Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Підвищення кваліфікації (стажування)

п/п

Прізвище та ініціали НПП

ЗВО

Дата

Свідоцтво

Дисципліни

1

МартиненкоЖ.О.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

25.10-05.11. 2021р

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

СС00493706/015367-21

Дистанційна освіта

2

Гловин Н. М.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

25.10-05.11. 2021р

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

СС00493706/015358-21

Дистанційна освіта

 

Перелік підручників, посібників і методичних розробок:

 «Словник термінів і визначень з екології, радіобіології, охорони праці, безпеки життєдіяльності, гідрології, екологічного менеджменту та економіки природокористування». Адамів С.С., Павлів О.В., Дзюбата З.I. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021.

Методичні розробки:

1.            Гловин Н. М. Робочий зошит з дисципліни «хімія» для лабораторних занять спеціальності 205 «Лісове господарство». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2022. 38 с.             Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021.                    

2.            Гловин Н. М. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «хімія» 205 «Лісове господарство».. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2022. 30 с.                Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021.                     

3. Адамів С.С. «Опорний конспект лекцій навчальної дисципліни «Безпека праці і життєдіяльності» (модуль 1 «Безпека життєдіяльності»). Спеціальність 205 Лісове господарство. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021. 40 с.

4.            Адамів С. С. «Конспект лекцій навчальної дисципліни «Безпека праці і життєдіяльності» (модуль 2 «Основи охорони праці»). Спеціальність 205 Лісове господарство. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021. 84 с.             3,8

5.            Адамів С. С.  «Практикум навчальної дисципліни «Безпека праці і життєдіяльності». Спеціальність 205 Лісове господарство.       Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021. 118 с.

6.            Павлів О.В., Гловин Н.М. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Моніторинг довкілля» для студентів спеціальності 101 «Екологія» Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2021. 52 с.

7.            Мартиненко Ж.О. Курс лекцій з дисципліни «Основи екології і охорони природи» для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство».      Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2022. 100 с.

8.            Мартиненко Ж.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Основи екології і охорони природи» для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2022. 10 с.            9.            Павлів О.В. Лабораторні дослідження патогенних мікроорганізмів обєктів довкілля і продуктів тваринного походження            НВДЦ «Нововедення», вул.Академічна, м.Бережани, Тернопільська обл.

10.         Матвіїшин П.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Модуль 2 «Основи охорони праці» ОС «Бакалавр» Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2022, 57 с.

11.         Захарів О.Я. Опорний конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни Радіобіологія та радіоекологія. Навчально-методичні вказівки для студентів очної та заочної форми навчання за спеціальністю 101- «Екологія»       Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2022.

12.         Захарів О.Я. Опорний конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни Екологія мікроорганізмів. Навчально-методичні вказівки для студентів очної та заочної форми навчання за спеціальністю 101- «Екологія»        Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2022.

 

Участь НПП кафедри у роботі науково-методичних семінарів, круглих столів, майстер класів

п/п

Назва семінару

Назва організації, яка проводила  семінар

Місце і дата

проведення

Учасники

1.

УЧАСТЬ НПП ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕМІНАРІ «РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ АГРАРНИХ НАУК - ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

ВП НУБІП України «БАТІ»

Польща, 2022р.

Викладачі кафедри

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ