Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Профайл Дубчак Наталія Андріївна

Dubchak_Nataliya_Andriyivna

кандидат технічних наук, доцент
Дубчак Наталія Андріївна

Народилася на Житомирщині, де і закінчила загальноосвітню школу. Пройшовши всю ступеневу освіту у 2005 році закінчила Подільський державний агротехнічний університет, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію магістра інженера-механіка. Кандидат технічних наук із 2011 року. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 58.052.02 в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві. Має понад 50 наукових публікацій.
 
Напрями наукових досліджень
Моделювання параметрів та режимів роботи очисника вороху кормових буряків. 
 
Дисципліни, які викладає
 • Гідравліка;
 • Біотехнічні системи і комплекси аграрного виробництва;
 • Машини і обладнання для біотехнологій;
 • Історія і філософія сільськогосподарської техніки.
Інформація щодо підвищення кваліфікації (стажування)
 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за програмою "Методика удосконалення освітнього процесу (мовленнєва компетентність)" свідоцтво №000375, з 15 жовтня 2020 р. по 30 жовтня 2020 р. (30 годин / 1 кредит ECTS);
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за програмою "Інклюзивна освіта в Україні" свідоцтво №000263, з 4 грудня 2020 р. по 18 грудня 2020 р. (30 годин / 1 кредит ECTS);
 3. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки". Сертифікат №СС00493706/001355-21. З 15 лютого – 19 лютого 2021р. (30 годин / 1 кредит ECTS);
 4. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» свідоцтво № СС00493706/015844-22, 21 – 23 лютого 2022р., 13 – 20 квітня 2022р, (60 год. / 2 кредити ECTS);
 5. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 год. / 2 кредити ECTS);
 6. INTERNATIONAL TRAINING OF QUALIFICATION (WEBINAR) ON THE TOPIC: "ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING OF MASTERS AND DOCTORS OF PHILOSOPHY (PHD) IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE", 03-10.04.2023 (45 год. / 1,5 кредити ECTS);
 7. Обрана членом-кореспондентом Академії Прикладних Наук (диплом AAS№00175) від 24.02.2023 р
 8. Сертифікат. Онлайн-семінар для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти. Державна освітня установа "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" (30 год. / 1 кредит ECTS).
Наукометричні бази даних
 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ