ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Кафедра економіки і менеджменту

 

Gyrsjka

 

Завідувачка кафедри

Гурська Ірина Степанівна

кандидат економічних наук, доцент

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Кафедра економіки і менеджменту функціонує у складі факультету «Економіки і природокористування» Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут».

   Кафедра економіки і менеджменту створена в результаті реорганізації кафедри економіки підприємства в зв'язку з відкриттям спеціальності 073 «Менеджмент». Кафедра економіки підприємства була створена у 2001 році. Очолила кафедру Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, доцент Кулаєць Марія Михайлівна. Завідувачами кафедри у різний період працювали: к.с.-г.н., доцент Н.Є. Новак, к.е.н., доцент З.В. Колос, к.е.н., доцент О.І. Замора, д.е.н., професор І.Г. Костирко, к.е.н., доцент Г. М. Христенко, д.е.н., професор М.М.Жибак.

  Кафедра економіки і менеджменту є випускною з підготовки фахівців за освітніми ступенями: «Бакалавр» зі спеціальністей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Місія кафедри полягає в підготовці висококваліфікованого фахівця з економіки та управління, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Науково-педагогічні працівники кафедри економіки і менеджменту забезпечують викладання дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Всі навчальні дисципліни, що викладаються НПП кафедри економіки і менеджменту, забезпечені навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами, методичними вказівками до самостійної роботи студентів. НПП кафедри розроблено навчально-методичні  комплекси у вигляді електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Аграрний менеджмент, Адміністративний менеджмент, Бізнес-планування в туризмі, Вступ до фаху, Державне регулювання економіки, Екологічне право, Економіка і організація інноваційної діяльності, Економіка лісового і садово-паркового господарства, Економіка підприємства, Економіка праці і соціально трудові відносини, Економіка природокористування, Економіка сільських громад, Економіка сільського господарства, Економіка сільськогосподарського виробництва, Економіка туристичного підприємства, Економікс (мікроекономіка, макроекономіка), Економічна теорія, Етика бізнесу, Комунікативний менеджмент, Лідерство, управління комунікаційною та командною взаємодією, Маркетинг, Маркетинг в туризмі, Менеджмент, Менеджмент організацій, Менеджмент туризму, Міжнародна економіка, Національна економіка, Обґрунтування управлінських рішень та оцінка ризиків, Операційний менеджмент, Організація агробізнесу, Організація бізнесу, Організація виробництва, Організація зеленого (сільського) туризму, Організація і планування виробництва в агарних формуваннях, Основи аграрного консалтингу, Основи біржової діяльності, Основи економічної теорії, Основи наукової діяльності, Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в АПК, Планування і контроль на підприємстві, Політична економія, Потенціал і розвиток підприємства, Правова культура особистості, Правове регулювання туристичної діяльності, Правознавство, Природоохоронне законодавство та екологічне право, Проєктний менеджмент, Регіональна економіка, Самоменеджмент, Соціальний менеджмент, Соціально-економічний розвиток сільських територій, Соціологія праці, Стратегічний менеджмент, Стратегія підприємства, Теорія організацій, Управління витратами, Управління персоналом, Управління якістю сільськогосподарської продукції.

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

Аграрна політика, Бізнес-планування підприємницької діяльності, Виробнича економіка, Глобальна економіка, Економіка енергетики, Економіка розвитку, Економіка технологічних процесів, Економічне управління підприємством, Законодавство і право в АПК, Конкурентоспроможність підприємства, Корпоративна соціальна відповідальність, Методологія наукових досліджень, Моделювання в управлінні виробничими системами, Стратегічне управління підприємством, Управління людськими ресурсами, Управління проєктами.

 

  Тематикою наукового дослідження кафедри є "Організаційно-економічне обґрунтування розвитку об’єднаних територіальних громад" (номер державної реєстрації № 0120U101848). В межах комплексної науково-дослідної теми кафедри затверджена тематика індивідуальних ініціативних досліджень науково-педагогічних працівників:

 1. Формування, розвиток і використання трудового потенціалу сільських територій.
 2. Розвиток економічної бази та соціальної сфери сільських територій
 3. Інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу.
 4. Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах ринкових трансформацій.
 5. Організаційно-економічні умови функціонування аграрних підприємств на ринках тваринницької продукції.
 6. Розвиток виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.
 7. Ефективне використання ресурсного потенціалу на основі дієвого господарського механізму.
 8. Регіональні особливості розвитку сільського господарства в умовах ринкових трансформацій.
 9. Формування попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію.
 10. Аналіз економічних ризиків в діяльності сільськогосподарських підприємств.
 11. Еколого-географічні аспекти оцінки земель заповідного природокористування Тернопільської області.

  З метою практичної підготовки фахівців та їх працевлаштування кафедра співпрацює з підприємствами та організаціями Західного регіону.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ