ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Профайл Ірина КАЛИНІЙ

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики


Kalyniy
 
Доцент кафедри

Ірина КАЛИНІЙ


Загальні відомості: Народилася у м.Бережани в 1965 році. Навчалася у Бережанській загальноосвітній середній школі №1.

Освіта: вища

У 1987 р. закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (з відзнакою). Спеціальність - математика і фізика. Кваліфікація  - учитель математики і фізики.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 -"Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Вчене звання: доцент

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання процесів до друкарської підготовки книжкових видань.

Має понад 40 наукових публікацій

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Структурно-функціональна модель інформаційної технології прогнозування якості проектування та реалізації монтажних спусків. І.В.Калиній В.М. Сеньківський, І.В. Піх, Т.С. Голубник, Наукові записки. м.Львів: УАД, 2015. – Вип. № 2 (51). – С. 7-13. (фахове видання)

2. Модель НВЧ – активації і сушіння зерна активним вентилюванням. І.В.Калиній С.Г. Білик, В.Я. Бунько. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2015. – Вип. № 209 (ч.І) – С. 112-119. (фахове видання)

3. Моделювання процесу забезпечення якості технології випуску книжкових видань. І.В. Калиній В.М. Сеньківський, Н.Є. Сеньківська, А.В. Кудряшова. Квалілогія книги. - 2015. – №1(27). – С. 26-32. (фахове видання)

4. Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 3. Проектування альтернативних варіантів). І.В. Калиній В.М. Сеньківський, І.В. Піх, Ю.Ф. Петяк. Наукові записки. м. Львів: УАД, 2016. – Вип. № 2 (53). С. 47-57. (фахове видання)

5. Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 4. Прогнозування та забезпечення якості засобами нечіткої логіки). І.В. Калиній, І.В. Піх, В.М. Сеньківський, Н.Є. Сеньківська. Наукові записки. м.Львів: УАД, 2017. – Вип. № 1 (54). С. 22 – 30. (фахове видання)

6. Формування інтегральних показників якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань засобами теорії нечітких множин. О.І. Осінчук, О.В. Литовченко, І.В. Калиній. Моделювання та інформаційні технології. м.Київ: - Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 2018. – Вип. № 85. С.137-142. (фахове видання)

7. Семантична мережа та модель факторів процесу друкування книжкових видань. І.В. Піх, В.М. Сеньківський, О.В. Литовченко, І.В. Калиній. Наукові записки. м.Львів: УАД, 2018. –Вип. № 2 (57). С. 36 – 42. (фахове видання)

8. Альтернативні варіанти реалізації процесу запису видання на носій. В.М. Сеньківський, . І.В. Піх, Н.Є. Сеньківська, І.В. Калиній. Наукові записки. м.Львів: УАД, 2019. – Вип. № 1 (58). С. 55 – 61. (фахове видання)

9. Калиній І.В., Сеньківський В.М., Піх І.В., Сеньківська Н.Є.  Пріоритети технологічних етапів підготування і випуску книжкових видань. Наукові записки. 2020. № 1(60). С. 17-25.

10. Калиній І.В., Сеньківський В.М., Піх І.В., Сеньківська Н.Є. Інформаційна концепція формування та оцінювання якості книжкових видань. Поліграфія і видавнича справа . 2020. № 1(79). С .20-29.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

1. Концептуальні засади оцінювання та забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів / 16-20 лютого 2015 року м.Львів, УАД.

2. Модель НВЧ – активації і сушіння зерна активним вентилюванням. І.В.Калиній, С.Г. Білик, В.Я. Бунько. Міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетика і сталий розвиток сільських технологій» / 25-26 травня 2015 року, м.Бережани, БАТІ.

3. Проектування альтернативних варіантів реалізації технологічних операцій з використанням нечіткого відношення переваги. І.В. Калиній, В.М.Сеньківський. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів / 16-19 лютого 2016 року м.Львів, УАД, С. 137.

4. Семантичні мережі як засіб опису звʼязків між факторами технологічних процесів. І.В. Калиній В.М., Сеньківський. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів / 14-17 лютого 2017 року м.Львів, УАД, С. 142.

5. Прогностичне оцінювання якості технологічних процесів засобами нечіткої логіки. І.В. Калиній В.М., Сеньківський. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів / 27 лютого – 2 березня 2018 року м.Львів, УАД, С.129.

6. Редакційно-видавничі процеси в умовах компютерних технологій випуску видань. Калиній І.В. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» присвяченої 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж», Бережани 16 травня 2019. – С. 322 –324.

7. Алгоритм імітаційної моделі розрахунку показника якості друкарського процесу. Сенківський В.М., Сеньківська Н.Є., Калиній І.В. Матеріали Х-ї міжнародної науково-практичної конференції «Квалілогія книги». Львів: УАД, 12 вересня, 2019. С.7-10.

8. Модель реалізації редакційно-видавничого процесу. Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 1. – Дніпро: ГО «НОК», 2019 – С. 15-19.

9. Калиній І.В. Моделювання процесу проектування книжкових видань. Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2019. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С. 154-156.

10. Сеньківський В.М., Піх І.В., Сеньківська Н.Є., Калиній І.В. Функції незалежності лінгвістичних змінних основних етапів випуску книжкових видань: матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі, 11 листопада 2019. Київ: ВАТ “УкрНДІ СВД”,  2019. С. 62-65.

11. Сеньківський В.М., Сеньківська Н.Є., Калиній І.В. Динаміка формування якості книги: матеріали науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів, 18-21 лютого 2020. Львів: УАД , 2020. С. 93.

12. Сеньківський В.М., Сеньківська Н.Є., Калиній І.В. Функції належності процесу друкування книжкових видань: матеріали науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів, 18-21 лютого 2020. Львів: УАД , 2020. С. 94.

13. Калиній І.В.. Моделювання  формування якості видавничо-поліграфічних процесів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10 квітня 2020. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. С. 207-208.

14. Калиній І.В. Інформаційні технології моделювання якості видавничих процесів. Літні наукові підсумки 2020:   матеріали XXХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4 червня 2020. Ч.1. Дніпро: ГО «НОК», 2020. С. 35-39.

15. Калиній І.В. Моделювання процесу оптимізації параметрів книжкового видання: матеріали 1-шої Міжнародної конференції “ Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era” ( OTLCE), 27-29 січня 2021. Sheffield, UK. С. 16-19.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій.

  1.  Вища математика. Практичні заняття по модулю 1 «Основи лінійної та векторної алгебри». ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2017. – 99 с.
  2. Вища математика. Практичні заняття по модулю 2 «Елементи аналітичної геометрії». ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2018. – 90 с.
  3. Вища математика. Практичні заняття по модулю 6 «Невизначений інтеграл». ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2019. – 90 с.
  4. Вища математика. Практичні заняття по модулю “ Невизначений інтеграл”  / Укл.: Калиній І.В., Якимович О.М.. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2019. 72  с.
  5. Вища математика. Практичні заняття по модулю  “Диференціальне числення функцій багатьох змінних” / Укл.: Калиній І.В., Якимович О.М.. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2020. 105 с.
  6. Вища математика. Практичні заняття по модулю “Визначений інтеграл” / Укл.: Калиній І.В., Кізима І.В.. Бережани: НВДЦ «Нововведення»,  2020.  81 с.
  7. Вища математика. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 122 ''Комп'ютерні науки''/ Укл.: Калиній І.В., Якимович О.М. – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021.– 60с.
  8. Вища математика. Практичні заняття по темі ''Основи лінійної та векторної алгебри'' для студентів спеціальності 122 ''Комп'ютерні науки'' / Укл.: Калиній І.В., Якимович О.М. – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021.– 65с.
  9. Вища математика. Практичні заняття по темі ''Елементи аналітичної геометрії'' для студентів спеціальності 122 ''Комп'ютерні науки'' / Укл.: Калиній І.В., Кізима І.В. – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021.– 73с.

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ