовку студентів на агроінженерному факультеті, факультеті енергетики та електротехніки та факультеті економіки та природокористування на ОС "Бакалавр" за спеціальностями "Агроінженерія", "Економіка", "Облік і оподаткування", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Лісове господарство", "Садово-паркове господарство", "Екологія". Кафедра активно використовує у навчальному процесі елементи дистанційного навчання. Заняття зі студентами проводяться в 12 навчально-виробничих лабораторіях а також на виїзних базових господарствах інституту, що дає можливість ефективно проводити навчальний процес. 
Різні форми занять, що проводить кафедра (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота під керівництвом викладача, індивідуальні заняття, навчальна і виробнича практика), направлені на набуття професійних теоретичних знань і практичних навичок в агроінженерії.
Науково-педагогічні працівники кафедри використовують в навчальному процесі інформаційно-комунікаційні технології, а саме: мультимедійні презентації лекційного матеріалу, електронні навчальні курси, електронне тестування. Дистанційне навчання та  самостійна робота студентів проводиться з використанням мережевих ресурсів навчально-інформаційного порталу Moodle  (http://www.nipbati.nubip.edu.ua/course/index.php?categoryid=11).
Кафедра проводить навчання за такими дисциплінами:
 1. Технологія галузі;
 2. Сільськогосподарські машини;
 3. Гідравліка;
 4. Система точного землеробства;
 5. Машини і обладнання для біотехнологій;
 6. Теплотехніка;
 7. Історія і філософія сільськогосподарської техніки;
 8. Гідро-, пневмопривод сільськогосподарської техніки;
 9. Машиновикористання у тваринництві;
 10. Експлуатація машин і обладнання;
 11. Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції;
 12. Безпека праці та екологічне природокористування;
 13. Біотехнічні аграрні комплекси;
 14. Управління якістю ТХП та конкурентноспроможність;
 15. Інженерні інноваційні технології;
 16. Основи термодинаміки і теплотехніки;
 17. Теплоенергетичні установки і системи;
 18. Ботаніка;
 19. Агрометеорологія;
 20. Грунтознавство з основами геології;
 21. Сільськогосподарські машини та машиновикористання в рослинництві;
 22. Основи фахової підготовки;
 23. Генетика;
 24. Фізіологія рослин з основами біохімії;
 25. Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія;
 26. Сільськогосподарська ентомологія;
 27. Фітопатологія;
 28. Землеробство;
 29. Гербологія;
 30. Рослинництво.
ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Білик С.Г., Лінник А.Ю. Методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Основи термодинаміки і теплотехніки». Для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Бережани ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ» 2019. 74 с.
 2. Білик С.Г., Диня В.І. Програма науково-дослідної практики. Для студентів освітнього ступеня «Магістр» 208 «Агроінженерія». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ» 2019. 62с.
 3. Білик С.Г., Лінник А.Ю. Лабораторний практикум з дисципліни «Основи термодинаміки і теплотехніки». Для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» 208 «Агроінженерія» Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ» 2019. 74 с.
 4. Солтисюк В.І. Семенів І.І. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» для студентів ОКР «Бакалавр». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ» 2019. 36с.
 5. Носко В.Л. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Агроекологія» Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2018. 95с.
 6. Дубчак Н.А. Гідравліка. Методичні вказівки і контрольні завдання. Методичні вказівки. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ» 2019. 38с.
 7. Дубчак Н.А. Гідравліка. Збірник задач з курсу частина 1. Методичні вказівки. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ» 2019. 23с.
 8. Дубчак Н.А. Гідравліка. Збірник задач з курсу частина ІІ Методичні вказівки. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ» 2019. 40с.
 9. Логуш І.В., Фльонц І.В., Семенів І.І. Методичні вказівки для проведення ЛПР з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» для студентів ОС «Бакалавр», спеціальності 208 «Агроінженерія». 2019. 38с.
 10. Диня В.І., Семенів І.І. Методичні вказівки для проведення ЛПР з дисципліни «Поновлювальні джерела енергії» для студентів ОС «Бакалавр», спеціальності 208 «Агроінженерія». 2019. 96с.
 11. Диня В.І., Кирик О.М., Семенів І.І. Методичні вказівки для проведення виробничої практики на с.г. підприємствах для студентів ОС «Бакалавр», спеціальності 208 «Агроінженерія». 2019. 48с.
 12. Фльонц О. В. Методичні вказівки для проведення ЛПР з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» для студентів ОС «Бакалавр», спеціальності 208 «Агроінженерія». 2019. 63с.
 13. Ліннік А.Ю. Методичні вказіки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Система машина-поле». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2019. 66 с.
 14. Фльонц О.В., Семенів І.І. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з предмету «Машини та обладнання для тваринництва» Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2019. 48 с.
 15. Диня В.І. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Система точного землеробства». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2019. 62 с.
 16. Носко В.Л. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Технологія галузі». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 69 с.
 17. Білик С.Г. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Теплотехніка» Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 52 с.
 18. Білик С.Г. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теплоенергетичні установки і системи» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОС «Бакалавр» денної і заочної форм навчання». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2021.
 19. Білик С.Г. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплоенергетичні установки і системи» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної і заочної форм навчання». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2021.
 20. Диня В.І. Механізація лісового господарства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти денної форми навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 205 «Лісове господарство». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021 с.
 21. Диня В.І. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно- практичних робіт з дисципліни «Механізація лісогосподарських робіт» Частина 1. 31с. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2022 с.
 22. Носко В.Л. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисциплін «Технологія галузі». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2022 с.
 23. Носко В.Л. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія галузі». Бережани: НВДЦ “Нововведення”, 2021 93с.
 24. Дубчак Н.А. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Історія сільськогосподарської техніки» для студенів 2-го курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» ОС «Бакалавр» .Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021 с.
 25. Дубчак Н.А. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Історія сільськогосподарської техніки» для студенів 2-го курсу спеціальності 208 «Агроінженерія« ОС «Бакалавр». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021 с.
 26. Дубчак Н.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія» . Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2022 с.
 27. Фльонц О.В. Методичні вказівки до виконання конспект лекція з предмету: "Машиновикористання в тваринництві"з спеціальності: 208 «Агроінженерія». Бережани, БАТІ, 2022р.
 28. Ліннік А.Ю. Конспект з дисципліни „Сільськогосподарські машини. Змістовий модуль 1. Машини для обробітку грунту та внесення добрив”. ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2022р.
 29. Ліннік А.Ю. Конспект з дисципліни „Сільськогосподарські машини. Змістовий модуль 1. Машини для обробітку грунту та внесення добрив”. ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2022р. 74с
 30. Ліннік А.Ю. Конспект з дисципліни „Сільськогосподарські машини. Змістовий модуль 2. Машини для посіву та захисту с.г. культур” ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2022р. 80с
 31. Дубчак Н.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2022р. 50с
 32. Диня В.І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти денної форми навчання за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 205 «Лісове господарство» 2022. 38с. ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2022р. 38с
 33. Диня В.І. Конспект лекцій з дисципліни «Безпека праці та екологічне природокористування» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2022р. 38с
 34. Гулько В.І. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Агрометеорологія» для підготовки студентів спеціальності 201 «Агрономія» . ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р
 35. Гулько В.І. Конспект лекцій з дисципліни «Агрометеорологія » для підготовки студентів спеціальності 201 «Агрономія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р
 36. Ліннік А.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Безпека праці та екологічне природокористування» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р
 37. Ліннік А.Ю. Практикум з дисципліни «Безпека праці та екологічне природокористування» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р
 38. Ліннік А.Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Безпека праці та екологічне природокористування» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р.
 39. Дубчак Н.А. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» з дисциплін «Біотехнічні системні комплекси аграрного виробництва» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р.
 40. Дубчак Н.А. Конспект лекцій з дисциплін «Біотехнічні системні комплекси аграрного виробництва» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р.
 41. Диня В.І., Кирик О.М. Практикум для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини та машиновикористання в рослинництві» для підготовки ОС «Бакалавр» за спеціальністю 201 «Агрономія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р.59с.
 42. Дубчак Н.А. Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни «Біотехнічні системні комплекси аграрного виробництва» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р.
 43. Дубчак Н.А. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Гідравліка» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р..
 44. Фльонц О.В. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни «Управління якістю технологічних процесів та конкурентоспроможність підприємств» спеціальності 208 «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р..
 45. Фльонц О.В. Методичні вказівки для проведення самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Управління якістю технологічних процесів та конкурентоспроможність підприємств» для підготовки ОС «Магістр» за спеціальністю 208 - «Агроінженерія». ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р..
 46. Ліннік А.Ю. Методичні вказівки з виробничої переддипломної практики для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» ВІКТ ВП НУБІП України БАТІ – Бережани, БАТІ, 2023р.
 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ